Een notarieel medewerker bereidt de dossiers voor de notaris voor en zorgt voor de afwerking van de akten. Naast een reeks administratieve en communicatieve vaardigheden moet de notariële medewerker dus ook op de hoogte zijn van juridische basiskennis, documentenleer en kennis van de notariële procedures. In deze basisopleiding worden de theoretische items steeds aangevuld en verduidelijkt met praktische en courante voorbeelden. De opleiding is dan ook volledig afgestemd op het werkterrein van een notariaat en wordt verzorgd door specialisten in het vak.

 

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die een uitdagende functie in een notariskantoor beoogt en voor alle actieve medewerkers van notariskantoren, die hun bestaande kennis wensen bij te sturen en te actualiseren.

Waar en wanneer?
Programma

EERSTE JAAR

Als notarieel medewerker bereid je de dossiers voor de notaris voor, zorg je voor de afwerking van de akten. Hij of zij is de assistent van de notaris. De lesinhouden behandelen alle relevante aspecten van privaat en fiscaal recht voor de dagelijkse gang van zaken in een notariskantoor, de notariële terminologie...

Notariële inrichting, onthaal en correspondentie (10 sessies)

 • De notariële akte
 • Zegelrecht
 • Werking registratiekantoor
 • Kadaster - & hypotheekkantoorRuimtelijke ordening & stedenbouw
 • Onthaal
 • Correspondentie
 • Examen

Burgerlijk recht (8 sessies)

 • De personen
 • De zaken
 • Verbintenissen & contracten in het algemeen
 • Examen

Contracten en verbintenissen (13 sessies)

 • Koop
 • Lening
 • Huur
 • Pachtwetgeving
 • Handelshuur
 • Lastgeving
 • Examen

 

TWEEDE JAAR

In het eerste jaar werd een stevige basiskennis aangebracht. Het tweede jaar behandelt items die direct toepasbaar zijn in de dagdagelijkse praktijk.

Familie - & erfrecht (8 sessies)

 • Huwelijksvermogenstelsel
 • Erfenissen
 • Schenkingen & testamenten
 • Examen

Registratie (10 sessies)

 • Registatierecht
 • Examen

Successie (9 sessies)

 • Successierecht
 • Examen

Eindwerkbegeleiding (2 sessies)

Je moet volledig zelfstandig een gewone akte kunnen voorbereiden, opstellen en afwerken, en de administratieve formaliteiten na de ondertekening van de akte kunnen vervullen.

Eindproef (1 sessie)

Mondelinge verdediging van je eindwerk.

Aanvullende info

Tijdens deze 2 jarige opleiding dien je 2 handboeken aan te kopen. Reken op een bijkomende kost van ongeveer 70 euro. De lijst met aan te kopen handboeken ontvang je in de eerste les. Als je aankoopt via onze Student Shop geniet je van de groepskorting. Via het LMS MijnSYNTRA krijg je na inschrijving via jouw persoonlijk account toegang tot syllabi, presentaties en ander didactisch materiaal.

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Ofwel in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
 • Ofwel minimum 3 jaar relevante ervaring in een juridische werkomgeving of een notariaat

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Met de steun van