Competentie- en talentontwikkeling zijn een “hot item” in de bedrijfswereld. Aan de basis van elke ontwikkeling ligt de overdracht van kennis, kunde en ervaring. Eén van de sterkste manieren om zo’n overdracht te verwezenlijken is het geven van een opleiding/training. Of je nu een interne of externe trainer bent, een leidinggevende of een collega, er komen steeds momenten in je carrière waar je andere medewerkers moet opleiding geven in het kader van hun ontwikkeling.

Hoe doe je dat dan op een professionele manier? In deze tweedaagse training wordt vooral aandacht besteed aan de methodiek en didactiek om de overdracht van die kennis, kunde en ervaring optimaal te faciliteren voor groepen volwassenen. De verschillende methodische facetten van het geven van een opleiding, alsook van hoe je zo’n opleiding voorbereidt en hoe je deze dan opvolgt, worden toegelicht. Bij elke theoretische uitleg is er telkens een kennis- en begripsoefening voorzien. Aan het eind van de volledige vorming is er een rollenspel onder de deelnemers met telkens één deelnemer die de andere deelnemers van de groep “traint” over/in één van de -in de opleiding- besproken onderwerpen, gevolgd door feedback door de groep en individuele feedback door de docent.

Wat en voor wie?

Voor wie

Trainers, iedereen die kennis dient over te dragen.

Waar en wanneer?
Programma

- Leerbehoeften detecteren en leerdoelstellingen bepalen

- Een opleiding voorbereiden

- De beste trainingsmethoden

- Welke hulpmiddelen gebruiken?

- Uw eigen vaardigheid als trainer

- Deelnemers en groepen stimuleren en sturen

- Omgaan met vragen, moeilijke deelnemers, weerstanden, fouten, niveauverschillen

- Feedback geven

- Evalueren

Met de steun van