Deze unieke opleiding is een vorm van begeleid individueel leren. Een lesgever-coach begeleidt je in deze opleiding ter voorbereiding van het Examen Matroos Binnenvaart van de Vlaamse overheid. Voor deze opleiding is dan ook geen vast startmoment voorzien, je kan het hele cursusjaar door inschrijven.

De jongste jaren heeft de binnenvaart in ons land een spectaculaire groei gekend en dit als gevolg van de mobiliteitscrisis, het toenemend milieubewustzijn en een voluntaristisch beleid van de jongste regeringen.

In aantal tonkilometers wordt momenteel 57 procent meer vervoerd langs de waterweg dan in 1995. Daarbij komt de schaalvergroting van de schepen (actueel ruim 1.146 ton tegenover de 959 ton van een tiental jaar geleden) en de specialisatie naar o.a. containervervoer.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot beroepsactieve volwassenen die zich willen herscholen. Deze opleiding is uniek in België!

Wat na de opleiding

 • Slaag je in het examen Matroos binnenvaart dan krijg je van het Binnenvaartloket een stempel in je dienstboekje en kan je als volwaardig matroos meevaren op een Europees binnenschip.
 • Eenmaal je gedurende minimaal zes maanden in het paritair comité 139 als varend werknemer bent ingeschreven, dan betaalt het Fonds voor de Rijn- en de Binnenscheepvaart de helft van jouw inschrijvingsgeld terug. De aanvraag hiervoor dien je in bij het Fonds voor de Rijn- en de Binnenscheepvaart: https://frb-fri.be/nl
Waar en wanneer?
Programma
Praktijk
 • Gebruik van de bijboot
 • Vaarklaar maken
 • Beschrijving en gebruik van meertouwen
 • Basisprincipes besturing en manoeuvres
 • Schiemanswerk
 • Onderhoud van het schip
Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

 • Goede kennis hebben van het Nederlands
 • Niet kleurenblind zijn
 • In goede lichamelijke conditie zijn
 • Minimum 18 jaar zijn

Met de steun van