Een apotheekassistent heeft een heel boeiend takenpakket: klanten bedienen, pillen maken, cosmetica en parafarmaceutische produkten verkopen, zalven bereiden,… Maar vooraleer je aan de zijde van de apotheker mag staan, moet je een degelijke kennis opgebouwd hebben op het vlak van o.a farmacologie, galenica, plantkunde en toxicologie. Met deze kennis over geneesmiddelen kan je op een professionele manier functioneren in de apotheek aan de zijde van de apotheker.
Ook het ministerie van volksgezondheid legt strenge eisen op betreffende de competenties, kennis en  vaardigheden van een medewerker in een apotheek, wat zich vertaalde in een KB waarbij een opleiding en stage verplicht zijn voor elkeen die wil werken in een (ziekenhuis)apotheek.  Wie deze paramedische opleiding volgt bij SYNTRA en de bijhorende stage doet, voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen!

De apotheekassistent werkt onder de beroepstitel farmaceutisch- technisch assistent.  De opleiding duurt  twee jaar, gemiddeld 2 lesmomenten in de week en een stage van 300 uur die verspreid over de 2-jarige opleiding gelopen dient te worden.

Wat en voor wie?

Voor wie

Je werkt onder rechtstreeks toezicht van de apotheker in een gewone apotheek, een ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische groothandel.
Je werk kan bestaan uit:

  • het afleveren van geneesmiddelen
  • het informeren van klanten over het correcte en veilige gebruik van geneesmiddelen
  • het ontvangen en registreren van geneeskundige voorschriften
  • het registreren en identificeren van grondstoffen
  • het bereiden van geneesmiddelen (lotions, zalven, crèmes) in de apotheek
  • het onderhouden van de apparatuur
  • administratieve taken

Wat na de opleiding

Na deze opleiding kan je werken rechtstreeks onder toezicht van de apotheker in een gewone apotheek, een ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische groothandel.

Waar en wanneer?
Programma

Deze opleiding duurt TWEE JAAR en wordt 's avonds aangeboden à rato van 2 avonden per week.

EERSTE CURSUSJAAR 

Fysica                                        14u
Scheikunde                                 26u
Biologie                                      14u
Algemene anatomie en fysiologie  29u  (E-learning en coaching)
Toegepaste anatomie en fysiologie 17u (E-learning en coaching)
Galenia theorie                            36u
Galenica praktijk                         29u (en coaching)
Farmacologie                               40u
Deontologie en wetgeving             14u
Communicatie                               4u
Parafarmacie                                18u
Werkplek- en eindwerkbegeleiding   4u
Stage                                         100u
Stagebegeleiding                            4u


TWEEDE CURSUSJAAR

Galenica theorie                         52u
Galenica praktijk                        38u
Toxicologie                                10u
Farmacologie                             60u
Plantkunde                                14u
Communicatie                           10u 
Eindwerkbegeleiding                   5u (en coaching)
Stage                                    200u
Stagebegeleiding                      8u
Examens                                  12u  Aanvullende info

Met praktische of inhoudelijke vragen over de opleiding kun je contact opnemen met SYNTRA. 

Voor meer informatie over het beroep zelf kun je contact opnemen met de Oost-Vlaamse beroepsvereniging van apothekers : KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem,
Tel. 09/225 41 90, Fax: 09/225 99 75 of E-mail: secretariaat@kovag.be
 

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn of 18 jaar worden in het kalenderjaar dat de opleiding opstart.

Je dient in het bezit te zijn van een diploma Hoger Secundair Onderwijs.

Ook interesse in farmacie, fysica en scheikunde zijn onontbeerlijk.

Sociale vaardigheden: omgaan met klanten, discretie en beroepsgeheim

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

PRAKTIJK
Alle klassikale lessen gaan door op de SYNTRA campus.

STAGE
Je loopt 300 u stage in officina en/of ziekenhuisapotheken (beperkt!) naar keuze om beroepservaring op te doen en de theorie te toetsen aan de praktijk. Deze stage is verplicht en onbezoldigd. Je dient zelf een stageplaats te zoeken binnen een straal van 20 km van de campus of in overleg met je docent/stagebegeleider.

EXAMENS
Op het einde van het jaar wordt je kennis geëvalueerd met theoretische en praktische examens. Deze evaluatie geeft je een zicht op je reeds verworven kennis en competenties. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het nederlands worden afgelegd.
Op het einde van het opleidingstraject wordt er een groot eindexamen afgenomen door de docent waarbij al je praktijkkennis van farmaceutisch technisch assistent wordt getoetst in aanwezigheid van een jurylid.

GETUIGSCHRIFT
SYNTRA reikt na het slagen voor het eindexamen het getuigschrift Farmaceutisch technisch assistent uit, erkend door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen en het Riziv.

RIZIV
De erkenning van gezondheidszorgberoepen gebeurt vanaf 1 januari 2016 door Zorg en Gezondheid. Tot 31 december 2015 moet de erkenning aangevraagd worden bij de FOD Volksgezondheid. Met het diploma en het stagebewijs kan de erkenning vanaf 01/01/2016 aangevraagd worden via het e-loket van Zorg en Gezondheid. Voor meer info: http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/

 

Met de steun van