Vastgoed is al jarenlang een aantrekkelijke sector. Elk jaar zetten velen de eerste stap in het beroep via de verplichte BIV-stage. (zie ook: www.biv.be ) Iedereen die deze stage wil aanvatten, moet een erkend diploma (Hogeschool of SYNTRA diploma vastgoed of een ander erkend hoger diploma). Wie wel een erkend diploma heeft, zonder specifieke vastgoedkennis, ervaart meestal een gemis. Voor deze toekomstige vastgoedmakelaars is deze korte opleiding - een praktijkcursus vastgoed - de ideale manier om met meer voorkennis aan de stage te beginnen. Syntra Midden Vlaanderen organiseert deze praktijkopleiding zodat de deelnemers een algemene kennismaking met de vastgoedsector krijgen. Dit programma biedt een overzicht van de aspecten die een vastgoedmakelaar moet weten om zijn/haar activiteiten te kunnen uitvoeren.  

Deze opleiding bestaat uit een 13-tal avonden contactonderwijs gecombineerd met een digitale cursus en cursusmateriaal.
De concrete afspraken hierrond worden gemaakt tijdens de eerste les op de campus.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor wie beschikt over een erkend diploma om aan de BIV-Vastgoedstage te beginnen, en die voor deze stage de nodige kennis willen opdoen.

 

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond06 oktober 2020lessenroosterGent475 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

◾ Basisbeginselen vastgoedmakelaar (8 uren)
- Het statuut en de diensten van de vastgoedmakelaar in Vlaanderen met deel- en aanverwante beroepen
- Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, de beroepsreglementering en de beroepsverenigingen    
- Zelfstandig statuut in functie van stage, hoe starten als vastgoedmakelaar?     
- Deontologie en plichtenleer
◾ Huren en verhuren (16 uren)
- Inleiding en soorten huur met toepassingsgebied, rechten en plichten
- Huur van hoofdverblijfplaats
- Handelshuur
◾ Vastgoedbeheer (8 uren)
- Algemene vergadering - syndicus - Raad van Beheer
- Financiëel beheer
- Technisch beheer
- Wet op de mede-eigendom, huishoudelijk reglement en algemene slotbepalingen
◾ Kopen en verkopen (24 uren)
- Opdrachten en mandaten
- Samenstellen verkoopdossier
- Inlichtingenfiche
- Juridische aspecten m.b.t. ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige vergunningen, grond- en pandendecreet, Wet Breyne, bodemdecreet,..
- Financiële en fiscale aspecten: hypotheekleningen, schuldsaldoverzekering, subsidies en premies, fiscale wetgeving met o.a. registratierechten, personenbelasting en kadastraal inkomen
◾ Bouwtechnische aspecten  (12 uren)
- Plaatsbeschrijvingen
- Waardebepaling
- Bouwtechnologie en materialenleer
 

Aanvullende info

Info bij de trajectbegeleider:
Campus Gent: Patricia De Backer: patricia.de.backer@syntra-mvl.be

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een erkend diploma om te kunnen starten aan de BIV-stage voor vastgoedmakelaars:

Diploma van hoger onderwijs met een minimum niveau van bachelor dat minstens overeenkomt met niveau 6 van het Europees Kwalificatiekader (Dit betekent dat professionele en academische bachelor-diploma's, uitgereikt door Vlaamse hogescholen en universiteiten, volstaan en dat graduaatsdiploma's van het volwassenenonderwijs niet volstaan).

Met de steun van