Longeren is heel wat meer dan je paard rond jou te laten lopen en wachten tot het gehoorzaamt of zich ontspant. Het is een onderdeel van je training dat bewust en gestructureerd dient te verlopen. Het klopt dat je longeren vaak gebruikt om je paard zadelmak te maken. Tijdens deze gewenningsfase ontstaat onder meer hierdoor een band met je paard waardoor het zich op een veilige manier laat zadelen en berijden. Nadien blijft het longeren een dankbaar hulpmiddel in de verdere africhting en training van je (wedstrijd)paard. Vanop de grond observeer je bijvoorbeeld gemakkelijker hoe je paard zich voortbeweegt waardoor je kan bijsturen waar nodig. Hulpteugels zijn hierbij vaak aangewezen maar welke teugel gebruik je nu best? En longeren we nu met de enkele of dubbele longe? Het zijn vragen die we beantwoorden in deze korte opleiding.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot iedere (semi)professional die traint en werkt met paarden: ruiters, lesgevers, trainers, manegehouders en paarden(pension)houders.

Wat na de opleiding

Na de opleiding ben je in staat om:

  • jonge en oudere paarden op een veilige manier klaar te maken voor het werk aan de longe
  • paarden met een normaal gedrag op een correcte wijze aan de enkele longe te laten werken
  • paarden met een normaal gedrag het werken aan de dubbele longe aan te leren
  • een gefundeerde keuze tussen de verschillende soorten hulpteugels te maken, dit in functie van het exterieur van het paard en het mogelijke africhtingsprobleem
  • de werking van de verschillende hulpteugels bij het longeren toe te lichten, mede in functie van hun basiswerking
  • het paard in de basisafrichting correct met de hulpteugel te longeren
Waar en wanneer?
Programma

De opleiding loopt over vier avonden waarbij er tijdens de eerste lesavond dieper wordt ingegaan op de theorie van het longeren en het gebruik van de verschillende hulpteugels. Naast kennis van de verschillende soorten, wordt veel aandacht besteed aan de (in)werking van elke hulpteugel, dit in relatie tot het specifieke paard waarbij elementen als temperament, africhtingsgraad en exterieur in het hele verhaal worden meegenomen. Lesavonden 2, 3 en 4 worden hoofdzakelijk praktisch ingevuld. Daarbij beschikken we over de binnenpiste en een aantal schoolpaarden. Interessant wordt het ook als cursisten hun eigen paard, van welk niveau dan ook, meebrengen. Hieromtrent wordt met de docent tijdens de eerste les een planning afgesproken.

Aanvullende info
  • Aangepaste kledij
  • Om over een grote verscheidenheid aan paarden te beschikken, breng je vanaf de tweede les bij voorkeur je eigen paard mee. De afspraken hieromtrent worden gemaakt in de eerste les.

Met de steun van