Zowel vanuit de professionele als vanuit de privésector manifesteert zich een stijgende behoefte om zich elektronisch te beveiligen. Het hoeft geen betoog dat hierdoor een groeiend en economisch rendabel marktsegment wordt gecreëerd. Onder meer elektro- en securitybedrijven hebben er dus alle belang bij om hun activiteiten tot deze sector uit te breiden. De reglementering voor de opleidingen in de sector “beveiligingen”, wordt bepaald door de Koninklijke Besluiten van 19/12/90 en 28/10/96. Dit houdt in dat elke persoon, alvorens te mogen starten met een activiteit in de sector van alarm- en beveiligingssystemen verplicht is om, naargelang zijn functie en/of statuut, één of meerdere basismodules te volgen. Er zijn 3 basismodules:

 • Conceptie

 • Installatie & onderhoud 

 • Leidinggevend personeel

De 3 modules kan je los van elkaar volgen. Houders van het basiscertificaat, die hun erkenning willen verlengen, zijn verplicht om telkens de desbetreffende bijscholingscursus te volgen. Er zijn dus ook 3 bijscholingsmodules:

 • Conceptie

 • Installatie & onderhoud

 • Leidinggevend personeel

De bijscholingscursus dient te worden gevolgd binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van vijf jaar na uitgiftedatum van het basiscertificaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Deze bijscholing richt zich naar wie de basismodule "Inbraakbeveiliging basismodule leidinggevend personeel" gevolgd heeft en zich in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van het certificaat in regel wil stellen.
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond05 december 2022Asse235,01 Euro
Avond22 mei 2023Sint-Niklaas235,01 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Inbraakbeveiliging bijscholing: leidinggevend personeel - 2  sessies - €220 (Inclusief syllabus)

 • Recht:
  - De evolutie van de wetgeving en van de reglementering van de sector

 • Praktische oefeningen
Aanvullende info

Er dient een uittreksel uit het strafregister model 596.1-34 of 596.1-35 afgegeven te worden, Dit is het model bestemd om toegang te krijgen tot een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefenings-voorwaarden bij wets- of verordening bepalingen zijn vastgesteld. (o.a. sector private veiligheid). Het dient een origineel exemplaar te zijn (geen kopie), dat niet ouder is dan 6 maanden.

De FOD Binnenlandse zaken beslist of iemand al of niet activiteiten m.b.t. inbraakbeveiliging kan uitoefenen.

De actuele lessenroosters kan u verkrijgen op eenvoudig verzoek via mail naar joris.beke@syntra-mvl.be.

Het certificaat kan enkel overhandigd worden als elke les van de bijscholing is gevolgd.

Toelatingsvoorwaarden

- origineel uittreksel uit het strafregister model 596.1-34 of 596.1-35, dat niet ouder is dan 6 maanden.

 

 

Inschrijvingen & inlichtingen

Leden van Nelectra krijgen 10% korting op het inschrijvingsgeld. Meer info hierover kan u vinden op onderstaande website: 

https://www.nelectra.be/korting-syntra

Gelieve hiervoor bij inschrijving Syntra Midden-Vlaanderen te contacteren:

joris.beke@syntra-mvl.be - Tel. +32 2 456 83 55

Met de steun van