Als medisch secretaris / secretaresse ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten en gezondheidscentra. Je hebt ook op sociaal vlak een belangrijke rol: patiënten onthalen, vertegenwoordigers ontvangen, enz.
In deze opleiding krijg je een sterke secretariaatsopleiding, krijg je inzicht in het beroep en leer je de beroepsgebonden medische terminologie kennen.
Ook de noodzakelijke sociale vaardigheden en wetgeving komen aan bod.
Tenslotte wordt ook in diverse vakken aandacht besteed aan talenkennis, die toegepast wordt op het medische secretariaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich naar mensen die na het secundair onderwijs dit beroep willen aanleren én naar al diegenen die zich gemotiveerd naar dit beroep willen omscholen. Ook wie geen medische achtergrond heeft, maar zich administratief in deze branche wil omscholen, vindt hier zeker een antwoord.

Wat na de opleiding

De tewerkstelling is ruim:

 • Ziekenhuis of ziekenhuisdienst
 • Dokterspraktijk
 • Woonzorgcentrum
 • Mutualiteiten
 • Gezondheidscentra
 • Medisch labo
 • ...

Tewerkstelling kan via een bediendecontract, maar aangezien de module ‘Ondernemerschap’ is opgenomen in de opleiding ben je ook gewapend om als zelfstandige tewerkgesteld te worden en hiermee een antwoord te bieden aan de veranderingen in de sector.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond20 september 2022Gent419,99 Euro
Dag06 oktober 2022Asse419,99 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De avondopleiding duurt 2 jaar, met gemiddeld twee avonden les per week.

De dagopleiding duurt 2 jaar, met gemiddeld 2 lesmomenten (1 volle lesdag: voor- en namiddag) per week.

EERSTE JAAR (244uur)

 • Inleiding + organisatie van het medisch secretariaat (incl stagetoelichting) (44 uur)
 • Medische terminologie en instrumentarium (32 uur)
 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32 uur)
 • Toegepaste sociale vaardigheden, humane vorming en deontologie (24 uur)
 • Zakelijke taal Nederlands (32 uur)
 • Zakelijke taal Frans (32 uur)
 • Informatica (48 uur)


TWEEDE JAAR (152 uur + 160 uur stage + 1 uur eindproef)

 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32 uur)
 • Zakelijke taal Frans (28 uur)
 • Zakelijke taal Engels (20 uur)
 • Hulpverlener EHBO (20 uur)
 • RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie (32 uur)
 • Eindwerkbegeleiding (20u)
 • Werkplekleren (160 uur)
 • Eindproef (1 uur)

 

Aanvullende info

Extra kosten
Cursusteksten
Het inschrijvingsgeld omvat het lesgeld en toegang tot het online leerplatform waar het lesmateriaal te vinden is (instructievideo's, cursustekst,...). Bijkomende kosten zijn prints en kopieën.
Bij voorkeur beschik je over een eigen computer met Windows besturingssysteem waarop je de module informatica van thuis kan afwerken. Wie hier niet over beschikt kan met de campus afspraken maken om de computers ter plekke te gebruiken voor dit vak.

Vrijstellingen
Voor sommige modules kan je een vrijstelling aanvragen. Hiervoor bezorg je een bewijs dat je de competenties van die module bezit bijv. door een getuigschrift of attest van een erkende onderwijsinstantie voor te leggen.

Corona
Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online
Wat betekent dit? Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Minstens 18 jaar oud zijn of 18 jaar worden in het kalenderjaar waarin de opleiding start.

Je beschikt bij voorkeur over een diploma hoger secundair onderwijs. Indien je hierover niet beschikt, bezorg je ons een motivatiebrief (bij voorkeur per mail).

Je beschikt minstens over een grondige kennis van het Nederlands, een basiskennis Frans en Engels en een basis computerkennis

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

CAMPUSLEREN
Alle lessen gaan door op de SYNTRA campus.

STAGE
Er is een externe stage voorzien van 160 uur. Deze stage is verplicht en onbezoldigd. De stage kan worden aangevat na de examens van het eerste jaar op een medisch secretariaat. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats binnen een straal van 20km van de campus of in overleg met je docent/stagebegeleider. 

EXAMENS
Op het einde van iedere module worden jouw kennis en vaardigheden geëvalueerd aan de hand van een theoretisch en/of praktisch examen. Deze evaluatie geeft je een zicht op je verworven competenties. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het Nederlands worden afgenomen.
Op het einde van de opleiding wordt er een eindproef afgenomen door de docent in aanwezigheid van een extern jurylid.

GETUIGSCHRIFT OF DIPLOMA
SYNTRA reikt na het slagen voor alle examens, (stage) en het eindexamen het erkend getuigschrift Medisch Secretaresse/secretaris uit.
Ontvang ik een getuigschrift of diploma? Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift.  Als je daarnaast ook voor de SYNTRA opleiding "Ondernemerschap" slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Onze certificaten, getuigschriften en diploma's zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Met de steun van