Om als vastgoedpromotor een succesvolle onderneming uit te bouwen, moet je op heel wat terreinen thuis zijn. Wat is het wettelijk kader? Welke administratieve formaliteiten moet je vervullen? Hoe beoordeel je een project? De opleiding tot promotor is een multidisciplinaire ondernemersopleiding met een stevige juridische en bouwkundige basis, aangevuld met technische en praktische aspecten van het beroep. Meer bepaald komen vier belangrijke items aan bod: vastgoedhandelaar, verkavelaar,
sleutel-op-de-deur en projectontwikkelaar.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding vastgoedpromotor is bestemd voor personen die in de vastgoedsector een professionele loopbaan ambiëren. De cursus is ook bijzonder geschikt voor personen, reeds werkzaam in de vastgoedsector als bv. makelaar of expert, die dienstverlenend willen optreden met betrekking tot het verkavelen van gronden, het bouwen van sleutel-op-deur-woningen, het ontwikkelen van projecten.

Waar en wanneer?
Programma

GECERTIFICEERDE ONDERNEMINGSOPLEIDING (2 jaar van 50 sessies)

Dit programma is onder voorbehoud. Onderstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog wijzigen.


EERSTE JAAR

Basisbeginselen van de vastgoedpromotie (12uur)

 • Situering van de opleiding
 • Het beroep van vastgoedpromotor
 • Dagdagelijkse begrippen in de vastgoedwereld

Basiskennis recht (48uur)

 • Bevoegdheden hoven rechtbanken
 • Gerechtelijke akten
 • Personen- en familierecht
 • Vermogensrecht
 • Wet handelspraktijken
 • Anti-witwaswetgevig,…

Bouwbegrippen, planlezen en terminologie (24uur)

 • Projectgrond
 • Bouwwijzen
 • Ruwbouw
 • Technieken en afwerking
 • Vergunningen
 • Projectpartners
 • Bouwproces

Rendementsberekening, risicoanalyse en projectoptimalisatie (24uur)

 • Marktanalyse bouwgrond en pand
 • Grond en grondgebonden kosten
 • Projectkosten
 • Voorstudie project
 • Projectmogelijkheden
 • Bouwpartner
 • Praktijkcases

Bouwkunde en technologie (44uur)

 • Grond
 • Ruwbouw
 • Daken
 • Afwerking
 • Technische installaties
 • Meet- en vorderingsstaten
 • normeringen
 • EPB,...

Vergunningen (48uur)

 • Structuurplannen
 • Bestemmingsplannen
 • Andere planningsinstrumenten
 • Vergunningsplicht
 • Zonevreemdheid
 • Soorten aanvragen
 • Procedures
 • Praktijkcases

TWEEDE JAAR

Grondig recht (56uur)

 • Rechten en plichten projectpartners
 • Bouwcontracten
 • Verkoopovereenkomsten
 • Mede-eigendom,…

Financiering en kredietvormen (20uur)

 • Financieringsbehoefte
 • Kredietvormen voor particulieren en voor ondernemingen
 • Het kredietdossier,…

Bouwproces (16uur)

 • Selectie projectpartners
 • Samenstelling bouwdossier
 • Offerteaanvraag
 • Toewijzing
 • Opvolging
 • Calculatie

Projectontwikkeling (32uur)

 • Deelberoepen van de vastgoedpromotie
 • Projectverloop
 • Praktijkcases
 • Praktijkbezoeken

Aansprakelijkheid en verzekeringen (28uur)

 • Aansprakelijkheden van de promotor
 • Risicoverzekering bouwplaats
 • Aansprakelijkheid tegenover derden
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • Brandverzekering

Fiscaliteit en BTW (16uur)

 • Verkoop en herverkoop onder stelsel BTW
 • Verkoop onder stelsel registratie
 • Belasting meerwaarden
 • Onroerende leasing
 • Recht van opstal

Toegepaste managementvaardigheden (20uur)

 • Identiteit van de zaak
 • Marketing
 • Actie en groei
 • Organisatie
 • Verkoopsgesprek
 • Praktijkoefeningen

Begeleiding eindwerk (12uur)

 • Examennormen
 • Inhoud eindwerk
 • Begeleiding door docent
Aanvullende info

Er zijn vrijstellingen mogelijk voor houders van het diploma vastgoedmakelaar of vastgoedexpert én voor personen die vroeger met succes de inleidende basismodules volgden. De opleiding wordt volledig terugbetaald door sectorfonds 323 voor werknemers onder PC 323 (Info omtrent te volgen procedure via campus: eerste les cursusjaar). De kostprijs van syllabi of eventuele handboeken is niet in het inschrijvingsbedrag inbegrepen.

 

 Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Voldaan hebben aan de leerplicht. Beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO/TSO/KSO of 7de jaar BSO).

Een kandidaat die niet beschikt over een diploma Hoger Secundair Onderwijs, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet een dossier ingediend worden op de campus en dit ten laatste op 30 augustus.

 

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van