Vastgoedcoaching of aankoopbemiddeling vond in het buitenland reeds lang zijn ingang, én met succes. 
De vastgoedcoach begeleidt en adviseert kopers in hun zoektocht naar een onroerend goed. Deze begeleiding gaat van een behoefteanalyse over aanbodanalyse, financieel-fiscale en bouwtechnische optimalisatiemogelijkheden tot de eigenlijke onderhandeling.
De vastgoedcoaching kan zowel gebeuren door een intensieve begeleiding als door het aanreiken van de nodige tools. 
De certificeerde bijscholing vastgoedcoach is een gespecialiseerde opleiding voor de vastgoedmakelaar en dit gefocust aan de vraagzijde van iedere vastgoedtransactie. 
 
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze gecertificeerde bijscholing richt zich tot
 • Erkende vastgoedmakelaars
 • Stagiair-vastgoedmakelaars die een nieuwe niche willen uitbouwen in de snel evoluerende vastgoedsector
Waar en wanneer?
Programma

De opleiding ( 64 uur ) is opgedeeld in een vijftal blokken:
 • Basisbeginselen van de vastgoedcoaching - 4u 
 • Coachingstechnieken - 24u
 • Optimalisatie - 24u
 • Bedrijfsbezoeken aan aankoopbemiddelaars in Nederland - 8u
 • Assessment - 4u
De opleiding wordt verzorgd door deskundige docenten die hun expertise vertalen naar de deelnemers.

Basisbeginselen van vastgoedcoaching (4uur) 
 • Toelichting over de opleiding
 • Situering
 • Afbakening beroep
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Structuur vastgoedsector
 • Situering BIV in functie:vastgoedcoaching , deontologie , vakjargon , honorarium
Coachingstechnieken (24uur) 
 • Commerciële onderhandelingstechnieken
 • Coachingsvaardigheden
 • Communicatietechnieken
 • Behoeftenanalyse: detectie en onderzoek, marktonderzoek, bronnen
 • Juridische aspecten & informatieplicht: contracten, geheimhouding, belangenconflict
Optimalisatie (24uur) 
 • Fiscaliteit: successieplanning, vermogensbeheer, vastgoedcertificaten
 • Financiering en kredietvormen
 • Analytische waardebepalingen
 • Rentabiliteitsstudie
 • Optimalisatiemogelijkheden
 • Duurzaamheid
 • Subsidiesteun
 • Overheid
Bedrijfsbezoeken (8uur )

Coachingscase (4uur)
Verschillende componenten uit de opleiding worden toegepast in één of meerdere praktijkcases
Aanvullende info
 • Meer info bij de sectorcoördinator: kurt.vandemoere@syntra-mvl.be.
 • Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 18, omwille van de interactieve doelstelling van de bijscholing.
 • Inschrijvingsbijdrage: €210
 • Docenten, die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied: o.m. Hendrik Nelde, Hendrik Leurs, Frank Burssens, Luc Lievens.

Toelatingsvoorwaarden

Beschikken over een BIV - nummer vastgoedmakelaars  ( ofwel als titularis , ofwel als stagiair  ) .

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Na het slagen voor het assessment (bespreking van een coachingscase van een 5 à 10-tal pagina's), bekomt men het officieel gecertificeerd getuigschrift van "Vastgoedcoach", erkend door SYNTRA Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

Met de steun van