In de opleiding vastgoedexpert  kan je op een praktijkgerichte manier de nodige beroepskennis verwerven met betrekking tot vastgoedexpertises.
De vastgoedexpert  is de persoon die beroepshalve belast is met het uitvoeren van deskundige onderzoeken in de vastgoedsector en dit volgens de deontologische voorschriften. Dit vergt heel wat commerciële marktkennis, algemene technische bagage, juridische kennis met inbegrip van de wettelijke en administratieve regelgeving. 
Deze 2-jarige cursus is dus een multidisciplinaire opleiding, waarin al deze elementen aan bod komen. Er wordt bovendien veel aandacht besteed aan de praktijklessen.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding vastgoedexpert is bestemd voor personen die in de vastgoedsector een professionele loopbaan ambiëren. Vastgoedmakelaars en vastgoedpromotors kunnen hun bestaande kennis, vaardigheden en attitudes verruimen via deze opleiding.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond21 september 2021Gent475 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Dit programma is onder voorbehoud. Onderstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog wijzigen.

 

GECERTIFICEERDE ONDERNEMERSOPLEIDING (2 jaar van 64 sessies)

Deze opleiding werd geconcipieerd rond 3 belangrijke beroepsactiviteiten van de vastgoedexpert: nl. de taxateur met opdrachten zoals waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen, bevindingstaten, schaderegeling en schadebeheer, de syndicus die deskundig is inzake het administratief bouwkundig en technisch beheer van een onroerend goed en de rentmeester, die deskundig is inzake het beheer van private onroerende goederen.

EERSTE JAAR

Basisbeginselen van de vastgoedexpertise (8uur)

 • De opleiding, deelberoepen
 • Essentiële vastgoedbegrippen
 • Deontologie vastgoedexpert

Basiskennis recht (48uur)

 • Rechterlijke organisatie, aansprakelijkheid, zakenrecht, contracten
 • Beginselen omgevingsrecht zoals ruimtelijke ordening, milieurecht en stedenbouw, verzekeringen, handelspraktijken

Grondig recht (80uur)

 • Burgerlijk en gerechtelijk recht, gerechtelijk deskundigenonderzoek, beslagrecht
 • Handels- en economisch recht, bouwrecht, intellectuele rechten
 • Publiek recht met ruimtelijke ordening en stedenbouw, veiligheid, gezondheid en leefmilieu,…

Basiskennis bouwkunde en technologie (40uur)

 • Grond, ruwbouw, daken, afwerking, technische installaties, normeringen, bouwschade,…

Bouwkunde en technologie (40uur)

 • Typologie, planlezen, bouwplannen, lastenboeken, meetstaten, opleveringen
 • Bouwkostanalyse, onderzoektechnieken, bouwpathologie, mobiele werkplaatsen,…

Expert - rentmeester (40uur)

 • Afbakening opdracht, analyse huur- en verkoopovereenkomsten, lastgeving, gerechtelijk mandaat
 • Rendementsberekening, bancaire instrumenten, vermogensplanning,…

TWEEDE JAAR

Expert - taxateur (68uur)

 • Soorten waarden, waardefactoren, schade, sleet en verval, waardebepaling gronden en gebouwen
 • Waardebepalingsmethodes  en -verslagen, vergelijkingspunten, marktwaarden, praktijktoepassingen

Expert - plaatsbeschrijver (40uur)

 • Evolutie wetgeving, opdrachten en mandaten, soorten plaatsbeschrijvingen, huurschade, materialenkennis,…

Expert - syndicus (52uur)

 • Wettelijke bepalingen en plichtenleer, basisakte, reglement van orde, financieel en technisch beheer
 • Gesprekstechnieken, verslagtechnieken

Expert - schaderegelaar - schadebeheer (64uur)

 • Overzicht werkgebieden, classificatie der schaden, schadebegroting, schaderegeling, praktijkoefeningen

Toegepaste managementvaardigheden (20uur)

 • Identiteit, huisstijl, publiciteit, marketing, actie en groei, organisatie  kantoor,...

Begeleiding eindwerk (12uur)

 • Examennormen, deontologie, opvolging case door docent
Aanvullende info

Er zijn vrijstellingen mogelijk  voor houders van het diploma vastgoedmakelaar of vastgoedpromotor én voor personen die vroeger met succes de inleidende basismodules volgden. Info hierover kan via aangevraagd worden via info@syntra-mvl.be . De opleiding wordt volledig terugbetaald door sectorfonds 323 voor werknemers onder PC 323 (Info omtrent te volgen procedure via campus: eerste les cursusjaar).

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldaan hebben aan de leerplicht
 • Beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO/TSO/KSO of 7de jaar BSO)

Een kandidaat die niet beschikt over een diploma HSO, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet  een dossier ingediend worden op de campus en dit  ten laatste op 30 augustus.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van