Vaak is de tuin het kleine stukje natuur waar mensen tot rust komen na een drukke dagtaak. Velen zien er dan ook tegen op om zelf het vele werk aan te vatten en een tuin aan te leggen of te verzorgen. We stellen dan ook vast dat de vraag naar een goede en professionele tuinaannemer stijgt.Daarom is deze ondernemersopleiding opgebouwd uit theoretische, maar eveneens praktische lessen over aanleg, verzorging, bemesting, snoeiwerk en algemeen onderhoud in de tuin. Creativiteit gekoppeld aan vakmanschap en vakkennis garanderen immers succesvolle tuinaannemers en tuinverzorgers.De lesgevers van Syntra Midden Vlaanderen zijn professioneel steeds bezig met tuinen, bloemen en planten, vandaar dat zij jou met kennis van zaken een kwaliteitsvolle opleiding kunnen verzekeren.

Waar en wanneer?
Programma

EERSTE OPLEIDINGSJAAR TUINAANNEMER-TUINVERZORGER

Basis tuinaanlegger-groenbeheerder (76 uur)

Inleiding
Inleiding tot de sector
Veiligheid  

Werkorganisatie  
Werkvoorbereiding 
Afwerking en controle
Gereedschappen

Tuinstijlen

Bodemkunde – bemestingsleer

Basis groen
Algemeen onderhoud  
Aanplantingen (Plantkunde-plantenkennis - Onkruid wieden - beplantingen)
Gazon (Soorten grassen)
Snoeien (Snoeitechnieken – snoeiwijzen)

Bedrijfsbezoek of vakbeurs

Moduleproef

 

Groen en tuinbeheer (116 uur)

Werkorganisatie -  Onderhoud en beheer werkvoorbereiding 
Werkvoorbereiding  
Afwerking, controle en bijsturen
Veiligheid
Gereedschappen

Basisopdrachten
Groen (Plantenkennis - Gazon - Snoeien en scheren - Vijvers - Bouwkundige elementen)

Bedrijfsbezoek of vakbeurs

 
Moduleproef 

 
TWEEDE OPLEIDINGSJAAR TUINAANNEMER-TUINVERZORGER

Fytolicentie P1 (18 uur)


Onkruidbestrijding
Fyto P1 

Moduleproef 

 

Groen en tuinaanleg (148 uur)

Werkorganisatie  
Aanleg voorbereidende werken                               
Afwerking, controle en bijsturen 
Veiligheid
Gereedschappen 

Basisopdrachten  
Aanleg constructies (Bouwkundige elementen - Verhardingen)

Aanleg nutsvoorzieningen (riolering, drainage, elektriciteit) 
Groenaanleg (Aanleg - Gazon - Beplantingen - plantenkennis)

Bedrijfsbezoek of vakbeurs 

Moduleproef 

Eindwerkbegeleiding 

 

DERDE OPLEIDINGSJAAR TUINAANNEMER-TUINVERZORGER

Tuinaanlegger-groenbeheerder (48 uur)

Basisactiviteiten van de zelfstandig functionerende tuinaanlegger
Werkorganisatie
Leiding geven/team aansturen 
Toegepaste bedrijfsvoering en administratie 
Communicatie en klantenrelaties

Moduleproef

Eindwerkbegeleiding 

 

Fytolicentie P2 (64 uur)


Wetgeving, GBM, strategieën en technieken voor IPM 

Gewasbeschermingsmiddelen en toepassingen 

Risico’s van de GBM’s 

Toegepaste fytosanitaire bestrijding 

Moduleproef 

 

Eindproef (12 uur)

Aanvullende info
  • Deze opleiding wordt vanaf september opnieuw aangeboden. De theorielessen gaan 's avonds door.  De praktijklessen worden aangeboden op zaterdag. Verdeeld over het jaar en inspelend op de tuinkalender en weersomstandigheden.
  • Voor de module Basis tuinaanlegger-groenbeheerder (de eerste module van het eerste jaar) is het mogelijk om een vrijstellingsproef af te leggen. Beschik je over de nodige voorkennis en vaardigheden en slaag je in deze test waarin zowel praktisch als theoretisch wordt getoetst of je de kennis en vaardigheden van de eerste module onder de knie hebt, dan mag je deze overslaan. Neem hiervoor contact op met de SYNTRA campus waar je de opleiding wenst te volgen.

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van