Deze opleiding richt zich naar houders van het ‘Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie II’. De kennis moet om de vijf jaar opgefrist worden wil de technicus koeltechnische handelingen kunnen blijven uitvoeren.

Wat en voor wie?

Voor wie

Houders van het ‘Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie II’.

Waar en wanneer?
Programma
Een theoretische opfrissing van de vereiste kennis gaat het actualisatie-examen vooraf. De aan te snijden thema's zijn optimaal afgestemd op de meerkeuzevragen uit de vragendatabank ontwikkeld en ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid, Departement Omgeving. Het gaat om volgende items:
 • theoretisch onderdeel inzake koeltechniek
 • kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek
 • koeltechnische handelingen
Het examen zelf bestaat uit twee afzonderlijke pc-testen en neemt een uur in beslag. Om te slagen moet je minstens zestig procent van de punten behalen.
Aanvullende info
 • De lijst met mogelijke examenvragen staat ter beschikking op https://www.lne.be/erkenning-aanvragen-als-koeltechnicus-cat-i-ii-iii-of-iv#actualisatieexamen
 • De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur, maar als gebruikseis geldt het vijfjaarlijks slagen voor het actualisatie-examen. De koeltechnicus kan dit actualisatie-examen reeds afleggen binnen de twaalf maanden voor het verstrijken van de deadline. Indien geslaagd wordt zijn/haar gebruikseis opnieuw met vijf jaar verlengd.

 • SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN biedt tevens de mogelijkheid om dit examen in jouw koeltechnisch bedrijf te organiseren. Je kan hiervoor contact opnemen met onze trainingsadviseur via wim.de.keyser@syntra-mvl.be of tel. 03 760 08 25.
 • Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten?  Web: www.vormelek-formelec.be, tel. 02 476 16 76, e-mail: info@vormelek-formelec.be.
 • Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

  • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
  • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
  • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

  Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website van Constructiv of via 09 338 55 10.

Gelieve bij inschrijving of uiterlijk 1 week voor de start van de opleiding een kopie van jouw huidig certificaat aan onze administratie te bezorgen. Dit kan via e-mail naar christl.de.corte@syntra-mvl.be.

Toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van het 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie II' in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat
 • de houder moet zijn certificaat voorleggen aan het examencentrum wil hij/zij kunnen deelnemen aan het actualisatie-examen

Stel dat een certificaat van een koeltechnicus vervallen is, dan mag hij/zij alsnog deelnemen aan een actualisatie-examen onder bepaalde voorwaarden.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Het actualisatie-examen bestaat uit één theorie-onderdeel met betrekking tot de relevante milieuwetgeving en technologie.

Om erkend te blijven als koeltechnicus van categorie II moet je opnieuw een retributie betalen die SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN doorstort naar het Departement Omgeving. Het certificaat zal pas uitgereikt worden indien het bewijs geleverd werd dat de retributie betaald werd.

Indien de cursist niet slaagt voor het actualisatie-examen krijgt hij/zij nog éénmaal een herkansing. Indien de tweede maal niet geslaagd voor het actualisatie-examen, moet hij/zij opnieuw slagen voor het initiële examen ‘Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie II’ (dus theorie en praktijk).

SYNTRA levert het getuigschrift af naar een model opgelegd door de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving.

Met de steun van