De basisopleiding EHBO gevolgd? Als hulpverlener ben je verplicht om jaarlijks 4 uur bijscholing te volgen om je brevet te verlengen. Wie in een kalenderjaar geen bijscholing volgt, ziet zijn brevet onmiddellijk vervallen en moet de opleiding opnieuw doen.

Deze bijscholing herhaalt specifieke onderwerpen uit de basisopleiding hulpverlener. Nieuwe inzichten brengen je kennis terug up-to-date en tegelijk oefen je een aantal technieken opnieuw in.

Wat te doen bij een beginnende brand? En wat doe je vooral best niet? Snel en gepast reageren kan erger voorkomen. Deze opleiding leert je de gevaren en risico’s van een brand correct inschatten en gepast reageren.

Waar en wanneer?
Programma

Heropfrissing EHBO

De nieuwe reglementering inzake de opleiding hulpverlener bepaalt dat het brevet van hulpverlener geen vervaldatum meer heeft.  De bijhorende verplichting is wel dat de hulpverlener nu jaarlijks verplicht is om 4u bijscholing te volgen.  Heeft een hulpverlener in een kalenderjaar geen 4u bijscholing gevolgd, vervalt zijn brevet onmiddellijk en dient hij de volledige opleiding opnieuw te volgen. Indien de werkgever, op basis van een voorafgaande risicoanalyse en het advies van de arbeidsgeneesheer en het Comité, kan aantonen dat de jaarlijkse bijscholing niet nodig is, kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden.  

Tijdens de jaarlijkse bijscholing worden thema’s uit de basisopleiding opgefrist.

 

Hanteren kleine blusmiddelen


Theorie:
• De vuurdriehoek : ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
• De soorten branden, hun oorzaken en blusmiddelen
• De verschillende kleine blusmiddelen en hun gebruik
• Hoe handelen bij brand; hoe handelen bij brand- en evacuatiealarm

Praktijk:
• Beginnende brand blussen met behulp van draagbare poederblustoestellen en CO2 blustoestellen
• Blussen van een brandende frietketel met behulp van een blusdeken
• Blussen van een brandende persoon met behulp van een blusdeken
• Hanteren van de muurhaspel (facultatief)

Aanvullende info 

Met de steun van