Jonge bouwvakkers bewust maken van de risico's op de bouwplaats zodat het aantal ongevallen op de werf kan vermeden worden, dat is het opzet van deze eendaagse training.
Het eerste deel focust op de risico's die zich op de werf kunnen voordoen. Het tweede gedeelte zoomt in de specifieke risico's volgens de vakspecialisaties van de deelnemers. De opleiding maakt deel uit van de campagne BouwInGroeibanen van de bouwsector.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Nieuwkomers in de bouwsector

 

Waar en wanneer?
Programma

Algemene module (5 uur)

 • wettelijke principes
 • hiërarchie van de preventiemaatregelen
 • ongevallen
 • orde en netheid
 • instructies en signalisatie
 • noodplan
 • gevaarlijke stoffen
 • brand en explosie
 • arbeidsmiddelen
 • werken op hoogte
 • elektriciteit
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • specifieke werkomstandigheden

Specifieke module (2 uur)

De thema's van de specifieke module wordt aangepast in functie van de specialisatie van de deelnemers en de samenstelling van de lesgroep:

 • ruwbouw
 • afwerking
 • dakwerken
 • schrijnwerk
 • wegenbouw
Aanvullende info

Met de BouwInGroeibanen voorziet het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector een financiële stimulans (waaronder premie van € 1000) voor bouwbedrijven die een pas aangeworven jongere:

 • laat begeleiden via een mentor
 • inschrijft voor een opleiding 'Veiligheid voor sectorintreders'
 • evalueert via een functioneringsgesprek

http://fvb.constructiv.be/nl/Voor-werkgevers/Administratieve%20documenten/De%20BouwIngroeiBaan.aspx

 

Toelatingsvoorwaarden

Nieuwkomers in de bouwsector die:

 • jonger zijn dan 27 jaar
 • en maximaal twaalf maanden anciënniteit als arbeider hebben in PC 124

 

 

Met de steun van