Opfrissen van objectieve refractie gebruikmakende van de skiascoop.   Skiascopie: meten van lichtbreking in het oog.  

Herhaling van  subjectieve refractie. Bij de subjectieve refractie heeft de klant inspraak in de verbetering. We maken gebruik van foropter daar dit sneller en makkelijker gaat dan met pasbril.
Als afsluiting gebruiken we steeds de pasbril.  

Een zeer belangrijk onderdeel van de refractie maar zelden uitgevoerd is de binoculaire balans.
De binoculaire balans meet de samenwerking tussen de twee ogen.  

Opmeten van additie. 

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor alle opticiens,  medewerkers van optiekzaken en oogartsen, medewerkers van bedrijven en producenten van optisch materiaal.

Waar en wanneer?

Met de steun van