Je schenkt graag aandacht aan kwaliteit en hygiëne en je voelt je aangesproken tot de voedingssector, dan is een job als hygiëneverantwoordelijke of hygiëneconsulent wellicht iets voor jou!
Met deze cursus wil men hygiëneverantwoordelijken of -consulenten opleiden die allerhande bedrijven in de voedingssector kunnen bijstaan in hun streven naar kwalitatieve
productieprocessen en bij het opmaken en implementeren van een bewakingsplan dat voldoet aan de huidige hygiënenormen.

Als hygiëneverantwoordelijke in de voedingssector heb je hoofdzakelijk tot taak de diverse hygiëne voorschriften op de werkplek op te volgen, te ontwerpen en te evalueren.
Je voert hygiëne- en kwaliteitscontroles uit en je draagt zorg voor een hygiënische inrichting van de werkplaatsen, verbruikplaatsen of opslagplaatsen.

De hygiëneconsulent geeft voornamelijk hygiëne-advies over de inrichting van werkplaatsen en lokalen of voert hygiëne- en kwaliteits audits uit.
Tot het takenpakket van de hygiëneconsulent hoort ook het geven van of het inrichten van opleidingen rond hygiënenormen en -bewaking.

Wat en voor wie?

Voor wie

-          Medewerkers van grootwarenhuizen, …

-          Personeel van de kwaliteitsdienst van voedingsbedrijven  

-          Verantwoordelijk keukenpersoneel zoals koks van grootkeukens van rusthuizen, ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants, scholen, …

-          Studenten die een aanvulling willen op hun studies in de voeding (bv dieetleer)

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleiding kan je aan de slag als:

-          Kwaliteitsverantwoordelijke of medewerker kwaliteitsdienst in voedingsbedrijven, bij grootwarenhuizen, in beschutte werkplaatsen, …

-          Zelfstandig consultant in kwaliteitszaken voor de voedingsindustrie

-          Hygiëneverantwoordelijke of medewerker hygiëne in grootkeukens van rusthuizen, ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants, scholen, …

Waar en wanneer?
Programma

De opleiding voor hygiëneverantwoordelijke duurt 1 jaar, de vervolgopleiding hygiëneconsulent duurt eveneens 1 jaar.

Hygiëneverantwoordelijke 148 lesuren

( 37 sessies van 4 uur )

-Inleiding tot het beroep (2 lesuren)
-Wetgeving voedingsmiddelenhygiëne (22 lesuren)
-Microbiologie (36 lesuren)
-G.M.P. (basisvoorwaardenprogramma) (48 lesuren)
-G.M.P. algemeen (28 lesuren)
-Persoonlijke hygiëne (4 lesuren)
-Reiningen en ontsmetten (16 lesuren)
-Etikettering en traceerbaarheid (8 lesuren)
-HACCP (12 lesuren)
-Audits (8 lesuren)
-Cases (4 lesuren)
-Eindwerkbegeleiding (8 lesuren)

Hygiëneconsulent 116 lesuren

( 29 sessies van 4 uur )

-Wetgeving voedingsmiddelenhygiëne (20 lesuren)
-HACCP (28 lesuren)
-Autocontrole en certificatiesystemen (20 lesuren)
-Audits (12 lesuren)
-Communicatie, opleiding en didactiek (20 lesuren)
-Begeleiding eindwerk (16 lesuren)

Aanvullende info

Inschrijvingen en inlichtingen

Naast online inschrijven kan u voor al onze bijscholingen en trainingen ook schriftelijk (via mail of fax) of aan het onthaal van onze campussen inschrijven.
Inschrijvingen richt u best uitsluitend aan de campus waar u de training wenst te volgen.

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

U bent meerderjarig.


Specifieke toelatingsvoorwaarden

Minimaal houder zijn van een diploma niveau A2  of u bent werkzaam in de voedingssector.


Voor de opleiding hygiëneconsulent in de voedingssector moet men houder zijn van het getuigschrift hygiëneverantwoordelijke in de voedingssector.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

1.Hygiëneverantwoordelijke: de praktijkproef omvat een beknopte casestudy aangevuld met een mondelinge verdediging.

2.Hygiëneconsulent: de praktijkproef omvat het maken van een eigen HACCP plan, ook met mondelinge verdediging.

3.Getuigschriften - Diploma's:
Wie de prakijkproef met succes aflegt, ontvangt het erkende getuigschrift beroepskennis ondernemersopleiding.
Wie daarnaast ook nog het traject succesvol ondernemer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding en is in regel met de vestigingsreglementering daar waar deze van toepassing is.
Dit diploma is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en door Syntra Vlaanderen..

Met de steun van