Internet of Things (kortweg IoT) boomt. De technologie breekt volop door en IoT heeft de specifieke eigenschap dat er toepassingen zijn in zowat iedere sector, van de gezondheidszorg over industrie 4.0 tot transport en logistiek. Er is enorm veel vraag naar sterke profielen die deze IoT boom kunnen ondersteunen. IoT zorgt voor nog meer synergie tussen IT en techniek. Binnen IT zullen profielen nodig zijn zoals Internet of Things Solutions Expert en Internet of Things developer. Voor techniek zijn er de profielen Internet of ThingsTechnicus Smart Buildings en Internet of Things Technicus Industrie 4.0.

De IoT-technicus Smart Buildings beweegt zich in de markt van technische apparatuur en systemen, waarin intelligentie gebruikt wordt. Hiermee wordt bedoeld de elektronische of op IT gebaseerde controletechniek en sensortechnologie, waarmee extra functies kunnen worden uitgevoerd naar aansturing van centrale verwarming, ventilatie, domotica systemen... in gebouwen. De complexiteit in een slim gebouw neemt toe. Al deze afzonderlijke systemen worden met elkaar verbonden en vormen één geïntegreerd geheel.

De IoT-technicus Smart Buildings zal over de verschillende disciplines heen (thermisch, elektrisch en ICT) de afzonderlijke systemen tot één samenwerkend geheel laten functioneren, de complexiteit ervan uit handen nemen van de eindgebruiker en hem laten geniet van een dienstenconcept, waardoor het beheer van de technische systemen toevertrouwd wordt aan de IoT Technicus Smart Buildings. Eens de systemen geïnstalleerd zijn, kan de eindgebruiker eveneens gebruik maken van het dienstenconcept van de IoT-technicus Smart Buildings, die de technische systemen onder zijn beheer neemt.

Deze opleiding heeft tot doel de technici te vormen die thuis zijn in de markt van technische apparatuur en systemen waarin intelligentie gebruikt wordt. Hiermee wordt bedoeld de elektronische of op IT gebaseerde controletechniek en sensortechnologie, waarmee extra functies kunnen uitgevoerd worden naar aansturing van domoticasystemen, verlichting, centrale verwarming, ventilatie, audio en video... specifiek in functie van de specifieke vragen en noden van diverse klanten. Je bent na het volgen van deze opleiding in staat alle technieken die in een woning, groot of klein, te bundelen in één sturingssysteem door de technieken met elkaar te laten communiceren en zo tot een efficiënte sturing te komen.

Wat en voor wie?

Voor wie

 • elektrotechnisch installateurs
 • technici domotica
 • automatiseringstechnici
 • alle professionals met een technische achtergrond

Wat na de opleiding

Volgende competenties verwerf je in deze opleiding:

 • basiskennis van alle installatietechnieken HVAC, domotica en hernieuwbare energie
 • kennis van de verschillende sturingstechnieken en hun interfaces
 • basiskennis energietechnieken en hun invloeden op de woning om grotere energie-efficiëntie te creëren
 • basiskennis van het elektriciteitsnetwerk
 • beveiliging en privacy
Waar en wanneer?
Programma

Basisprincipes elektriciteit (10 sessies)

 • Basisbegrippen
 • Materialenkennis
 • Toegepaste elektriciteitstechnieken voor de integrator Smart Buildings
 • Veiligheid en gevaar van elektriciteit: domotica en het AREI


Automatisatieprincipes (15 sessies)

 • Ontwerpen domoticasysteem
 • Uitwerken in een schema van een domoticasysteem
 • Niko Home Control
 • Teletask
 • KNX basis
 • Toegepaste bedrijfsvoering


Koppeling subsystemen en visualisatie (8 sessies)

 • Sturingen CV en ventilatie
 • Visualisatie van een domoticasysteem
 • Integratie audio en video
 • Domotica in de zorg
 • EPB-benadering

Eindproef (1 sessie)

Het doel is dat je jouw theoretische en praktische kennis van de domotica en integratiemethoden naar voor brengt. Daarom zal het werk geen basisinstallatie bespreken, maar een installatie waarin sprake is van integratie, veiligheidsverhoging, comfortverhoging en flexibiliteit. Het eindwerk bestaat uit een schriftelijk werk en de mondelinge verdediging ervan voor een vakjury.

Aanvullende info

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt behaalt het getuigschrift 'Internet of Things Technicus Smart Buildings'.

Met de steun van