In Vlaanderen is de kinderopvang een sector waarin men voortdurend op zoek is naar goed opgeleide en gemotiveerde mensen, die aan de slag kunnen gaan in de gezins-of groepsopvang.
Vanuit " Kind en Gezin " verwacht men ook dat elk kinderopvanginitiatief voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Dit als garantie dat elke ouder zijn kinderen kan toevertrouwen aan goed opgeleide begeleiders.

Deze opleiding voldoet aan bovenstaande eisen en maakt dat cursisten die deze opleiding met succes beëindigen, met hun diploma als zelfstandige aan de slag kunnen tot maximaal 18 kindjes of in de groepsopvang of gezinsopvang als begeleider. 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd vanaf september in onze campus Gent. In voltijdse dagopleiding wordt de opleiding geprogrammeerd in campus Aalst, Gent en Sint-Niklaas.
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich naar personen die als begeleider of zelfstandige van kinderdaginitiatieven (tot max. 18 kindjes) een kwaliteitsvolle opvang willen  bieden , hetzij overdag , 's nachts , weekend , .... en dit in een aangepaste accomodatie.

Beschikken over een sterke interesse in omgaan met kinderen is eigenlijk een must.
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond en weekend24 september 2020lessenroosterGent395 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Eerste jaar (268u)

-Inzicht in de sector ( 24u )
 Historiek en functie
 Kinderopvanginitiatieven
   
-Takenpakket en zelfreflectie (24u)
 Rol kinderbegeleider
 Opbouw opleiding
 Zelfreflectie

-Kinderen (68u)
 Ontwikkeling van baby's en peuters
 Omgaan met kinderen in de kinderopvang
 Observeren

-Spelen (40u)

-Gezondheid (96u)
 Inleiding zorg en gezondheid
 Zorg gezonde kind
 Zorg licht zieke kind / kind dat ziek wordt in opvang
 Zorg kind met specifieke zorgbehoefte
 Hygiëne
 Ergonomie
 Ehbo

-Voeding  (16u)
 Voeding bij baby's , peuters , kleuters
 Eetsituatie en eetbegeleiding

Tweede jaar  (260u)

-Ouders (36u)
 Contact met ouders in de kinderopvang
 Soorten contacten

-Gebouw en inrichting (16u)

-Veiligheid  (20u)

-Team (28u)

-Zorg voor kwaliteit (16u)

-Samenwerken (12u)

-Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief (124u)
 Commercieel beleid
 Boekhouden
 Recht
 Fiscaliteit
 Verzekeringen
 
-Eindwerkbegeleiding (8u)

 

Stage (148u)
 Deelstage als begeleider in de kinderopvang - 100u (vanaf  halfweg 1e jaar tot halfweg 2e jaar)
 Deelstage als verantwoordelijke in de kinderopvang - 40u (vanaf halfweg 2e jaar)
 Stagebegeleiding - 8u

Aanvullende info
 
 Deze opleiding kan je ook in dagformule volgen. Voor meer info https://www.syntra-mvl.be/opleiding/voltijdse-dagopleiding-kinderopvang

Toelatingsvoorwaarden

Aan de leerplicht voldaan hebben.
Cursisten beschikken bij voorkeur over diploma secundair onderwijs of getuigschrift beroepssecundair onderwijs ( sociale richting ). Intakegesprek ( waarin gepeild wordt naar de motivatie ) voor kandidaat - cursisten die niet beschikken over dit diploma / getuigschrift.

Om aan de slag te gaan in de kinderopvangsector ( stage ) , worden door " Kind & Gezin " twee documenten opgevraagd aan de cursist / stagiair : attest  van medische geschiktheid ( document overeenkomstig het model van Kind & Gezin ) en attest goed gedrag en zeden ( = uittreksel uit het strafregister - model 2 , geschikt om met kinderen te werken ).
De stageplaats zal beide documenten opvragen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van deze formaliteit. 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie alle modules met goed gevolg doorloopt, wordt toegelaten tot de eindwerkverdediging.
Wie het volledige traject met succes beëindigt , ontvangt een diploma  " Kinderbegeleider baby's en peuters" , erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Bijkomend ontvangen de cursisten , na het volgen van én het slagen in deze opleiding het attest " Levensreddend helpen bij baby's en kleuters " en het attest " Brandveiligheid en evacuatie " .

Met de steun van