Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor wie een professionele activiteit of een beleidsfunctie in de vastgoedsector ambiëert.

Toelatingsvoorwaarden: 
Beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO - 6de jaar TSO - 6de jaar KSO of 7de jaar BSO).

Een kopie van het diploma dient bij de inschrijving te worden afgegeven, zo niet kan de inschrijving niet worden verwerkt.


Een kandidaat die niet beschikt over een diploma van HSO en minimum 23 jaar is, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet een dossier ingediend worden op de campus en dit ten laatste op 30 augustus.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond en weekend12 september 2022Sint-Niklaas530 Euro
Avond13 september 2022Asse530 Euro
Avond14 september 2022Gent530 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De opleiding duurt drie jaar met gemiddeld twee lesmomenten per week:

Dit programma is onder voorbehoud. Onderstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog wijzigen.

 

EERSTE JAAR

Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar (20uur)

 • Deontologie aanbevolen minimum tarifering
 • Deel- en aanverwante beroepen
 • Lessencurriculum
 • Beroepsorganisaties
 • BIV
 • Beroepsreglementering

Sociale wetgeving (20uur)

 • Startersvoorwaarden
 • Sociale bijdragen
 • Meewerkende echtgenoot
 • Algemene verplichtingen
 • Verplichtingen tegenover werknemer

Kadaster en onroerende voorheffing (12uur)

 • Hoe werkt het kadaster
 • Documenten
 • Aanvragen en raadplegen van kadastrale documenten
 • Het kadastraal inkomen

Verzekeringen in de vastgoedsector (20uur)

 • Algemene principes en kenmerken
 • De brandverzekeringen: Waardebepaling - Begripsomschrijvingen - Algemene voorwaarden - waarborgen, schaderegeling
 • Beroepsaansprakelijkheid vastgoedberoepen
 • Arbeidsongevallen: Wettelijke verplichtingen syndicus (poetsvrouw, conciërge, …)
 • Aanvullende private verzekeringen

Recht (76uur)

 • Gerechtelijk recht
 • Verbintenissen
 • Huurwetgeving
 • Bewijsrecht
 • Personen- en familierecht
 • Onbekwamen
 • Goederen en eigendom

Bouwkunde en technologie (40uur)

 • Grond
 • Funderingen
 • Constructie-ruwbouw

Fiscale wetgeving (24uur)

 • Algemeenheden
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Onroerende en roerende voorheffing
 • Belastingaangifte
 • Wetgeving registratie aannemer

Boekhoudkunde en financieel beleid (44uur)

 • BTW
 • Factuur
 • Vestiging als zelfstandige
 • Verplichtingen bij de start
 • Keuze vennootschapsvorm
 • Vennootschappen
 • Financieringstechnieken
 • Balans en resultatenrekening
 • Beroepskosten
 • Oefeningen

TWEEDE JAAR

Recht (44uur)

 • Zakelijke en persoonlijke zekerheden
 • Voorrechten en hypotheken
 • Erfdienstbaarheden
 • Aannemingsrecht

Bouwkunde & technologie (24uur)

 • Elektriciteit
 • Sanitair
 • Verwarming
 • Luchtbehandeling
 • Liften
 • Andere

Fiscale wetgeving (20uur)

 • Vennootschapsbelasting

Boekhoudkunde & financieel beleid (24uur)

 • Opmaken van financieel plan

 Contracten, opdrachten & mandaten (48uur)

 • Werving en realisatie van opdrachten

Vastgoedbeheer (56uur)

 • De wetgeving
 • Reglement van mede-eigendom en orde
 • Praktische uitwerking
 • Rechtspraak

Kantoororganisatie en marketing (40uur)

 • Leiderschap
 • Het leiden van een kantoor:
  Starters - Documenten - Informatisering - Toegepaste softwarepakketten - 4 P's - Reclame - Media,...

DERDE JAAR

Recht (40uur)

 • Erfrecht
 • Successie en schenkingsrechten
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Leningen
 • Kanscontracten,...

