Vaak is de tuin het kleine stukje natuur waar de mensen tot rust komen na een drukke dagtaak. De lesgevers van Syntra Midden Vlaanderen zijn professioneel steeds bezig met tuinen, bloemen en planten, vandaar dat zij je met kennis van zaken een kwaliteitsvolle opleiding kunnen verzekeren.

Waar en wanneer?
Programma

De opleiding tuinontwerper duurt in totaal 280 uur en wordt georganiseerd op anderhalf jaar. Naast een vaste lesavond heb je een zestal keer bijkomend les op zaterdag.


Tuinontwerper: 70  sessies van 4  uur

Tijdens deze sessies staat het tekenen van verschillende tuinontwerpen uiteraard centraal: bv. tuinontwerp villa, stadstuin, renovatie,...  Verder krijg je kennis van verschillende materialen, publiciteit, marketing , veiligheid en milieu, etc...


Algemene inleiding  4u
- Opdracht tuinontwerper: Verwerven van de opdracht - Opmetingsplan - Voorontwerp - Ontwerpplan - Beplantingsplan - Technische plannen en detailplannen - Perspectief - Toepassingswetgeving - Profielplannen en snedes: opmetingsstaat en kostenraming - Bestek: inschrijvingsbiljet, aanbesteding, proces-verbaal van nazicht der inschrijvingen, aanvangsbevel - Toezicht en dagboek der werken - Werfvergadering - Voorlopige oplevering - Definitieve oplevering

Topografie  20u
- Materialenkennis Landmeten, opzetten en uitzetten Meetlijnen, loodlijnen, driehoeken, vierhoeken - Waterpassen - Matenplan - Snelontwerpen: presentatietechnieken, commerciële aspecten.

Tekenen van tuinontwerpen  144u, waaronder 10 lessen sketchup

Kennis van materialen/beplantingsleer  28u
 
Kennis van materialen/techniek/alg  24u
- Beplantingsleer Indeling en naamgeving van de planten ter verduidelijking van wetenschappelijke plantennamen. - Techniek van aanleg Bestrating: ondergrond, harde materialen Verschillende vormen van constructies in tuinaanleg: materialen, technieken, methodes. Technische uitvoeringsplannen.

Kennis van materialen/technieken/water in de tuin  12u
- Water in de tuin Excursie: beregeningssystemen, zwembaden, waterzuiveringssystemen -Bezoek aan tuinen met een groot aanbod aan vijvers, constructie, afwerking - Detailtekening

Veiligheid en milieu  12u
- Wegwijs in de milieu- en natuuradministratie - Bouwvergunning, milieuvergunning - Vergunning voor vegetatiewetgevingsgewest - Bosdecreet, veldwetboek, plantafstanden - Gewestplannen en BPA’s - Natuurdecreet, waardebepaling van straat, laan en parkbomen

Toegepast bedrijfsbeheer  12u
- Voorontwerp van de tuin - Een kostenraming en kostprijsberekening: wat, werkwijze, waarom? - Opmetingsstaat, bestek en kostenraming - Nacalculatie - Een bestek: de eenheidsprijzen of forfaitaire prijzen achter de vermoedelijke hoeveelheden

Publiciteit en marketing  4u
- Projectomschrijving, marktanalyse - Positionering: hoe komt de ontwerper aan zijn opdrachten - Marketingmix: product, plaats, prijs, promotie - Communicatiemix: reclame, verkooppromotie, publiciteit, persoonlijke verkoop - Hoe presenteren, aanwezigheid op beurzen, via folder, tijdschriften, e.a. huisstijl - Budget, kasplanning - Aanbod op vlak van advies en begeleiding

Studiebezoeken  16u
 
Monografieverdediging  4u

 
Aanvullende info

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding: 

Onmiddellijk inschrijven kan als je in het bezit bent van één van volgende diploma's:
• een diploma leertijd tuinaannemer
• een diploma secundair onderwijs tuinbouwsector
• een diploma ondernemersopleiding tuinaannemer
• een diploma ondernemersopleiding tuinverzorger
• een diploma hoger onderwijs groensector
• een diploma professionele bachelor agro- en biotechnologie
• een relevant diploma Bachelor of Science dat het bezit van de gevraagde basiscompetenties staaft
• een relevant diploma Master of Science dat het bezit van de gevraagde basiscompetenties staaft

OF

kan je 5 jaar ervaring of tewerkstelling aantonen door middel van een CV. Deze mag u via mail bezorgen via onze contactpagina

OF

voldoe je niet aan de 2 bovenstaande toelatingsvoorwaarden dan kan je alsnog deelnemen aan de opleiding door een uitgebreid CV (ervaring in groensector) en een motivatiebrief te bezorgen via onze contactpagina. Op basis van deze 2 documenten wordt u eventueel uitgenodigd voor een gesprek met de docent en een afname van een mondelinge proef.

 

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van