Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben de handen in elkaar geslagen en hebben een systeem opgezet dat gericht is op het opleiden van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs van zonneboilers met een thermisch vermogen van maximaal 50 kW.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

 

 •  technici met ervaring:
  • HVAC-technici
  • installateur van centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
  • koeltechnisch installateur/koeltechnicus-frigorist
  • elektrotechnisch installateur/elektrotechnicus
 • technisch geschoolden zonder ervaring:
  • schoolverlaters
 • andere bouwprofessionelen op zoek naar kennis:
  • architecten
  • ingenieurs
  • leraars
  • ... 
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
20 januari 2022Aalst786,50 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

 

 • Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie
  • hernieuwbare energiebronnen
  • elementen van het energiebeleid
  • elementen van het milieubeleid
  • normering, labels en certificering
 • Reglementering en ondersteuningsmechanismen
  • de stedenbouwkundige reglementering
  • subsidieregeling voor de installatie van een zonnewarmtesysteem
 • Introductie tot de technologie
  • het zonne-energie-aanbod in België
  • toepassingen van zonnewarmte-energie in België
  • werkingsprinicipe van een zonneboiler
  • specifieke montagekenmerken
  • kenmerken van het gebouw voor een optimale werking van de installatie
  • gemiddelde kostprijs van een huishoudelijke zonne-installatie voor de productie van sanitair warm water
 • Ontwerp van een installatie
  • typologie van de zonneboilersystemen
  • verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem
  • componenten van de zonnewarmte-installatie voor SWW-productie
  • te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie
  • de zonneregeling
  • prestaties van een zonneboiler
  • dimensionering van de installatie
 • Uitvoering van een installatie
  • montage van de installatie
  • oplevering en in bedrijfstelling
  • instandhouding en onderhoud
  • opvolging van de prestaties van de installatie
  • fouten- en storingsanalyse
 • Dakbedekking (pannen-, leien- en plat dak)
 • Schriftelijk examen en verdediging praktijkcase
Aanvullende info

 

 • Opleiding van 12 sessies (4u per sessie) en een afsluitende examendag (2 sessies)
 • De opleiding bestaat uit 10 sessies theorie en 2 sessies praktijk in het Syntra atelier
 • Indien je slaagt in het examen kan zich laten registreren als erkend (aspirant-) installateur van hernieuwbare energie - zonthermische systemen voor sanitair warm water bij Rescert. Dit levert volgende voordelen op:
  • bewijs van competentie voor ontwerp en installatie zonneboilers
  • overschakelen van klassieke naar innovatieve technologie
  • marketing door de Vlaamse overheid
  • meerwaarde voor de werkgever
  • betere dienstverlening naar de klant
  • bescherming tegen oneerlijke concurrentie
   Opgelet: voor het bekomen van dit Rescert-kwaliteitslabel betaalt u een retributie (zie www.rescert.be)
 • Nadien kan je aansluiten bij de vervolgopleiding 'Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - zonthermische combisystemen'.

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan RESCERT worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden:

 • Beschikken over het diploma/getuigschrift van één van volgende ondernemerschapstrajecten:  
  • aannemer installateur van centrale verwarming
  • aannemer installateur van sanitaire installaties
  • aannemer installateur van individuele gastoestellen
  • technici gas- en/of vloeibare brandstoffen
  • elektrotechnisch installateur
  • algemeen aannemer
  • aannemer dakwerken
  • aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
 • of diploma secundair onderwijs BSO/TSO van chauffagist of sanitarist
 • of voldoen aan het KB van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek en de algemene aanneming
 • Over een basiskennis excel beschikken

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Slaag je in het examen, dan bekom je het 'Certificaat ven bekwaamheid als installateur thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water'. Meer info, klik hier. Dit certificaat is erkend in de drie gewesten en in de lidstaten van de Europese Unie.

Gelinkte filmpjes

Officiële opening zonthermisch labo

Met de steun van