Zowel de titel als het beroep van vastgoedmakelaar zijn bij wet beschermd. Dit betekent dat het diploma vastgoedmakelaar vereist is wanneer men vastgoed niet voor eigen rekening koopt en verkoopt. Deze 3-jarige opleiding is zeer uitgebreid en biedt de cursist de mogelijkheid om zowat alle aspecten van het beroep onder de knie te krijgen. De opleiding is zeer praktijkgericht en verwijst doorlopend naar de dagdagelijkse realiteit.

Deze opleiding wordt vanaf september 2019 geprogrammeerd in campus Asse, Gent en Sint - Niklaas.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor personen die een professionele activiteit of een beleidsfunctie in de vastgoedsector ambiëren. Ook personen die momenteel werkzaam zijn in de vastgoedsector en die duidelijke professionele aspiraties hebben, kunnen zich via deze opleiding degelijk voorbereiden.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond16 september 2019lessenroosterGent430 Euro
Avond en weekend16 september 2019lessenroosterSint-Niklaas430 Euro
Avond17 september 2019lessenroosterAsse430 Euro
Avond18 september 2019lessenroosterGent430 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je je carrière, passie of vak een BOOST geven?

Kom naar onze infoavond op donderdag 22 augustus.   Meer weten

Programma

De opleiding bestaat uit drie jaar:
Eerste jaar: 64 sessies
Tweede jaar: 64 sessies
Derde jaar: 64 sessies

EERSTE JAAR

Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar (20uur)

 • Deontologie aanbevolen minimum tarifering
 • Deel- en aanverwante beroepen
 • Lessencurriculum
 • Beroepsorganisaties
 • BIV
 • Beroepsreglementering

Sociale wetgeving (20uur)

 • Startersvoorwaarden
 • Sociale bijdragen
 • Meewerkende echtgenoot
 • Algemene verplichtingen
 • Verplichtingen tegenover werknemer

Kadaster en onroerende voorheffing (12uur)

 • Hoe werkt het kadaster
 • Documenten
 • Aanvragen en raadplegen van kadasrale documenten
 • Het kadastraal inkomen

Verzekeringen in de vastgoedsector (20uur)

 • Algemene principes en kenmerken
 • De brandverzekeringen:
  - Waardebepaling
  - Begripsomschrijvingen
  - Algemene voorwaarden
  - Beroepsaansprakelijkheid vastgoedberoepen
 • Arbeidsongevallen: Wettelijke verplichtingen syndicus (poetsvrouw, conciërge, …)
 • Aanvullende private verzekeringen

Recht (76uur)

 • Gerechtelijk recht
 • Verbintenissen
 • Huurwetgeving
 • Bewijsrecht
 • Personen- en familierecht
 • Onbekwamen
 • Goederen en eigendom

Bouwkunde en technologie (40uur)

 • Grond
 • Funderingen
 • Constructie-ruwbouw

Fiscale wetgeving (24uur)

 • Algemeenheden
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Onroerende en roerende voorheffing
 • Belastingaangifte
 • Wetgeving registratie aannemer

Boekhoudkunde en financieel beleid (44uur)

 • BTW
 • Factuur
 • Vestiging als zelfstandige
 • Verplichtingen bij de start
 • Keuze vennootschapsvorm
 • Vennootschappen
 • Financieringstechnieken
 • Balans en resultatenrekening
 • Beroepskosten
 • Oefeningen

TWEEDE JAAR

Recht (44uur)

 • Zakelijke en persoonlijke zekerheden
 • Voorrechten en hypotheken
 • Erfdienstbaarheden
 • Aannemingsrecht

Bouwkunde & technologie (24uur)

 • Elektriciteit
 • Sanitair
 • Verwarming
 • Luchtbehandeling
 • Liften
 • Andere

Fiscale wetgeving (20uur)

Vennootschapsbelasting

Boekhoudkunde & financieel beleid (24uur)

Opmaken van financieel plan

Contracten, opdrachten & mandaten (48uur)

 • Werving en realisatie van opdrachten

Vastgoedbeheer (56uur)

 • De wetgeving
 • Reglement van mede-eigendom en orde
 • Praktische uitwerking
 • Rechtspraak

Kantoororganisatie en marketing (40uur)

 • Leiderschap
 • Het leiden van een kantoor:
  - Starters
  - Documenten
  - Informatisering
  - Toegepaste softwarepakketten
  - 4 P's
  - Reclame
  - Media,...