Bouwkunde & Technologie (24uur)

 • Afwerking
 • Alle afwerkingmaterialen, onderdelen en technieken

Fiscale wetgeving (24uur)

 • Vastgoedcertificaten
 • Registratie- en successierechten (overdracht onder bezwarende titel, overdracht ten kosteloze titel)

Ruimtelijke ordening, stedenbouw  & milieurecht (36uur)

 • Wetgeving (Vlarem / milieu, monumenten en landschappen, M.E.R.-verplichting, stads - en dorpskernherwaardering)
 • Stedenbouw en huisvestingspremies
 • Subsidies
 • Plannen van aanleg
 • Stedenbouwkundige attesten
 • Verkavelingvergunningen
 • Bouwvergunningen
 • Overtredingen
 • Onteigeningen
 • Ruilverkavelingen

Ramingen en schattingen (28uur)

 • Soorten waarden
 • Waardefactoren
 • Schade
 • Sleet en verval bepalen van gebouwen
 • Waardebepaling gronden en gebouwen (venale en nieuwbouw)
 • Verschillende schattingsmethodes
 • Schattingsverslagen
 • Aanvragen en evalueren van vergelijkingspunten

Plaatsbeschrijvingen (24uur)

 • Evolutie van de wetgeving – wettelijk kader
 • Plaatsbeschrijving bij intrede en uittrede huurder
 • Huurschade herkennen
 • Plaatsbeschrijving bij aanvang werken
 • Plaatsbeschrijving bij schattingen
 • Opdrachten en mandaten van de plaatsbeschrijving

Hypotheekleningen en andere (20uur)

 • Verschillende soorten leningsvormen
 • Fiscaliteit van de hypotheeklening
 • Toekenningsvoorwaarden
 • Hypotheekleningen
 • Vastgoedfinancieringen
 • Intresttarieven
 • Berekeningen

Overdracht handelsfondsen (20uur)

 • Het begrip ‘handelsfonds’
 • Vestigingswet
 • Handelsliggingen
 • Vennootschapsvormen
 • Handelshuur

Speciale vastgoedtransacties (28uur)

 • Verkoop op lijfrente
 • Timesharing
 • Openbare verkopingen
 • Tontine
 • Landpacht
 • Seizoensverhuring

Begeleiding eindwerk (12uur)

 • Examennormen
 • Inhoudbeschrijving van begeleiding eindwerk
Aanvullende info

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden bieden wij in principe al onze cursussen en lesmateriaal digitaal aan op ons leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de bijhorende kost. De opleiding wordt volledig terugbetaald door sectorfonds 323 voor werknemers onder PC 323 (Info omtrent te volgen procedure via campus: eerste les van het cursusjaar).

 

Toelatingsvoorwaarden

◾Algemene voorwaarden:
voldaan hebben aan de leerplicht en werkzaam zijn in de sector (of een functie ambiëren in de vastgoedsector)
◾Specifieke voorwaarden:
beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO - 6de jaar TSO - 6de jaar KSO of 7de jaar BSO).

Een kopie van het diploma dient bij de inschrijving te worden afgegeven, zo niet kan de inschrijving niet worden verwerkt. Een kandidaat die niet beschikt over een diploma van HSO en minimum 23 jaar is, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet een dossier ingediend worden op de campus en dit ten laatste op 30 augustus.

 

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Bij het slagen voor de eindexamens en het eindwerk bekomt men het officieel diploma van “Opleiding tot ondernemingshoofd” voor het beroep van “Vastgoedmakelaar”. Na het behalen van je diploma kan je inschrijven op de lijst van stagiair-vastgoedmakelaars bij het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars (BIV) om zo de erkenningsprocedure tot erkend zelfstandig vastgoedmakelaar te starten. De stage duurt 1 jaar. Het diploma is erkend door BIV en door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en het voldoet aan alle reglementaire bepalingen inzake de uitoefening van het beroep.

Vrijstellingen:

De vakken van dit ondernemerschapstraject zijn allen gericht op het beroep van vastgoedmakelaar. Dit betekent echter niet dat op basis van een aantal diploma’s of credits geen vrijstellingen kunnen worden verleend.

Op basis van de diploma's en getuigschriften behaald in het secundair onderwijs kunnen er geen vrijstellingen worden verleend vermits het diploma van het secundair onderwijs een toelatingsvoorwaarde is. Ook het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer – behaald binnen het secundair onderwijs – geeft om diezelfde reden geen aanleiding tot vrijstellingen.

