Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben de handen in elkaar geslagen en hebben een systeem opgezet dat gericht is op het opleiden van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs van warmtepompen.

Wat en voor wie?

Voor wie

 • technici met ervaring:
 • HVAC-technici
 • installateur van centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
 • koeltechnisch installateur/koeltechnicus-frigorist
 • elektrotechnisch installateur/elektrotechnicus
 • technisch geschoolden zonder ervaring:
  • schoolverlaters
 • andere bouwprofessionelen op zoek naar kennis:
  • architecten
  • ingenieurs
  • leraars
  • ... 
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond20 september 2021Aalst786,50 Euro
Avond07 februari 2022Aalst786,50 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
 • Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie
 • Reglementering en ondersteuningsmechanismen
 • Introductie tot de technologie
 • Ontwerp van de installatie
 • Presentaties van de warmtepompen
 • Uitvoering van de installatie en praktijk
Aanvullende info
 • Opleiding van 10 sessies (4u per sessie) en een afsluitende examendag (2 sessies)
 • De opleiding bestaat uit 8 sessies theorie en 2 sessies praktijk in het Syntra atelier
 • Indien je slaagt in het examen kan je zich laten registreren als erkend installateur van hernieuwbare energie - warmtepompen bij Rescert. Dit levert volgende voordelen op:
  • bewijs van competentie voor ontwerp en installatie warmtepompen
  • overschakelen van klassieke naar innovatieve technologie
  • marketing door de Vlaamse overheid
  • meerwaarde voor de werkgever
  • betere dienstverlening naar de klant
  • bescherming tegen oneerlijke concurrentie
  • Opgelet: voor het bekomen van dit Rescert-kwaliteitslabel betaalt u een retributie (zie www.rescert.be)

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan RESCERT worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Slaag je in het examen, dan bekom je het 'Certificaat ven bekwaamheid als installateur Warmtepompen. Meer info, klik hier.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Beschikken over het diploma/getuigschrift van één van volgende ondernemerschapstrajecten:  
  • aannemer installateur van centrale verwarming
  • aannemer installateur van sanitaire installaties
  • aannemer installateur van individuele gastoestellen
  • technici gas- en/of vloeibare brandstoffen
  • elektrotechnisch installateur
  • algemeen aannemer
  • aannemer dakwerken
  • aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
 • of diploma secundair onderwijs BSO/TSO van chauffagist of sanitarist
 • of voldoen aan het KB van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek en de algemene aanneming
 • Over een basiskennis excel beschikken

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Slaag je in het examen, dan bekom je het 'Certificaat ven bekwaamheid als installateur van warmtepompen. Voor meer info, klik hier. Dit certificaat is erkend in de drie gewesten en in de lidstaten van de Europese Unie.

 

Gelinkte filmpjes

Officiële opening warmtepomplabo

Met de steun van