Door de Vlaamse vormingscentra wordt sinds jaren een opleiding voor aspirant-manegehouders georganiseerd. Met deze ondernemersopleiding beoogt men de erkenning en bescherming van deze beroepstak én een kwalitatieve beroepsopleiding door een doorgedreven niet-schoolse cursus. Zo wil men vakmensen vormen die later zelfstandig een bedrijf kunnen runnen.
Niet elkeen heeft echter de intentie of de mogelijkheid een manege uit te baten. Daarom richten we ons eveneens tot hen die binnen de hippische sector instructie willen verzorgen of paarden correct willen aanrijden, in loonverband of op zelfstandige basis.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot (semi)professionele ruiters met reeds een behoorlijk basis rijvaardigheidsniveau die de intentie hebben paarden af te richten en aan te rijden en/of initiërende lessen aan recreatieruiters en beginnende wedstrijdruiters te verstrekken.
Ook actieve ruiters die een handelszaak met benodigdheden om en rond het paard wensen uit te baten, kunnen uit deze opleiding hun voordeel halen.

Waar en wanneer?
Programma
Tijdens de praktijk komen dressuur, springen en praktijk lesgeven uitgebreid aan bod en worden overige vaardigheden als monsteren, longeren, toiletteren en scheren aangeleerd en verfijnd. Tijdens de theoretische lessen wordt dieper ingegaan op vakken als diergeneeskunde, reglementering, leerstofopbouw en omgang met paard en ruiter. Op het einde van de opleiding ben je dan ook als initiërend lesgever gevormd om de recreant of beginnende competitieruiter verder te begeleiden.

Manegehouder 1° jaar  32  sessies  ( 4  uur) 

Hippologie  24u
- Voeding, exterieurbeoordeling, psychologie van het paard
Theorie Paardrijden  18u
- Longeren, hoefslagfiguren - dressuur- en springzit, gangwijzen en gangmaten, - van cavaletti naar gridwork
Ziekteleer  16u
- Het paard inwendig - Herkennen en voorkomen van veel voorkomende ziekten - Tandverzorging
Bedrijfsexploitatie  4u
- Stalbouw en accommodaties
Didactiek  4u
- Theoretische benadering lesmethodiek: hoe dressuur- en springlessen opbouwen, afhankelijk van het niveau van paard en ruiter 
Praktische beroepskennis  60u
- Praktijklessen dressuuren springen.
- Praktijk monsteren, longeren en vrij springen
- Praktijk toiletteren en bandageren
- Praktijk lesgeven  

 Manegehouder 2°jaar  32  sessies  ( 4  uur) 

Hippologie  4u
- Hoef en verzorging
Paardrijden  22u
- Monsteren, rijkunstige begrippen, hoefslagfiguren en hulpen, de dressuurzit en de springzit, het achterwaarts gaan, de zijgangen, de keertwendingen, de enkelvoudige galopwisseling, de contragalop, de opbouw van een basisparcours
Ziekteleer  16u
- Het paard inwendig en het herkennen en voorkomen van veel voorkomende ziekten
Bedrijfsexploitatie  8u
- Vergunningen, verzekeringen, juridische aspecten bij aan- en verkoop, monografie
Didactiek  10u
- Opbouw van trainingen voor het dressuur en springpaard.
- Lesmethodiek: opbouw van de les inspelend op het niveau van ruiter en paard
Rijpraktijk  64u
- Praktijklessen dressuur, springen en lesgeven. Praktijk monsteren, longeren en vrij springen Praktijk toiletteren, bandageren en scheren

 
 

 
 
Aanvullende info
Alle cursisten volgen de praktijklessen in een uniform van de school. Dit wordt in september ter plaatse aangekocht.
De syllabi zijn inbegrepen in de kostprijs van de opleiding.
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding, dien je vooraf deel te nemen aan een praktische instapproef dressuur en springen.
Na inschrijving word je uitgenodigd voor de oriënterende instapproef.

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

  • Je bent of wordt 18 jaar in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start 
  • Je bent in het bezit van een ruiterbrevet B dressuur EN springen  
  • Je slaagt voor een bijkomende toelatingsproef dressuur EN springen 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Daarnaast ontvangt men tevens het diploma Initiator VTS.

Inschrijvingen & inlichtingen

Voor deze opleiding kan niet online worden ingeschreven, je dient eerst deel te nemen aan een praktische instapproef.

Met de steun van