NXT-PRO (ism Syntra Midden-Vlaanderen) biedt 3 trainingen aan die voldoen aan de verplichte bijscholing voor Energiedeskundigen Type A in 2020. Dit is één van de 3 trainingen waaruit je als energiedeskundige kan kiezen.

SketchUp is een intuïtief schetsmatig ontwerpprogramma dat toelaat om 3D-oppervlaktemodellen te creëren die kunnen worden aangevuld met texturen en animaties. De software laat toe dat ontwerpers met hun ontwerpen kunnen "spelen". De doorbraak van SketchUp is te danken aan de push-pull techniek, waarmee de gebruiker de vlakken van een 3D-model eenvoudig kan induwen of uittrekken. Aan de hand van gedetailleerde uitgewerkte oefeningen krijg je de basisvaardigheden in verband met 3D-modelleren en visualiseren in de vingers.

Na deze korte opleiding ben je in staat op basis van een plan of je eigen maatnamen de woning/wooneenheid in 3D te tekenen. Enkel met gebruik van het programma kan je volgende numerieke waarden gaan bepalen: beschermd volume, oppervlakte van de schildelen, bruikbare vloeroppervlakte … en dit alles zonder “complexe” berekeningen en zonder gebruik van een rekenmachine.

Naast de tijdwinst bij het bepalen van al de noodzakelijke volumes en oppervlakten, worden niet alleen rekenfouten vermeden, tevens beschik je over een 3D model en de nodige aanzichten, doorsneden om het (verplichte) grafisch dossier op te maken bij het realiseren van een EPC.

Als bouwprofessional beschik je over een 3D model waaraan op eenvoudige wijze aanpassingen kunnen uitgevoerd worden in het kader van een bouw- of verbouw project. Het 3-D model geeft je tevens alle oppervlakten en volumes die noodzakelijk zijn om ramingen te maken een meetstaten op te stellen.

Omwille van de coronamaatregelen is beslist om deze training niet meer op locatie te geven, enkel via het online leerplatform Zoom.  Tijdens deze online sessies is het gebruik van een webcam verplicht.

- heb je een versie Sketch-Up vanaf 2017 is dit bruikbaar, zo niet kan je de make-versie downloaden via deze link
- 2 schermen worden aangeraden: eentje om de les te volgen, eentje om te oefenen.  Bv je koppelt 2 schermen aan elkaar of je gebruikt een laptop en een I-Pad of je gebruikt een laptop en pc of ….

Reviews:

- Ik ben tevreden over de cursus. Het lespakket sloot aan bij mijn verwachtingen!
- Vlotte les, duidelijk!
- Positief, zowel naar organisatie als naar inhoud toe!

Nog op zoek naar 6u permanente vorming energiedeskundige?  Je kan nog inschrijven tot 30/12/2020 voor het e-leerpakket:

- E-leerpakket: Verduidelijkingen van het IP https://www.nxt-pro.be/opleiding/e-leerpakket-permanente-vorming-energiedeskundige-2020-verduidelijkingen-van-het

 

 /

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Energiedeskundigen type A, B en C.
 • EPB-verslaggevers
 • Vastgoedmakelaars
Waar en wanneer?
Programma
 • Omschrijving en duiding van de software t.a.v. gelijkaardige programma’s
 • De werkruimte
 • Basistools voor de constructie in 2D/3D
 • Toepassing voor de energiedeskundige
  • Tekenen van woningen/woonheden/ruimteclusters
  • Bepalen BV
  • Methodes voor de bepaling van BVO
 • Opmaak SketchUp model voor gebruik in EPC-GD
 • Initiatie gebruik van componenten, layers
Aanvullende info

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen en telt mee voor 6u permanente vorming energiedeskundige en EPB + 3u BIV voor de vastgoedmakelaars

Op zoek naar een E-leerpakket Permanente vorming energiedeskundige 2020 met vrije inhoud? https://www.nxt-pro.be/opleiding/e-leerpakket-permanente-vorming-energiedeskundige-2020-verduidelijkingen-van-het

Overige vrije vormingen energiedeskundige 2020

- Voorbeeld case en opfrissing van het Inspectieprotocol: https://www.nxt-pro.be/opleiding/permanente-vorming-energiedeskundige-2020-voorbeeldcase-en-opfrissing-van-het
- Verduidelijkingen van het Inspectieprotocol: https://www.nxt-pro.be/opleiding/permanente-vorming-energiedeskundige-2020-verduidelijkingen-van-het-inspectieprotocol - via het online leerplatform Zoom

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan het VEA worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

 

Met de steun van