Iedereen die over het getuigschrift van de basisopleiding energiedeskundige type A kan rechtstreeks inschrijven voor het examen.

Wat en voor wie?

Voor wie

 

 • Al wie de basisopleiding Energiedeskundige type A heeft gevolgd
 • Geschorste kandidaten die moeten slagen in het examen om opnieuw de taak van energiedeskundige te kunnen uitoefenen

Wat na de opleiding

Uiterlijk 12 maanden na de uitreikingsdatum van de basisopleiding kan je je registreren op de Energieprestatiedatabank als energiedeskundige type A.

Waar en wanneer?
Programma

Het examen energiedeskundige type A toetst volgende kennis:

 • een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen)
 • het wetgevend kader (o.a. Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit)
 • het inspectieprotocol
 • de werking van de certificatiesoftware
 • de werking van de energieprestatiedatabank

Het bestaat verder uit twee delen:

 • Schriftelijk examen met meerkeuzevragen (1 uur)
 • Gevalstudie (3 uur)
Aanvullende info

 

 • Aanvullend examenreglement
 • Beschikken over een geldig getuigschrift van de basisopleiding tot Energiedeskundige type A van maximum 11 maanden oud op de dag van het examen
 • Na bevestiging van inschrijving, bezorg je een kopie van jouw getuigschrift opleiding tot energiedeskundige type A

Toelatingsvoorwaarden

Ter voorbereiding is het van belang dat het Inspectieprotocol goed gekend is. Verder dien je de software goed te beheersen en een goeie basiskennis te hebben van de gebouwschil en de verschillende types installatie binnen een woning.

Met de steun van