Fruitbomen zijn niet alleen mooi, ze genereren ook vruchten en fruit.
Voor een goede opbrengst is niet alleen kennis van snoeitechniek nodig, maar ook (en vooral) kennis van de plant zelf. Wil je ziektes en voortijdig afsterven van de planten vermijden, dan is het belangrijk te weten wanneer en wat gesnoeid mag worden.
In deze opleiding bekijken we de snoeimethodes en snoeitijden van een aantal vruchtbomen die in particuliere tuinen voorkomen.

Wat en voor wie?

Voor wie

  • Groenarbeiders van openbare besturen
  • PWA medewerkers die instaan voor groenonderhoud
  • (medewerkers) van tuinaannemers
  • Seizoenarbeiders in de fruitteelt

 

Wat na de opleiding

Na deze opleiding kun je met kennis van zaken de juiste snoeitechniek toepassen voor verschillende fruitbomen.

Waar en wanneer?
Programma

Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de theoretische kant van de zaak:

  • morfologische kenmerken
  • ontwikkeling van gesteltakken
  • belang van de knoppen
  • snoeitechnieken en juiste snoeitijden per groep. 


De snoeitechnieken die in de praktische les aan bod komen worden uitgevoerd op fruitsoorten die in het winterseizoen mogen gesnoeid worden.
Voorkennis is niet vereist.

Aanvullende info
  • De derde dag gaat de les niet door in de campus, maar op verplaatsing. Meer informatie hierover tijdens de eerste les.
  • Meebrengen tijdens de praktische les: Werkkledij, veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidshelm, snoeischaar, snoeizaag

Met de steun van