Om een schip met behulp van een radar te mogen besturen, moet je als bestuurder in het bezit zijn van ofwel een vaarbewijs of Rijnpatent met aantekening 'R' waaruit blijkt dat je geschikt bent om een schip met radar te besturen, ofwel een radarpatent en een vaarbewijs of Rijnpatent. Deze e-learning opleiding helpt jou in de voorbereiding op het theoretisch examen van het radarpatent.

Je kan inschrijven en starten op het moment dat je zelf wil en het theoretische lessenpakket in jouw eigen tempo verwerken. Via een paswoord krijg je toegang tot het online-lessenpakket. Feedback ontvang je van de SYNTRA-leercoach.

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Bezitters van het vaarbewijs A of B of Rijnpatent die de werking en het gebruik van een binnenvaartradar willen aanleren.
 • Iedereen die zich wenst voor te bereiden op het theoretisch examen van het radarpatent.
Waar en wanneer?
Programma
 • Inleiding
 • Kenmerken van radargolven
 • Bediening
 • Onderdelen
 • Radarbeeld
 • Echo’s
 • Bochtaanwijzer
 • Varen op radar
Aanvullende info
 • Deze opleiding verloopt via e-leren. We bezorgen jou het theoretische lessenpakket dat je in je eigen tempo en op het tijdstip dat het voor jou best past kan instuderen. Een begeleidende coach is bereikbaar via email en telefoon. Je krijgt tevens de mogelijkheid geboden aanwezig te zijn op ontmoetingsmomenten, waar vragen kunnen worden gesteld en eventuele extra informatie kan worden bekomen
 • Wens je meer inlichtingen, bel dan naar 0471 98 04 06.

Inschrijvingen & inlichtingen

Gezien de aard van de opleiding (e-learning) kan je op elk willekeurig moment inschrijven en de cursus aanvatten. Stuur een mail naar binnenvaart@syntra-mvl.be om je in te schrijven.

Met de steun van