Waar en wanneer?
Programma

De snel evoluerende economie dwingt u er als ondernemer toe om kort op de bal te spelen. Daarbij moet u erover waken dat uw onderneming op alle vlakken structureel goed gewapend is om zo de ondernemingsdoelstellingen ook in de toekomst te blijven behalen. Het hoeft dan ook geen betoog dat een goed inzicht in de financiële structuur van uw onderneming daarbij cruciaal is. Anders gezegd, wat bezit uw onderneming en wat zijn haar schulden? Een gezonde financiële structuur betekent immers dat uw onderneming haar schulden tijdig terugbetaalt en voldoende middelen genereert om haar activiteit verder te zetten.

In deze workshop verwerft u inzicht in de financiële structuur en rentabiliteit van uw onderneming. Het instrument bij uitstek voor deze analyse is de jaarrekening van uw onderneming. U leert hoe u de jaarrekening moet interpreteren en hoe u zelf de vinger aan de financiële pols van uw bedrijf houdt.

Met de steun van