Contact maken met een persoon met dementie vraagt aandacht, vraagt aanwezigheid en vraagt openheid voor onverwachte reacties of situaties. Het vraagt een open hart naar de persoon toe, in de mate van het mogelijke zonder oordeel, zonder verwachting of vooropgesteld doel.
In je contact met een persoon met dementie krijg je de gelegenheid om bewuster te worden van de gewoontepatronen in je manier van spreken en iemand aanspreken.
Het zou kunnen zijn dat je in een welbepaalde situatie steeds op dezelfde manier je stem gebruikt bijv. door zacht te praten of kordaat op te treden.
Het is boeiend om te ontdekken wat er te beleven valt als je uit je gewoontepatroon stapt, welke nieuwe inzichten er aangeboden worden, het is boeiend voor jou en de persoon waarmee je communiceert.
Je stem reflecteert hoe je gestemd bent. Soms is er een tegenstelling tussen hoe je je inwendig voelt en de manier waarop je spreekt. Personen met dementie hebben hier voelsprieten voor en houden je een spiegel voor.

Ben je geïnteresseerd om te voelen hoe het is om op verschillende manieren aangesproken te worden en wil je meer ontdekken over hoe het je gemoed kan beïnvloeden? Wil je meer te weten komen over het verband tussen je stem en je lichaam? Dan is deze workshop op jouw stem geschreven. De eerste avond zal je vooral zelf ervaren, ontdekken en hierover uitwisselen. De tweede avond wordt verder gebouwd op wat je zelf hebt ervaren door dit toe te passen.

Wat en voor wie?

Voor wie

We richten ons tot personen die in de zorg en begeleiding van personen met dementie iets met hun stem willen doen, hun stem als uitdrukkingsmiddel beter willen leren kennen en gebruiken, hun stem meer willen laten klinken (letterlijk en figuurlijk).

Waar en wanneer?
Programma
  • De stem en haar invloed op de luisteraar
  • Ervaren wat de stem van een ander met jou doet
  • Afstemmen in groep met klanken
  • Verkennen van verschillende manieren van aanspreken met voornaam
  • Bewustzijn van eigen gemoed vooraleer we iemand aanspreken of contact maken met iemand
  • Belang van intonatie
  • Snelheid van spreken
  • Combinatie lichaamstaal en stem
  • Neuriën en zingen

Doorheen de ganse workshop wordt er gewerkt met oefeningen zodat elke deelnemer onmiddellijk ervaart wat er bedoeld wordt en dit ook kan toepassen in de praktijk.

Aanvullende info

Docente is Katelijn Vanhoutte, zang- en stemtherapeute, vrijwilliger op afdeling van personen met dementie, Mindfulness Trainer

Met de steun van