Het getuigschrift of diploma ondernemerschapstraject basiscomponent beroepskennis administratief vastgoedbediende geeft geen recht op vrijstellingen. De doelstellingen van deze opleiding zijn verschillend. Het ondernemerschapstraject tot Vastgoedmakelaar gaat veel verder en dieper dan de opleiding tot vastgoedbediende.

Onderstaande vakken kunnen NIET worden vrijgesteld:

- Basisbeginselen van de vastgoedmakelaar;

- Contracten, opdrachten en mandaten;

- Boekhoudkunde en financieel beleid (2de jaar);

- Kantoororganisatie en marketing;

- Speciale vastgoedtransacties;

- Overdracht handelsfondsen.

 

De leerdoelen en –inhouden van deze vakken zijn specifiek gericht naar het beroep van vastgoedmakelaar en kunnen zodoende niet worden vrijgesteld.

 

 

Hieronder wordt er een indicatieve lijst weergegeven van mogelijke vrijstellingen per diploma. De cursisten dienen hun vrijstellingsaanvraag te motiveren op basis van effectief behaalde diploma’s, getuigschriften en/of credits. De leerdoelen en –inhouden van de gevolgde vakken (of opleidingen) dienen overeen te komen met deze van het ondernemerschapstraject vastgoedmakelaar om vrijstelling te kunnen krijgen.

 

De SYNTRA behandelen de vrijstellingsaanvragen en zijn verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen

 

 

 

1ste JAAR

2de JAAR

3de JAAR

 

Master of doctor in de rechten

Recht

Sociale wetgeving

Recht

Recht

Master in het notariaat

Recht

Sociale wetgeving

Recht

Recht

Master in de handelswetenschappen

Boekhoudkunde en financieel beleid

Sociale wetgeving

  

Master in de economische of toegepaste economische wetenschappen

Boekhoudkunde en financieel beleid

Sociale wetgeving

  

Burgerlijk ingenieur uit bouwkundige richtingen en architecten

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Master in bedrijfsbeheer

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Master in stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening

Kadaster en onroerende voorheffing

 

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht

Master in de wetenschappen, groep aardrijkskunde

Kadaster en onroerende voorheffing

  

Master in de Architectuur

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Technisch of industrieel ingenieur

uit bouwkundige richtingen

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bachelor in bouwkunde of openbare werken

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bachelor in de boekhouding

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Bachelor in de topografie

Kadaster en onroerende voorheffing

  

Master in de interieurarchitectuur

Bouwkunde en technologie

  

Bachelor in de architectuur

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

DIPLOMA’S SYNTRA

Diploma OT verzekeringstussenpersoon

Sociale wetgeving

Verzekeringen in de vastgoedsector

Boekhoudkunde en financieel beleid

 

Hypotheekleningen en andere

Getuigschrift basiscomponent beroepskennis vastgoedpromotor

Recht

Bouwkunde en technologie

Verzekeringen

  

Getuigschrift basiscomponent beroepskennis vastgoedexpert

Bouwkunde en technologie

Vastgoedbeheer

Ramingen en schattingen

Plaatsbeschrijvingen

Getuigschrift basiscomponent beroepskennis Algemeen Aannemer

Bouwkunde

  

Getuigschrift basiscomponent beroepskennis verzekeringstussenpersoon

Verzekeringen in de vastgoedsector

 

Hypotheekleningen en andere

Diploma OT boekhouder

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

ANDERE DIPLOMA’S

Bachelor rechten

Recht

  

Bachelor maatschappelijk assistent

Sociale wetgeving

  

Bachelor bedrijfsmanagement – optie Financiën -en verzekeringswezen

 

Verzekeringen in de vastgoedsector

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

 

Hypotheekleningen en andere

Bachelor bedrijfsmanagement – optie rechtspraktijk

Recht

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Bachelor bedrijfsmanagement – optie Accountancy-fiscaliteit

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

Fiscale wetgeving

Fiscale wetgeving

 

Bachelor Bedrijfsmanagement, optie KMO-Management

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Bachelor bedrijfsmanagement – optie marketing

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Bachelor Office management

Sociale wetgeving

  

Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer (niet behaald in het secundair onderwijs)

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

 

 

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

 

Gelinkte filmpjes

Filmpje vastgoedmakelaar

Met de steun van