De gebruiker van een publiek gebouw met een oppervlakte groter dan duizend kubieke meter beschikt sedert 1 januari 2009 over een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen. Een externe energiedeskundige voor publieke gebouwen maakt dit certificaat op nadat hij/zij geslaagd is voor het examen.  

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die de officiële erkenning van 'Externe energiedeskundige publieke gebouwen' (energiedeskundige type C) wil behalen, uitgereikt door het Vlaams Energieagentschap.

Waar en wanneer?
Programma
  • Externe energiedeskundige publieke gebouwen: 8 sessies (4 uur)
    Hier vertrek je vanuit het wettelijk kader dat aan de basis ligt van deze regelgeving en volg je de EPC-procedure aangevuld met een demonstratie van de software.
  • Examen energiedeskundige publieke gebouwen: 1 sessie (4 uur)
Aanvullende info

Goed om weten:

Volgende persoonlijke cursistgegevens worden aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) bezorgd: naam & voornaam, rijksregisternummer, datum getuigschrift, geslacht, opleidingsinstelling en type opleiding.

Aanvullend examenreglement

 Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Toelatingsvoorwaarden

Basiskennis warmteleer en kennis van bouwmaterialen is aangewezen.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Enkel de kandidaat-energiedeskundigen die met minstens zestig procent slagen kunnen hun erkenning als energiedeskundige type C aanvragen via registratie op de Energieprestatiedatabank binnen de twaalf maanden na het beëindigen van de gevolgde basisopleiding. Het examenresultaat krijg je via mail doorgestuurd.

Met de steun van