Naast publieke laadpalen ontstaat er binnenkort een enorme behoefte aan thuislaadpunten. In deze opleiding leer je laadinfrastructuur te installeren, aansluiten en te herstellen, maar bovenal maak je kennis met de softwarematige aspecten van een laadpaal en leer je hoe je te werk moet gaan bij de exploitatie van publieke laadinfrastructuur. Daarnaast ben je na de opleiding in staat om een gefundeerde keuze te maken uit laadsystemen en bijhorende producenten.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

 • elektrotechnisch installateurs
 • elektrotechnici
 • gecertificeerde installateurs van hernieuwbare energie - fotovoltaïsche zonnesystemen
 • iedereen die zijn marktkennis wil vergroten over elektrische laadpalen in het kader van SMART-building (syndici, projectleiders bouw enz)
 • kandidaat exploitanten van publieke laadinfrastructuur

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze niet-merkgebonden opleiding ben je in staat:

 • om een gefundeerde keuze te kunnen maken uit laadsystemen en producenten waarmee hij/zij in de toekomst mee wil aan de slag gaan als installateur
 • gefundeerde technische informatie te kunnen verschaffen aan de klant in functie van het elektrisch voertuig dat moet opgeladen worden
 • elektrische laadinfrastructuur te kunnen installeren, aansluiten en herstellen
 • een elektrische laadpaal softwarematig te monitoren en te beheren
 • om een prijsofferte en werkplanning te kunnen opstellen en deze toe te lichten aan de klant
 • een verdienmodel te ontwerpen rond de exploitatie van elektrische laadpalen
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond29 september 2021Sint-Niklaas395 Euro
Avond12 januari 2022Sint-Niklaas395 Euro
Avond20 april 2022Sint-Niklaas395 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Technologie en reglementering

 • voorschriften inplanting installatie
 • Eigenschappen, types en toepassingen laadinfrastructuur van de voornaamste producenten
 • laadmodus, laadvermogen, laadtijd, laadproces
 • stekker- en kabelsystemen
 • opbouw module 3 hardware
 • communicatieprotocol mode 3
 • veiligheid
 • standaardisatie laadsystemen
 • markering en signalisatie openbare laadpunten
 • normering
 • code publiek toegankelijk laden

 

Scenario's bij de klant

 • simulatieoefeningen maatoplossingen bij de klant
 • praktijklessen installeren en aansluiten
 • bedrijfsbezoek

 

Toegepaste bedrijfsvoering

 • positionering en kostprijsberekening
 • eindwerkbegeleiding
 • subsidies
 • levensduur laadsystemen
 • tariefformules
 • slimme energiesystemen

 

Aanvullende info

Voor de praktijklessen is het aangewezen dat iedere cursist een eigen basisset aan materiaal bezit: kniptang, platte tang, nijptang, schroevendraaierset en een degelijke multimeter.

Het gebruik van grondstoffen zit in het cursusgeld vervat.

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: een werkbroek met kniestukken, lage veiligheidsschoenen, stofmasker, veiligheidsbril en oorbeschermers. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA Midden-Vlaanderen je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

Toelatingsvoorwaarden

 • minimum achttien jaar zijn
 • werkzaam zijn als elektrotechnicus of in het bezit van een getuigschrift/diploma elektrotechnisch installateur 

Met de steun van