Een notarieel medewerker bereidt de dossiers voor de notaris voor en zorgt voor de afwerking van de akten. Naast een reeks administratieve en communicatieve vaardigheden moet de notariële medewerker dus ook op de hoogte zijn van juridische basiskennis, documentenleer en kennis van de notariële procedures. In deze basisopleiding worden de theoretische items steeds aangevuld en verduidelijkt met praktische en courante voorbeelden. De opleiding is dan ook volledig afgestemd op het werkterrein van een notariaat en wordt verzorgd door specialisten in het vak.

 

De opleiding notarieel medewerker start tweejaarlijks op in campus Gent.
De eerstvolgende opstart van het eerste jaar gebeurt in september 2019.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die een uitdagende functie in een notariskantoor beoogt en voor alle actieve medewerkers van notariskantoren, die hun bestaande kennis wensen bij te sturen en te actualiseren.

Waar en wanneer?
Programma

In deze praktische opleiding worden administratieve vaardigheden, kennis van de juridische documenten en werkmethodes bijgebracht. Ook de communicatieve vaardigheden komen aan bod.

EERSTE JAAR (30 sessies)
Als notarieel medewerker bereid je de dossiers voor de notaris voor, zorg je voor de afwerking van de akten. Hij of zij is de assistent van de notaris. De lesinhouden behandelen alle relevante aspecten van privaat en fiscaal recht voor de dagelijkse gang van zaken in een notariskantoor, de notariële terminologie...

Notariële inrichting (28uur)

 • De notariële akte
 • Zegelrecht
 • Werking registratiekantoor
 • Kadaster - & hypotheekkantoor
 • Ruimtelijke ordening & stedenbouw
 • Examen

Burgerlijk recht (32uur)

 • De personen
 • De zaken
 • Verbintenissen & contracten in het algemeen
 • Examen

Overeenkomsten (52uur)

 • Koop
 • Lening
 • Huur
 • Pachtwetgeving
 • Handelshuur
 • Lastgeving
 • Examen

Onthaal & telefonisch onthaal (8uur)

 • Correct vragen beantwoorden
 • Telefonisch onthaal

TWEEDE JAAR (30 sessies)
In het eerste jaar werd een stevige basiskennis aangebracht. Het tweede jaar behandelt items die direct toepasbaar zijn in de dagdagelijkse praktijk.

Familie - & erfrecht (32uur)

 • Huwelijksvermogenstelsel
 • Erfenissen
 • Schenkingen & testamenten
 • Examen

Registratie (40uur)

 • Registatierecht
 • Examen

Successie (36uur)

 • Successierecht
 • Examen

Notariële correspondentie (4uur)

Oefeningen

Eindwerkbegeleiding (8uur)

Aanvullende info

Tijdens deze 2 jarige opleiding koop je 2 handboeken aan. Reken op een bijkomende kost van een 55 a 60 euro.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Ofwel in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
 • Ofwel minimum 3 jaar relevante ervaring in een juridische werkomgeving of een notariaat

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt in de examens, ontvangt een gecertificeerd getuigschrift "Notarieel medewerker", uitgereikt en erkend door de Vlaamse Gemeenschap (SYNTRA Vlaanderen).

Met de steun van