Je schenkt graag aandacht aan kwaliteit en hygiëne en je voelt je aangesproken tot de voedingssector, dan is een job als hygiëneconsulent wellicht iets voor jou! Met deze cursus wil men hygiëneconsulenten opleiden die allerhande bedrijven in de voedingssector kunnen bijstaan in hun streven naar kwalitatieve productieprocessen en bij het opmaken en implementeren van een bewakingsplan dat voldoet aan de huidige hygiënenormen.

De hygiëneconsulent geeft voornamelijk hygiëne-advies over de inrichting van werkplaatsen en lokalen of voert hygiëne- en kwaliteits audits uit. Tot het takenpakket van de hygiëneconsulent hoort ook het geven van of het inrichten van opleidingen rond hygiënenormen en -bewaking.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich tot mensen die actief zijn in de voedingssector die (als zelfstandige) hygiëneadvies willen verlenen.

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleiding kan je aan de slag als:

  • Kwaliteitsverantwoordelijke of medewerker kwaliteitsdienst in voedingsbedrijven, bij grootwarenhuizen, in beschutte werkplaatsen, …
  • Zelfstandig consulent in kwaliteitszaken voor de voedingsindustrie
  • Hygiëneverantwoordelijke of medewerker hygiëne in grootkeukens van rusthuizen, ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants, scholen, …
Waar en wanneer?
Programma
  • Wetgeving voedingsmiddelenhygiëne (20 uur)
  • HACCP (28 uur)
  • Autocontrole en certificatiesystemen (20 uur)
  • Audits (12 uur)
  • Communicatie, opleiding en didactiek (20 uur)
  • Begeleiding eindwerk (16 uur)
Aanvullende info

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Met de steun van