DERDE JAAR

Recht (40uur)

 • Erfrecht
 • Successie en schenkingsrechten
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Leningen
 • Kanscontracten,...

Bouwkunde & Technologie (24uur)

 • Afwerking
 • Alle afwerkingmaterialen, onderdelen en technieken

Fiscale wetgeving (24uur)

 • Vastgoedcertificaten
 • Registratie- en successierechten (overdracht onder bezwarende titel, overdracht ten kosteloze titel)

Ruimtelijke ordening, stedenbouw  & milieurecht (36uur)

 • Wetgeving (Vlarem / milieu, monumenten en landschappen, M.E.R.-verplichting, stads - en dorpskernherwaardering)
 • Stedenbouw en huisvestingspremies
 • Subsidies
 • Plannen van aanleg
 • Stedenbouwkundige attesten
 • Verkavelingvergunningen
 • Bouwvergunningen
 • Overtredingen
 • Onteigeningen
 • Ruilverkavelingen

Ramingen en schattingen (28uur)

 • Soorten waarden
 • Waardefactoren
 • Schade
 • Sleet en verval bepalen van gebouwen
 • Waardebepaling gronden en gebouwen (venale en nieuwbouw)
 • Verschillende schattingsmethodes
 • Schattingsverslagen
 • Aanvragen en evalueren van vergelijkingspunten

Plaatsbeschrijvingen (24uur)

 • Evolutie van de wetgeving – wettelijk kader
 • Plaatsbeschrijving bij intrede en uittrede huurder
 • Huurschade herkennen
 • Plaatsbeschrijving bij aanvang werken
 • Plaatsbeschrijving bij schattingen
 • Opdrachten en mandaten van de plaatsbeschrijving

Hypotheekleningen en andere (20uur)

 • Verschillende soorten leningsvormen
 • Fiscaliteit van de hypotheeklening
 • Toekenningsvoorwaarden
 • Hypotheekleningen
 • Vastgoedfinancieringen
 • Intresttarieven
 • Berekeningen

Overdracht handelsfondsen (20uur)

 • Het begrip ‘handelsfonds’
 • Vestigingswet
 • Handelsliggingen
 • Vennootschapsvormen
 • Handelshuur

Speciale vastgoedtransacties (28uur)

 • Verkoop op lijfrente
 • Timesharing
 • Openbare verkopingen
 • Tontine
 • Landpacht
 • Seizoensverhuring

Begeleiding eindwerk (12uur)

 • Examennormen
 • Inhoudbeschrijving van begeleiding eindwerk
Aanvullende info

De opleiding wordt volledig terugbetaald door sectorfonds 323 voor werknemers onder PC 323 (Info omtrent te volgen procedure via campus: eerste les cursusjaar).

Toelatingsvoorwaarden

 • Algemene voorwaarden: 
  voldaan hebben aan de leerplicht en werkzaam zijn in de sector (of een functie ambiëren in de vastgoedsector)
 • Specifieke voorwaarden: 
  beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO - 6de jaar TSO - 6de jaar KSO of 7de jaar BSO).

Een kopie van het diploma dient bij de inschrijving te worden afgegeven, zo niet kan de inschrijving niet worden verwerkt. Een kandidaat die niet beschikt over een diploma van HSO en minimum 23 jaar is, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet een dossier ingediend worden op de campus en dit ten laatste op 30 augustus.

Info bij de trajectbegeleider:
Campus Gent: Patricia De Backer: patricia.de.backer@syntra-mvl.be
Campus Asse: Ann Verdoodt: ann.verdoodt@syntra-mvl.be
Campus Sint-Niklaas: Larissa Raaymakers: larissa.raaymakers@syntra-mvl.be

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Bij het slagen voor de eindexamens en het eindwerk bekomt men het officieel diploma van “Opleiding tot ondernemingshoofd” voor het beroep van “Vastgoedmakelaar”. Na het behalen van je diploma kan je inschrijven op de lijst van stagiair-vastgoedmakelaars bij het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars (BIV) om zo de erkenningsprocedure tot erkend zelfstandig vastgoedmakelaar te starten. De stage duurt 1 jaar. Het diploma is erkend door SYNTRA Vlaanderen en voldoet aan alle reglementaire bepalingen inzake de uitoefening van het beroep.

Gelinkte filmpjes

Filmpje vastgoedmakelaar

Met de steun van