In de opleiding vastgoedexpert  kan je op een praktijkgerichte manier de nodige beroepskennis verwerven met betrekking tot vastgoedexpertises.


Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding vastgoedexpert is bestemd voor personen die in de vastgoedsector een professionele loopbaan ambiëren. Vastgoedmakelaars en vastgoedpromotors kunnen hun bestaande kennis, vaardigheden en attitudes verruimen via deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Voldaan hebben aan de leerplicht
 • Beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO/TSO/KSO of 7de jaar BSO)

Een kandidaat die niet beschikt over een diploma HSO, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet  een dossier ingediend worden op de campus en dit  ten laatste op 30 augustus.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond12 september 2022Gent524,99 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De avondopleiding duurt 2 jaar à rato van twee avonden les per week.

 

EERSTE JAAR

Basisbeginselen van de vastgoedexpertise (8uur)

 • De opleiding, deelberoepen
 • Essentiële vastgoedbegrippen
 • Deontologie vastgoedexpert

Basiskennis recht (48uur)

 • Rechterlijke organisatie, aansprakelijkheid, zakenrecht, contracten
 • Beginselen omgevingsrecht zoals ruimtelijke ordening, milieurecht en stedenbouw, verzekeringen, handelspraktijken

Grondig recht (80uur)

 • Burgerlijk en gerechtelijk recht, gerechtelijk deskundigenonderzoek, beslagrecht
 • Handels- en economisch recht, bouwrecht, intellectuele rechten
 • Publiek recht met ruimtelijke ordening en stedenbouw, veiligheid, gezondheid en leefmilieu,…

Basiskennis bouwkunde en technologie (40uur)

 • Grond, ruwbouw, daken, afwerking, technische installaties, normeringen, bouwschade,…

Bouwkunde en technologie (40uur)

 • Typologie, planlezen, bouwplannen, lastenboeken, meetstaten, opleveringen
 • Bouwkostanalyse, onderzoektechnieken, bouwpathologie, mobiele werkplaatsen,…

Expert - rentmeester (40uur)

 • Afbakening opdracht, analyse huur- en verkoopovereenkomsten, lastgeving, gerechtelijk mandaat
 • Rendementsberekening, bancaire instrumenten, vermogensplanning,…

TWEEDE JAAR

Expert - taxateur (68uur)

 • Soorten waarden, waardefactoren, schade, sleet en verval, waardebepaling gronden en gebouwen
 • Waardebepalingsmethodes  en -verslagen, vergelijkingspunten, marktwaarden, praktijktoepassingen

Expert - plaatsbeschrijver (40uur)

 • Evolutie wetgeving, opdrachten en mandaten, soorten plaatsbeschrijvingen, huurschade, materialenkennis,…

Expert - syndicus (52uur)

 • Wettelijke bepalingen en plichtenleer, basisakte, reglement van orde, financieel en technisch beheer
 • Gesprekstechnieken, verslagtechnieken

Expert - schaderegelaar - schadebeheer (64uur)

 • Overzicht werkgebieden, classificatie der schaden, schadebegroting, schaderegeling, praktijkoefeningen

Toegepaste managementvaardigheden (20uur)

 • Identiteit, huisstijl, publiciteit, marketing, actie en groei, organisatie  kantoor,...

Begeleiding eindwerk (12uur)

 • Examennormen, deontologie, opvolging case door docent
Aanvullende info

Er zijn vrijstellingen mogelijk  voor houders van het diploma vastgoedmakelaar of vastgoedpromotor én voor wie vergelijkbare studies gedaan heeft. Info hierover kan via aangevraagd worden via info@syntra-mvl.be .

De opleiding wordt volledig terugbetaald door sectorfonds 323 voor werknemers onder PC 323 (Info omtrent te volgen procedure via campus: eerste les cursusjaar).

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de bijhorende kost. 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van