Zonnebankcentra moeten zich houden aan strikte regels inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne. In oktober 2003 keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit goed dat bepaalt dat in een zonnecentrum altijd minstens één persoon aanwezig moet zijn die een opleiding volgde tot uitbater van een zonnecentrum. Dat hoeft niet per se de uitbater zelf te zijn. Ook wie instaat voor het onthaal van klanten en het opstarten van de zonnesessies, komt in aanmerking voor deze opleiding.

Op deze wettelijke verplichting zijn toch een aantal uitzonderingen: (huis)artsen, kinesitherapeuten, en (in welbepaalde gevallen) ook schoonheidsspecialistes, kunnen een vrijstelling krijgen. Toch raden we ook hen ten sterkste aan deze opleiding te volgen, omdat de inhoud van de cursus zich specifiek toelegt op de gevaren en het ideale gebruik van de zonnebank.

Vergeet ook niet dat de Economische Inspectie nog altijd controles uitvoert op de naleving van het KB van 20.06.02 in verband met de voorwaarden tot exploitatie van zonnecentra. Bovendien wordt, door de goedkeuring van het Vlaams Besluit, nu ook nagegaan of je effectief een opleiding volgde.

De klant voelt zich veilig en zal op een veilige manier een bruin kleurtje krijgen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is wettelijk verplicht voor alle personen die één of meerdere zonnebanken staan hebben voor commerciële doeleinden. Eigenaars of medewerkers van zonnecentra, fitnesscentra en wellnesszaken die in hun zaak een zonnebank exploiteren of dat in de nabije toekomst plannen kunnen deze opleiding volgen om in regel te zijn met de wetgeving. Ook schoonheidsspecialistes en kappers die in hun zaak een zonnebank ten dienste van de klant staan hebben volgen best deze opleiding

Wat na de opleiding

Na deze opleiding ontvang je een certificaat waarmee je wettelijk in orde bent met de regelgeving aangaande exploitatie van zonnecentra.

Waar en wanneer?
Programma

Wetgeving

       Toelichting bij KB

Menselijk oog

 • Opbouw van het oog
 • Invloed van straling op het oog, bescherming op het oog

Beroepsapparatuur

 • Apparatuur bestemd voor het voortbrengen van kunstmatige straling (lampen)
 • Regels voor goed gebruik

Verantwoord zonnen

 • Regels verantwoord zonnen
 • Verantwoorde kuuropbouw

Huid en huidverzorging

 • Huidopbouw, huidtypes, de meest voorkomende pigmentaties
 • Inwerking straling en de gevolgen voor huid en huidlagen
 • Producten, verzorgingsmiddelen na het zonnen

Commercieel beleid

 • Onthaal klanten
 • Wijze van informeren

Hygiëne

       Onderhoud apparatuur en accomodatie

Examen

Aanvullende info

In het KB van 20 juni 2002 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2004 werden strikte richtlijnen van kracht in verband met o.m. de werking van een zonnecentrum, de infrastructurele minimumeisen, de informatieplicht ten aanzien van de klant en de opleidingsverplichting van de verantwoordelijke voor het onthaal van de consumenten in een al dan niet geautomatiseerd zonnecentrum. Deze wetgeving werd recent gewijzigd en werd gepubliceerd op 28/12/2007 en 22/01/2008. 

 


Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn of 18 jaar worden in het jaar dat de opleiding opstart.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Het examen bestaat uit 1. een schriftelijk gedeelte en 2. het mondeling toelichten van een gevalstudie voor een jury. De geslaagden bekomen een gecertificeerd getuigschrift van bijscholing "Uitbater van een zonnecentrum" uitgereikt en erkend door SYNTRA Vlaanderen. Dit certificaat is niet alleen een erkenning van je kennis terzake, maar heeft ook een commerciële waarde voor je onderneming.

Met de steun van