Dankzij de cursus ‘Privé-detective’ volg je een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding op het vlak van de technische en deontologische beroepskennis. Deze beroepskennis is een absolute noodzaak om het beroep van privé-detective vandaag te kunnen uitoefenen conform de wetgeving. Concreet betekent dit dat je na het volgen van deze opleiding het bij wet voorgeschreven ‘getuigschrift van basisopleiding voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective’ behaalt, waarna je jouw vergunning kan aanvragen bij de FOD Binnenlandse Zaken (info). De lesgevers van deze opleiding beschikken over een ruime praktijkervaring en benaderen de leerstof op een praktische manier. Ons systeem en de manier van aanpak zijn een waarborg voor succes in jouw beroepsloopbaan.

Wat en voor wie?

Wat na de opleiding

Hoe aan de slag als privé detective

  • De fraudeinspecteur bij een verzekeringsmaatschappij gaat uiteraard aan de slag binnen het verzekeringswezen.
  • Solliciteren bij een "groter" bedrijf.
    Grootwarenhuizen, telecombedrijven, postoderbedrijven, enz. werken nogal eens met één of meerdere privé-detective's in loondienst.
  • Solliciteren bij een detectivekantoor. Dergelijke kantoren aanvaarden doorgaans niemand zonder de vergunning van privé-detective.
  • Starten als zelfstandig privé-detective. Zich hierbij richtend naar de privé-markt of de markt van de bedrijfswereld. Het zich "in de markt zetten" bij een vestiging als zelfstandige dient uiteraard op een min of meer discrete manier te gebeuren.

Dit alles uiteraard na het slagen in de opleiding en het bekomen van de vergunning tot Privé Detective.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond14 september 2021Asse1000 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
De opleiding bestaat uit 4 modules :
* Juridische vorming (84 u.)
* Socio-psychologische vorming (44 u.)
* Beroepstechnische vorming (84 u.)
* Praktijkoefeningen (120 u.)
Module privé-detective: juridische Vorming  21  sessies  ( 4  uur)  
Grondwettelijk Recht  8u
Strafrecht  12u
Ex. Grondwet. Recht  2u
Ex. Strafrecht  2u
 
Burgerlijk Recht  8u
Gerechtelijk Recht  4u
Ex. Burgerl. Recht  2u
Ex. Gerecht. Recht  2u
 
Wet Pol. Ambt  4u
Wet Bewak./Beveil.  8u
Ex.Wet Pol./Bewak./Beveil  2u
 
Wet Privé Detective  28u
Ex. Wet. Privé detective  2u 
 
 
Module privé-detective: socio-psychologische vorming  11  sessies  ( 4  uur) 

Psychologie  12u
Deontologie  8u
Criminologie  16u
Ex. Psychologie  2u
Ex. Deontologie  2u
Ex. Criminologie  4u
 
Module privé-detective: beroepstechnische vorming  21  sessies  ( 4  uur) 

Detectievetechnieken 1  24u 
Detectievetechnieken 2  16u
Informatieverwerking theorie  12u
Ex. Det.tech. 1  4u
Ex. Det.tech. 2  4u
Ex. info. verwerk. theorie  2u
Inform. verwerking & rapport. praktijk  20u
Ex. info.verw.& rapport  2u 
 
Module privé-detective:praktijkoefeningen  43  sessies  ( 4  uur) 
Praktijkoefeningen
Aanvullende info

De 4 modules worden over 2 opleidingsjaren geörganiseerd. Voor het eerste opleidingsjaar is er een inschrijvingsprijs van 1.000,00 €. Voor het tweede opleidingsjaar is dit 750,00 €

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

- Minimum 18 jaar zijn - Diploma Hoger Secundair Onderwijs of gelijkgesteld- Attest goed gedrag en zeden- Houder van een rijbewijs B- Uitgebreide motivatie die goedgekeurd dient te worden door de cursuscoördinator

Wie niet over een diploma Hoger Secundair Onderwijs beschikt, kan eventueel alsnog worden toegelaten na goedkeuring door de cursuscoördinator, op basis van zijn uitgebreide motivatiebrief en CV.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Voor de opleiding Privé detective is er een specifiek examenreglement dat voorrang heeft op dit van onze andere opleidingen. Betreffend reglement zal worden overhandigd en toegelicht tijdens de eerste lesweek. Op dat moment zullen de cursisten eveneens ingelicht worden over de specifieke voorwaarden om toegang tot het beroep te krijgen.

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Dit getuigschrift voldoet ook voor het aanvragen van de vergunning bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Met de steun van