Het KB betreffende Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen bestaat inmiddels al vele jaren. Nog steeds geldt de verplichting om een veiligheidscoördinator aan te stellen voor elk bouwproject waarbij twee of meer aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens betrokken zijn en dit zowel in de ontwerp- als realisatiefase. De persoon die de functie van veiligheidscoördinator ontwerp of verwezenlijking uitoefent voor kleinere bouwprojecten (o.a. als er geen coördinatiestructuur vereist is) dient te beschikken over een diploma Veiligheidscoördinator niveau B dat afgeleverd wordt door een erkende opleidingsverstrekker.
 
 
Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die in aanmerking kan komen om de functie uit te oefenen van veiligheidscoördinator of adjunct veiligheidscoördinator voor werven niveau B mag de opleiding volgen. Voor de uitoefening van de functie zelf zijn er wel strenge regels gangbaar, inzake de nuttige beroepservaring.

De beroepservaring hangt van het diploma af:

10 jaar voor personen met diploma hoger secundair

5 jaar voor personen met diploma hoger technisch onderwijs korte type

2 jaar voor personen met diploma ingenieur, universitair diploma, hoger technisch lange

Waar en wanneer?
Programma
 • Voorstelling van de opleiding
 • Kennismaking Regelgeving
 • Wet op het welzijn
 • Wetgeving arbeidsmiddelen, PBM, gevaarlijke producten
 • Diverse wetgeving i.v.m. ioniserende stralingen, arbeidsongevallen, overheidsopdrachten, leefmilieu
 • Ongevallen en gezondheidsschade op bouwplaatsen
 • Definities en statistische gegevens
 • Gevolgen op sociaal en economisch vlak, juridische gevolgen
 • Arbeidsongevallenverzekeringen, fonds voor beroepsziekten
 • Relatie tussen ontwerp en het voorkomen van arbeidsongevallen, impact van de deskundigheid tijdens het ontwerp
 • Rendabiliteitsanalyse van ongevals- & ziektebestrijding
 • De verschillende actoren in het bouwproces: rol, opdrachten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de actoren:
  • Werkgever, zijn lasthebbers
  • IDPB, EDPB, CPBW
  • Opdrachtgever, bouwdirectie, aannemers
 • Coörd.-ontwerp & - verwezenlijking
 • NAVB, sociale inspectie Risico en voorkomingsmaatregelen
  • Algemeen:
   • het begrip risico algemene preventiebeginselen
   • uitschakeling van risico's aan de bron integratie ervan in het ontwerp
   • ergonomie
  • Specifiek:
   • werken op hoogte en diepte
   • fysische, biologische en chemische agentia
   • stralingen
   • elektriciteit
   • werken in nabijheid van hoogspanning
   • werken in nabijheid van water
 • Methodiek: methodes voor het opsporen, analyseren en evalueren van risico's
 • Ongevalsonderzoek
 • Risico-evaluatietechnieken
 • Opdrachten en vaardigheden van de coördinator
  • Opdrachten en vaardigheden
  • Communicatietechnieken
 • Instrumenten bij de coördinatie
  • Veiligheids- & gezondheidsplan
  • Contractuele voorschriften
  • Het coördinatiedagboek
  • Het postinterventiedossier
  • De coördinatiestructuur
 • Coördinatie in de praktijk
 • Groepsoefeningen
 • Verdediging eindwerkproject
Aanvullende info

De kostprijs is incl. 1 theoretisch en 1 praktisch examen. Deelnemers kunnen maar 1 herexamen theorie en/of praktijk doen.

De kostprijs voor een herexamen theorie bedraagt €85 excl. 21% BTW, voor een herexamen praktijk bedraagt de kostprijs €250 excl. 21% BTW.

De examendata zijn nog niet bekend en zullen tijdens de opleiding worden meegedeeld.

De lessen gaan door bij VETO & Partners, Houtemstraat 25, 9860 Oosterzele.

 

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers moeten minimaal in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. Gelieve ons uw hoogst behaalde diploma te bezorgen bij inschrijving.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Na het volgen van de opleiding en het slagen in het examen krijgt de cursist het getuigschrift “aanvullende vorming voor veiligheidscoördinatoren voor werven niveau B” erkend door het Federale ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De cursist kan dan de functie van veiligheidscoördinator voor werven niveau B uitoefenen voor zover er voldaan is aan de andere voorwaarden omschreven in het KB betreffende Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen van 25/01/01. (bv niveau vooropleiding, jaren relevante beroepservaring en grootte van de werken).

Met de steun van