Zowel vanuit de professionele als vanuit de privésector manifesteert zich een stijgende behoefte om zich elektronisch te beveiligen. Het hoeft geen betoog dat hierdoor een groeiend en economisch rendabel marktsegment wordt gecreëerd. Onder meer elektro- en securitybedrijven hebben er dus alle belang bij om hun activiteiten tot deze sector uit te breiden.De reglementering voor de opleidingen in de sector “beveiligingen”, wordt bepaald door de Koninklijke Besluiten van 19/12/90 en 28/10/96. Dit houdt in dat elke persoon, alvorens te mogen starten met een activiteit in de sector van alarm- en beveiligingssystemen verplicht is om, naargelang zijn functie en/of statuut, één of meerdere basismodules te volgen.
Er zijn 3 basismodules: conceptie, installatie en onderhoud & leidinggevend personeel.  De 3 modules kan je los van elkaar volgen.
Houders van het basiscertificaat, die hun erkenning willen verlengen, zijn verplicht om telkens de desbetreffende bijscholingscursus te volgen.
Er zijn dus ook 3 bijscholingsmodules: conceptie, installatie en onderhoud & leidinggevend personeel. De bijscholingscursus dient te worden gevolgd binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van vijf jaar na uitgiftedatum van het basiscertificaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

Elektrotechnisch installateurs en zaakvoerders beveiligingsondernemingen.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond03 oktober 2022Asse985 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Inbraakbeveiliging basismodule: installatie en onderhoud  17  sessies  ( 4  uur)  - 775 euro, inclusief syllabus


Deze module is bestemd voor iedereen die zich wil vestigen als zelfstandig alarminstallateur, en ook voor technisch personeel van beveiligingsondernemingen belast met de installatie en het onderhoud van alarmsystemen. In deze opleiding leer je alles over wetgeving, rechten en plichten en deontologie binnen deze sector.  De electronische beveiliging komt uitgebreid aan bod maar je leert ook alles rond organisatorische en bouwkundige beveiliging, en tot slot krijg je nog enkele praktische oefeningen. Houders van dit certificaat, die hun erkenning willen verlengen, zijn verplicht om een bijscholingscursus 'installatie en onderhoud' te volgen en dit binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van vijf jaar na uitgiftedatum van het certificaat.
Vakken:
Wetgeving, rechten en plichten, deontologie
Organisatorische en bouwkundige beveiliging
Electronische beveiliging:
- Toegangscontrole
- Camerabewaking
- Projecteringsoefeningen
Praktische oefeningen 
Examen basisopleiding 
Aanvullende info

Er dient een uittreksel uit het strafregister model 596.1-34 of 596.1-35 afgegeven te worden, Dit is het model bestemd om toegang te krijgen tot een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefenings-voorwaarden bij wets- of verordening bepalingen zijn vastgesteld. (o.a. sector private veiligheid). Het dient een origineel exemplaar te zijn (geen kopie), dat niet ouder is dan 6 maanden.

De FOD Binnenlandse zaken beslist of iemand al of niet activiteiten m.b.t. inbraakbeveiliging kan uitoefenen.

De actuele lessenroosters kan je verkrijgen op eenvoudig verzoek via mail naar joris.beke@syntra-mvl.be.

Toelatingsvoorwaarden

- origineel uittreksel uit het strafregister model 596.1-34 of 596.1-35, dat niet ouder is dan 6 maanden.

- Voor deze module (installatie en onderhoud) adviseren we het attest van elektrotechnisch installateur. Een basiskennis op het gebied van elektriciteit en elektronica is onvoldoende.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Voor deze module (installatie en onderhoud van alarmsystemen) moet je een eindwerk voorleggen. Daarnaast moet je een examen afleggen voor een vakjury.

Inschrijvingen & inlichtingen

Leden van Nelectra krijgen 10% korting op het inschrijvingsgeld. Meer info hierover kan u vinden op onderstaande website: 

https://www.nelectra.be/korting-syntra

Gelieve hiervoor bij inschrijving Syntra Midden-Vlaanderen te contacteren:

joris.beke@syntra-mvl.be - Tel. +32 2 456 83 55

Met de steun van