Zowel vanuit de professionele als vanuit de privésector manifesteert zich een stijgende behoefte om zich elektronisch te beveiligen. Het hoeft geen betoog dat hierdoor een groeiend en economisch rendabel marktsegment wordt gecreëerd. Onder meer elektro- en security-bedrijven hebben er dus alle belang bij om hun activiteiten tot deze sector uit te breiden. De reglementering voor de opleidingen in de sector “beveiligingen”, wordt bepaald door de Koninklijke Besluiten van 19/12/90 en 28/10/96. Dit houdt in dat elke persoon, alvorens te mogen starten met een activiteit in de sector van alarm- en beveiligingssystemen verplicht is om, naargelang zijn functie en/of statuut, één of meerdere basismodules te volgen.

Er zijn 3 basismodules die je los van elkaar kan volgen:

Houders van het basiscertificaat, die hun erkenning willen verlengen, zijn verplicht om telkens de desbetreffende bijscholingscursus te volgen.

Er zijn dus ook 3 bijscholingsmodules:

De bijscholingscursus dient te worden gevolgd binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van vijf jaar na uitgiftedatum van het basiscertificaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze module is bestemd voor iedereen die zich wil vestigen als zelfstandig alarminstallateur, maar ook voor commercieel personeel van beveiligingsondernemingen en voor technisch personeel van beveiligingsondernemingen belast met het concipiëren van alarmsystemen.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond05 december 2022Asse985 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Tijdens deze basismodule krijg je enkele algemene vakken zoals beveiligingsfilosofie, verzekeringen, reglementering van de sector en lokale reglementering, samen met risico-analyses en risico-beheersplannen maken. Verder leer je alles over organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiliging en krijg je een uitgebreide voorstelling van het beveiligingsmateriaal.

Algemene vakken

 • Beveiligingsfilosofie
 • Verzekeringen
 • Risico-analyse
 • Lokale reglementering
 • Reglementering van de sector
 • Risico-beheersplan

Organisatorische en bouwkundige beveiliging

Elektronische beveiliging

 • Toegangscontrole
 • Camerabewaking
 • Projecteringoefeningen

Voorstelling beveiligingsmateriaal

Examen basisopleiding

Aanvullende info

Er dient een uittreksel uit het strafregister model 596.1-34 of 596.1-35 afgegeven te worden. Dit is het model bestemd om toegang te krijgen tot een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefenings-voorwaarden bij wets- of verordening bepalingen zijn vastgesteld. (o.a. sector private veiligheid). Het dient een origineel exemplaar te zijn (geen kopie), dat niet ouder is dan 6 maanden.

De FOD Binnenlandse zaken beslist of iemand al dan niet activiteiten m.b.t. inbraakbeveiliging kan uitoefenen.

De actuele lessenroosters kan u verkrijgen op eenvoudig verzoek via mail naar joris.beke@syntra-mvl.be.

Toelatingsvoorwaarden

 • Voor deze module (conceptie) adviseren we een basiskennis op het gebied van elektriciteit en elektronica.
 • origineel uittreksel uit het strafregister model 596.1-34 of 596.1-35, dat niet ouder is dan 6 maanden

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Voor de module 'conceptie van alarmsystemen' moet je een eindwerk voorleggen. Daarnaast moet je een examen afleggen voor een vakjury.

Inschrijvingen & inlichtingen

Leden van Nelectra krijgen 10% korting op het inschrijvingsgeld.

https://www.nelectra.be/korting-syntra

Gelieve hiervoor bij inschrijving contact op te nemen met Ann Verdoodt via joris.beke@syntra-mvl.be of bel +32 2 456 83 55

Met de steun van