Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben de handen in elkaar geslaan en hebben een systeem opgezet dat gericht is op het opleiden van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.  Na het volgen van de opleiding en slagen in het examen ontvangt de installateur een erkend certificaat.

Toelatingsvoorwaarde: Geslaagd zijn voor de module Gecertificeerd installateur hernieuwbare energie - Zonthermische installaties voor sanitair warm water

 

Wat en voor wie?

Voor wie

 

 • technici met ervaring:
  • HVAC-technici
  • installateur van centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
  • koeltechnisch installateur/koeltechnicus-frigorist
  • elektrotechnisch installateur/elektrotechnicus
 • technisch geschoolden zonder ervaring:
  • schoolverlaters
 • andere bouwprofessionelen op zoek naar kennis:
  • architecten
  • ingenieurs
  • leraars
  • ... 
Waar en wanneer?
Programma

 

 • Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie
  • hernieuwbare energiebronnen
  • elementen van het energiebeleid
  • elementen van het milieubeleid
  • normering, labels en certificering
 • Ontwerp van een gecombineerde zonnewarmte-installatie
  • toepassingen en specifieke vereisten voor gecombineerde zonnesystemen
  • werkingsprincipe van een gecombineerd zonnesysteem
  • kenmerken van het gebouw voor een optimale werking van de installatie
  • typologie van de gecombineerde zonnesystemen
  • de oplossingen voor aansluiting
  • ontwerp van een stagnatiebestendig circuit
  • te respecteren specifieke normen
  • regeling
  • prestaties
  • ontwerp en dimensionering
  • kostprijselement
 • Uitvoering van de installatie
  • montage van een combisysteem
  • oplevering en inbedrijfstelling
  • instandhouding en onderhoud
  • opvolging van de prestaties van de installatie
  • fouten- en storingsanalyse
 • Praktijk
 • Examen
Aanvullende info

 

 • Opleiding van 10 sessies (4u per sessie)
 • Indien je slaagt in het examen kan zich laten registreren als erkend (aspirant-) installateur van hernieuwbare energie - zonthermische systemen voor combisystemen bij Rescert. Dit levert volgende voordelen op:
  • bewijs van competentie voor ontwerp en installatie zonneboilers - combisysteem
  • overschakelen van klassieke naar innovatieve technologie
  • marketing door de Vlaamse overheid
  • meerwaarde voor de werkgever
  • betere dienstverlening naar de klant
  • bescherming tegen oneerlijke concurrentie
   Opgelet: voor het bekomen van dit Rescert-kwaliteitslabel betaalt u een retributie (zie www.rescert.be)

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan RESCERT worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden:

Geslaagd zijn voor de module Gecertificeerd installateur hernieuwbare energie - Zonthermische installaties voor sanitair warm water

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Slaag je in het examen, dan bekom je het 'Certificaat ven bekwaamheid als installateur thermische zonne-energiesystemen - combisystemen'.  Meer info, klik hier. Dit certificaat is erkend in de drie gewesten en in de lidstaten van de Europese Unie.

Met de steun van