Zin in een ontwapenend, boeiend en verrassend avontuur? Laat je dan onderdompelen door onze praktijkdocenten in de wondere wereld van de kinderopvang. Elke dag in het kinderopvanginitiatief is een nieuw avontuur, dat vertrekt vanuit de kwaliteitseisen van 'Kind en Gezin', met als garantie dat alle ouders hun kinderen kunnen toevertrouwen aan goed opgeleide begeleiders. 

Onze opleiding 'Kinderbegeleider Baby's & Peuters' is een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle vorming. Tijdens het eerste opleidingsjaar wordt de focus gelegd op het pedagogische luik als 'kinderbegeleider'. Het tweede jaar gaat dieper in op de functie als 'zelfstandige' die het team begeleidt en ondersteunt, de pedagogische visie bepaalt en instaat voor het bedrijfseconomische, commercieel en logistiek beleid. 

Het opleidingstraject is gebaseerd op het beroepskwalificatiedossier Kinderbegeleider Baby’s en Peuters (BK-0269-3), waardoor iedereen die slaagt in het pedagogisch luik 'kinderbegeleider' een beroepskwalificatiebewijs ontvangt. De cursisten die het volledige opleidingstraject met succes beëindigen, ontvangen een diploma 'Kinderbegeleider Baby's & Peuters' van VLAIO waarmee je als begeleider in een gezinsopvang of groepsopvang aan de slag kan of als zelfstandige tot maximaal 18 kindjes.

Ben je al aan de slag in een kinderopvanginitiatief? Check dan zeker onze brochure speciaal ontworpen voor werkenden in een kinderopvanginitiatief.
 
Deze opleiding wordt georganiseerd vanaf september in onze campus Gent. In voltijdse dagopleiding wordt de opleiding geprogrammeerd in campus Aalst en Gent.
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich naar personen die als begeleider of zelfstandige (tot max. 18 kindjes) een kwaliteitsvolle kinderopvang willen bieden en dit in een aangepaste accommodatie.

Beschikken over een sterke interesse in omgaan met kinderen is uiteraard een must.
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond en weekend15 september 2022Gent415,01 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De avondopleiding duurt 2 jaar, met gemiddeld twee avonden les per week.

Deze opleiding is gebaseerd op het beroepskwalificatiedossier 'Kinderbegeleider baby’s en peuters' (BK-0269-3).

Eerste jaar - Pedagogische luik 'Kinderbegeleider' (268u)

 • Inzicht in de sector (24u) *
  • Historiek en functie
  • Kinderopvanginitiatieven

 • Takenpakket en zelfreflectie (24u)
  • Rol kinderbegeleider
  • Opbouw opleiding
  • Zelfreflectie

 • Kinderen (68u)
  • Ontwikkeling van baby's en peuters
  • Omgaan met kinderen in de kinderopvang
  • Observeren

 • Spelen (40u) *
  • Soorten spel en spelmaterialen
  • Begeleiding in het spel
  • Doel van het spel

 • EHBO (20u)
  • Basisprincipes
  • Levensreddend handelen

 • Gezondheid (76u) *
  • Inleiding zorg en gezondheid
  • Zorg van het kind
  • Hygiëne
  • Ergonomie

 • Voeding (16u) *
  • Voeding bij baby's , peuters , kleuters
  • Eetsituatie en eetbegeleiding

 • Deelstage I - Als begeleider in kinderopvang


Tweede jaar
- 'Zelfstandige' luik (260u)

 • Ouders (36u)
  • Contact met ouders in de kinderopvang
  • Soorten contacten

 • Gebouw en inrichting (16u) *
  • Keuze van een geschikt pand
  • Indelen van de kinderopvang

 • Veiligheid  (20u)
  • Veiligheidsplan
  • Veilig materiaal
  • Brand -en evacuatie
  • Voedselveiligheid

 • Zorg voor kwaliteit (16u)
  • Kwaliteit in de kinderopvang
  • Ontwikkelen van eigen professionaliteit

 • Team (28u)
  • Taakverdeling
  • Rollen en funties
  • Leiderschap
  • Communicatie in team

 • Samenwerken (12u) *
  • Lokaal overleg
  • Samenwerken met externen
  • Informatie- advies- en hulpverleningsdiensten

 • Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief (124u)
  • Commercieel beleid
  • Boekhouden
  • Recht
  • Fiscaliteit
  • Verzekeringen

 • Eindwerkbegeleiding (8u)

 • Deelstage II - Als verantwoordelijke in kinderopvang

* Vrijstellingsmogelijkheden voor werkenden in een kinderopvanginitiatief - Check onze brochure speciaal ontworpen voor werkenden in een kinderopvanginitiatief. 

 

 

Aanvullende info
 
Deze opleiding kan je ook in dagformule volgen. Voor meer info https://www.syntra-mvl.be/opleiding/voltijdse-dagopleiding-kinderopvang

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

Wat betekent dit?

Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Cursisten dienen aan de leerplicht voldaan te hebben.
Cursisten beschikken bij voorkeur over een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift beroeps secundair onderwijs (sociale richting). Voor kandidaat cursisten die niet beschikken over dit diploma/getuigschrift wordt er een intakegesprek ingepland waarin gepeild wordt naar de motivatie.

Om aan de slag te gaan in de kinderopvangsector (stage), worden door "Kind & Gezin" twee documenten opgevraagd aan de cursist/stagiair:
 • attest van medische geschiktheid (document overeenkomstig het model van Kind & Gezin)
 • attest goed gedrag en zeden (= uittreksel uit het strafregister - model 2, geschikt om met kinderen te werken)
 • De stageplaats zal beide documenten opvragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van deze formaliteit. 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Gedurende het volledige opleidingstraject word je ondersteund tijdens individuele coaching momenten en permanent opgevolgd via een online competentieopvolgingssyteem. 

Na iedere module volgt er een evaluatie aan de hand van een schriftelijke proef of een uit te werken opdracht. 

Het programma is gebaseerd op het beroepskwalificatiedossier Kinderbegeleider baby’s en peuters (BK-0269-3), waardoor iedereen die slaagt in het pedagogisch luik een beroepskwalificatiebewijs ontvangt. Wie het volledige traject met succes beëindigt, ontvangt een diploma  " Kinderbegeleider baby's en peuters", erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
 
Bijkomend ontvangen de cursisten, na het volgen van én het slagen in deze opleiding het attest "Levensreddend helpen bij baby's en kleuters" en het attest "Brandveiligheid en evacuatie".

Met de steun van