Dankzij de cursus ‘Privé-detective’ volg je een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding op het vlak van de technische en deontologische beroepskennis. Deze beroepskennis is een absolute noodzaak om het beroep van privé-detective vandaag te kunnen uitoefenen conform de wetgeving. Concreet betekent dit dat je na het volgen van deze opleiding het bij wet voorgeschreven ‘getuigschrift van basisopleiding voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective’ behaalt, waarna je jouw vergunning kan aanvragen bij de FOD Binnenlandse Zaken (info). De lesgevers van deze opleiding beschikken over een ruime praktijkervaring en benaderen de leerstof op een praktische manier. Ons systeem en de manier van aanpak zijn een waarborg voor succes in jouw beroepsloopbaan.

Waar en wanneer?
Programma
De opleiding bestaat uit 4 modules :
* Juridische vorming (84 u.)
* Socio-psychologische vorming (44 u.)
* Beroepstechnische vorming (84 u.)
* Praktijkoefeningen (120 u.)
Module privé-detective: juridische Vorming  21  sessies  ( 4  uur)  
Grondwettelijk Recht  8u
Strafrecht  12u
Ex. Grondwet. Recht  2u
Ex. Strafrecht  2u
 
Burgerlijk Recht  8u
Gerechtelijk Recht  4u
Ex. Burgerl. Recht  2u
Ex. Gerecht. Recht  2u
 
Wet Pol. Ambt  4u
Wet Bewak./Beveil.  8u
Ex.Wet Pol./Bewak./Beveil  2u
 
Wet Privé Detective  28u
Ex. Wet. Privé detective  2u 
 
 
Module privé-detective: socio-psychologische vorming  11  sessies  ( 4  uur) 

Psychologie  12u
Deontologie  8u
Criminologie  16u
Ex. Psychologie  2u
Ex. Deontologie  2u
Ex. Criminologie  4u
 
Module privé-detective: beroepstechnische vorming  21  sessies  ( 4  uur) 

Detectievetechnieken 1  24u 
Detectievetechnieken 2  16u
Informatieverwerking theorie  12u
Ex. Det.tech. 1  4u
Ex. Det.tech. 2  4u
Ex. info. verwerk. theorie  2u
Inform. verwerking & rapport. praktijk  20u
Ex. info.verw.& rapport  2u 
 
Module privé-detective:praktijkoefeningen  43  sessies  ( 4  uur) 
Praktijkoefeningen
Aanvullende info

De 4 modules worden over 2 opleidingsjaren geörganiseerd. Voor het eerste opleidingsjaar is er een inschrijvingsprijs van 950,00 €. Voor het tweede opleidingsjaar is dit 700,00 €

Toelatingsvoorwaarden

- Minimum 18 jaar zijn - Diploma Hoger Secundair Onderwijs of gelijkgesteld- Attest goed gedrag en zeden- Houder van een rijbewijs B- Uitgebreide motivatie die goedgekeurd dient te worden door de cursuscoördinator

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Voor de opleiding Privé detective is er een specifiek examenreglement dat voorrang heeft op dit van Syntra Vlaanderen. Betreffend reglement zal worden overhandigd overhandigd en toegelicht tijdens de eerste lesweek. Op dat moment zullen de cursisten eveneens ingelicht worden over de specifieke voorwaarden om toegang tot het beroep te krijgen.

Wie slaagt in de 4 modules ontvangt een getuigschrift voor het beroep van Privé detective. Dit getuigschrift is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en voldoet voor het aanvragen van de vergunning bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Met de steun van