Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich tot de gevestigde tuinaannemers en medewerkers, afgestudeerden in de tuinbouwsector die hun vakdomein willen uitbreiden met een tuinontwerp en tuinadviesdienst. Wie niet voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarde (houder zijn van een diploma van tuinaannemer, secundair onderwijs tuinbouwsector, hoger onderwijs tuinbouwsector of sedert 5 jaar als zelfstandig tuinaannemer gevestigd zijn), kan mits een mondelinge proef bij aanvang van de cursus bewijzen dat zij/hij over voldoende kennis beschikt aangaande grondbewerking en plantenkennis.

Waar en wanneer?
Programma

De opleiding tuinontwerper duurt in totaal 256 uur en wordt georganiseerd op anderhalf jaar. Naast een vaste lesavond heb je een zestal keer bijkomend les op zaterdag.

Om de twee jaar start de opleiding opnieuw op: de startdatum en de mogelijkheid tot online inschrijven zal pas in het voorjaar van 2023 beschikbaar zijn.


Tuinontwerper: 64  sessies van 4  uur


Algemene inleiding (4 lesuren)
- Concrete afspraken, kennismaking, toelichting programma

Topografie  (20 lesuren)


Tekenen van tuinontwerpen  (120 lesuren), waaronder een aantal lessen sketchup

Kennis van materialen/beplantingsleer  (28 lesuren)
 
Kennis van materialen/techniek/alg  (24 lesuren)
- Beplantingsleer Indeling en naamgeving van de planten ter verduidelijking van wetenschappelijke plantennamen. - Techniek van aanleg Bestrating: ondergrond, harde materialen Verschillende vormen van constructies in tuinaanleg: materialen, technieken, methodes. Technische uitvoeringsplannen.

Kennis van materialen/technieken/water in de tuin  12 (lesuren)
- Water in de tuin Excursie: beregeningssystemen, zwembaden, waterzuiveringssystemen -Bezoek aan tuinen met een groot aanbod aan vijvers, constructie, afwerking - Detailtekening

Veiligheid en milieu  (12 lesuren)
- Wegwijs in de milieu- en natuuradministratie - Bouwvergunning, milieuvergunning - Vergunning voor vegetatiewetgevingsgewest - Bosdecreet, veldwetboek, plantafstanden - Gewestplannen en BPA’s - Natuurdecreet, waardebepaling van straat, laan en parkbomen

Toegepast bedrijfsbeheer  (12 lesuren)
- Voorontwerp van de tuin - Een kostenraming en kostprijsberekening: wat, werkwijze, waarom? - Opmetingsstaat, bestek en kostenraming - Nacalculatie - Een bestek: de eenheidsprijzen of forfaitaire prijzen achter de vermoedelijke hoeveelheden

Publiciteit en marketing  (4 lesuren)
- Projectomschrijving, marktanalyse - Positionering: hoe komt de ontwerper aan zijn opdrachten - Marketingmix: product, plaats, prijs, promotie - Communicatiemix: reclame, verkooppromotie, publiciteit, persoonlijke verkoop - Hoe presenteren, aanwezigheid op beurzen, via folder, tijdschriften, e.a. huisstijl - Budget, kasplanning - Aanbod op vlak van advies en begeleiding

Studiebezoeken  (16 lesuren)

Begeleiding c-proef (4 lesuren) 
 
Monografieverdediging  (4 lesuren)

 
Aanvullende info

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de bijhorende kost.

 

 

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding: 

Onmiddellijk inschrijven kan als je in het bezit bent van één van volgende diploma's:
• een diploma leertijd tuinaannemer
• een diploma secundair onderwijs tuinbouwsector
• een diploma ondernemersopleiding tuinaannemer
• een diploma ondernemersopleiding tuinverzorger
• een diploma hoger onderwijs groensector
• een diploma professionele bachelor agro- en biotechnologie
• een relevant diploma Bachelor of Science dat het bezit van de gevraagde basiscompetenties staaft
• een relevant diploma Master of Science dat het bezit van de gevraagde basiscompetenties staaft

OF

kan je 5 jaar ervaring of tewerkstelling aantonen door middel van een CV. Deze mag u via mail bezorgen via onze contactpagina

OF

voldoe je niet aan de 2 bovenstaande toelatingsvoorwaarden dan kan je alsnog deelnemen aan de opleiding door een uitgebreid CV (ervaring in groensector) en een motivatiebrief te bezorgen via onze contactpagina. Op basis van deze 2 documenten wordt u eventueel uitgenodigd voor een gesprek met de docent en een afname van een mondelinge proef.

 

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. 

Met de steun van