Met deze opleiding leiden we je op tot een praktijkgerichte, zelfstandig werkende gezondheidscoach met een duidelijke visie op gezondheid en een brede waaier aan coachingstechnieken. Vanuit een Bio-psycho-sociaal-economich model wordt het menselijk Gedrag, Gedachte en Gevoel duidelijk gemaakt. De mens wordt benaderd vanuit een intergale visie waarbij lichaam, geest en omgeving als één geheel interageren. De gezondheidscoach is iemand die systematisch en doelgericht het veranderingsproces van de klant begeleidt met als doel een permanente gedragsverandering op vlak van gezondheid in diens leven te implementeren, en dit door het hanteren van de correcte beroepsattitude en coachingscompetenties.  De gezondheidscoach neemt wetenschappelijke onderbouwde en gefundeerde theorieën en filosofieën aan als uitgangsbasis bij het begeleiden van klanten.

De expertise van de gezondheidscoach is gericht op 2 domeinen

 •  Expertise op het vlak van Gezondheid in al zijn facetten
 •  Expertise in het domein van Coachingstechnieken en vaardigheden. 

  Je wordt opgeleid om zowel individueel als in groepsverband het coachingsproces professioneel te begeleiden en inhoud te geven.

  Kernwoorden in deze opleiding zijn
 • Lichamelijke gezondheid
 • Psychische gezondheid
 • Welzijn, welbevinden en welvaart
 • Voeding 
 • Sport, lichaamsbeweging en fitheid
 • Stressmanagement en mindfulness
 • Chronische ziekten en pijn 
 • Rookgedrag en alcoholgebruik
 • Slaaphygiëne
 • Specifieke aandoeningen (diabetes, darmproblemen, glutenintolerantie…)
 • Gespreksvaardigheden
 • Coachingsvaardigheden
 • Gedragsverandering  
 • Coachen

   
  Je rondt je opleiding af door de presentatie en toelichting van twee uitgewerkte zelfgekozen projecten. Je opleiding is zonder meer de ideale basis voor verdere vakspecialisaties en /of een perfecte aanvulling bij een reeds bestaande activiteit in de gezondheids- en personenzorg.
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot iedereen met een sterk persoonlijk engagement om zijn medemens te begeleiden in een doelgericht veranderingsproces. Je moet een ruime interesse hebben voor gezondheid en complementaire zorgverlening, een sterke motivatie uitstralen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag kunnen leggen om correct en diepgaand met mensen te werken. Je moet sociaal zijn, ruimdenkend en interesse hebben voor wetenschappelijke en bewezen theorieën en overtuigingen.
 
Je ambieert een job in het domein van complementaire gezondheidszorg en hulpverlening?

Dan is deze opleiding beslist wat jij nodig hebt!

Wat na de opleiding

Met het diploma van Gezondheidscoach op zak kan je verschillende richtingen uit:

 • Als zelfstandige in hoofd- of bijberoep vestigen als gezondheidscoach
 • In een groepspraktijk samenwerken met kinesisten, diëtisten en andere gezondheidswerkers 
 • Workshops aanbieden aan bedrijven en organisaties
 • Na wat extra beroepservaring en bijscholing les geven in scholen en opleidingscentra om je kennis en kunde te delen
 • In dienstverband aan de slag gaan bij ziekteverzekeringsmaatschappijen en mutualiteiten
 • Verder bijkomende opleidingen volgen zoals voetreflexologie, aromatherapie en massage om je dienstverlening naar je klanten toe uit te breiden  

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond en weekend16 september 2021Gent490 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Deze opleiding duurt 3 jaar. Er zijn gemiddeld 2 lesmomenten per week

 • Intake
 • Medische basiskennis: Pathologie
 • Medische basiskennis : Psychologie
 • Medische basiskennis : Anatomie en fysiologie
 • Medische basiskennis : Psychopathologie 
 • Energetische stromingen en natuurlijke geneeswijzen
 • Voeding en gezondheid
 • Beweging en gezondheid
 • Welzijn en gezondheid
 • Lichaamswerk
 • Communicatievaardigheden
 • Professionele zorgverlening
 • Eindwerkbegeleiding
 • Coachingsvaardigheden
 • Integratieve gezondheid
 • Coachen van groepen
 • Eindproef Gezondheidscoach
Aanvullende info
 • De lessen gaan door 's avonds en op zaterdagvoormiddag. Je hebt gemiddeld 2 keer / week les.
 • Wie een (para) medische vooropleiding heeft genoten kan vrijgesteld worden voor de modules medische basiskennis. In dit geval kan je meteen inschrijven in het 2°jaar. Neem hiervoor contact op met de SYNTRA medewerker campus Gent 09/2228581.
 • Als gezondheidscoach help jij mensen met een gezondheidsdoel. Dat doen kan zijn: stoppen met roken, gewicht verliezen, stoppen met overmatig alcoholgebruik, glutenvrij diëten, burn out ... Jij geeft als coach jouw aandacht en energie aan anderen. Je moet dus zelf sterk in het leven staan om anderen te kunnen helpen. Als je zelf een gezondheidsprobleem hebt meegemaakt en vanuit die motivatie anderen wil helpen als coach, dan zal dat van jou wel een empatische lotgenoot maken maar daarom nog geen goede coach. Denk dus eerst na hoe jij in het leven staat alvorens in te schrijven in deze opleiding. Tijdens het intakegesprek gaan we hier dieper op in.
 • Extra kosten: het inschrijvingsgeld omvat het lesgeld. Bijkomend moet je zelf instaan voor de aankoop van enkele handboeken, prints en kopies.

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • 18 jaar zijn of worden in het kalenderjaar dat de opleiding opstart.
 • Er is geen vooropleiding nodig. Deze opleiding is toegankelijk voor mensen die totaal geen voorkennis hebben in de (para) medische sector.
 • Er is wel een intakegesprek voorzien waarbij we polsen naar jouw motivatie om deze opleiding te volgen. Dit intakegesprek kan leiden tot een negatief advies van SYNTRA. 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

 • PRAKTIJK
  Alle lessen gaan door op de SYNTRA campus. Er is geen bijkomende externe stage.
 • EXAMENS
  Tijdens het jaar wordt je kennis geëvalueerd met theoretische en praktische examens. Deze evaluaties geven je een zicht op uw reeds verworven kennis en competenties.Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het Nederlands worden afgelegd.
  Op het einde van de drie jaar wordt er een groot eindexamen afgenomen door de docent waarbij al je praktijkkennis als Gezondheidscoach wordt getoetst in aanwezigheid van een jurylid.
 • GETUIGSCHRIFT
  SYNTRA reikt na het slagen voor het eindexamen het getuigschrift Gezondheidscoach uit, erkend door de beroepsvereniging VVGC.
  Ontvang ik een getuigschrift of diploma? Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift.  Als je daarnaast ook de cursus "Ondernemerschap" volgt en slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. https://www.syntra-mvl.be/opleiding/start-me-ondernemerschap.
  Onze certificaten, getuigschriften en diploma's zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
.

Met de steun van