Het belang van teamwork neemt steeds toe. Werken in een team waar je jouw goed voelt, waar je elkaar verstaat en waar je jezelf kan zijn, verhoogt je weerstand en wendbaarheid.

Ook in onze virtuele wereld die heel wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt kan een sterk team soelaas bieden. Het blijft echter voor vele leidinggevenden een hele klus om hun team écht te doorgronden en te lezen, kortom het juiste te doen om hun team performanter te maken.

In deze opleiding ga je aan de slag met groepsdynamische processen. Je leert hoe teams vastlopen op gedrags- en denkpatronen en hoe onbewuste processen een rol spelen in de onderstroom van een team. Na deze opleiding heb je een beter inzicht in hoe je jezelf inzet als instrument in je team, hoe je jouw team afremt in haar ontwikkeling en wat jouw team nodig heeft in haar verdere groei. De opleiding is op een zeer praktische en concrete manier opgebouwd: je analyseert je eigen team, je krijgt theoretische kaders aangereikt en werkt mee aan de concrete casussen van de andere deelnemers.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich naar leidinggevenden met al enige ervaring als leidinggevende van een team en die hun kennis over teamwerking willen uitdiepen.

Waar en wanneer?
Programma
  • Structuur van een team: wat, rollen, spelregels.
  • Behoeften van teamleden: inzicht in jezelf als leidinggevende en in de teamleden.
  • Analyse van het eigen team: intervisie en coaching.

Met de steun van