De laatste jaren is logistiek een hot item geworden. Bedrijven onderling leveren hun concurrentieslag meer en meer op het gebied van deze logistiek: de productie wordt meer en meer op maat van de klant gemaakt, kortere doorlooptijden en snelle leveringen zijn hier niet vreemd aan. De transportsector is bijgevolg moeilijk te scheiden van deze logistieke wereld. 

Wat en voor wie?

Voor wie

Voor medewerkers van transport- en logistieke ondernemingen.

Waar en wanneer?
Programma
 • Wat is logistiek?
 • Keuze voor het JIT-principe?
 • Praktische uitwerking logistieke goederenstroom uit 2 verschillende sectoren.
 • Gebruikelijke documenten, incoterms, ADR, CMR-wetgeving
 • Evolutie in logistiek
 • Welke spelers zijn actief in de sector?
 • Infrastructuur en wegkosten bij het wegvervoer
 • Reglementering wegvervoer: soorten voertuigen, maten en gewichten van voertuigen, sociale interventie, toegang tot de markt en het beroep
 • Overzicht en belang van de logistieke kosten (voorraadkosten, kosten van goederenbehandeling, verpakkingskosten, kosten van klantenservice, kosten van vestigingsplaats)
 • Kostprijsberekening in vervoerbedrijven: kostensoorten, prijszetting en berekening kostprijs
 • Ritplanning: overzicht verschillende systemen en methoden van ritplanning
 • Logistiek in Vlaanderen: huidige positie, opportuniteiten en bedreigingen
 • Nieuwe trends in logistiek: het gebruik van telematica in de wegvervoersector, de veiligheid van het goederenvervoer over de weg, de realiseerbaarheid van ondergrondse logistieke systemen, het gebruik van alternatieve vervoersmodi
 • Praktische uitwerking van verschillende cases: “Hoe hebben bedrijven hun logistiek aangepast aan wijzigingen in klantenbehoeften”?
Aanvullende info

Home

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving: https://www.logosinform.be/nl/werkgevers/subsidies (werkgevers) of https://www.logosinform.be/nl/werknemers/subsidies (werknemers). Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be of telefonisch op het nummer 03 221 97 36.

Met de steun van