De Nederlandse spelling is niet altijd eenvoudig. "Moet dit met een koppelteken of aan elkaar geschreven?" Iedereen die professioneel bezig is met het schrijven van brieven, mails, folders en dergelijke heeft zich deze vraag al eens gesteld. En hoe lay-out je een brief volgens de regels van de kunst? Naast theoretische vorming, voorzien we ook tijd om te oefenen.

Waar en wanneer?
Programma

Programma:

Deel 1: correcte spelling

 • Vervoeging werkwoorden
 • Voltooide deelwoorden en voltooide deelwoorden als adjectief
 • Engelse werkwoorden die in het Nederlands courant gebruikt worden
 • Samenstellingen
 • Accenttekens
 • Los, aaneen of met koppelteken?
 • Hoofdletter of kleine letter?
 • Algemene probleemwoorden

Deel 2: correct taalgebruik en NBN-normen

 • Actief en passief taalgebruik
 • Nominale stijl
 • Stijlfiguren: contaminatie, pleonasme ...
 • Discongruentie
 • Lastige taalkwesties
 • Correct gebruik van leestekens

 

Aanvullende info

De opleiding is erkend door Liberform. Werknemers in PC336 kunnen deze opleiding onder bepaalde voorwaarden gratis volgen. Meer info: www.liberform.be

Met de steun van