Deze eenjarige opleiding stoomt je klaar om als verzekeringstussenpersoon en bij uitbreiding als zelfstandig verzekeringsmakelaar aan de slag te gaan. De opleiding maakt je wegwijs in de diverse takken van de verzekeringswereld en bevat alle modules waarvoor je als 'Verantwoordelijke voor Distributie (VVD)' je kennis dient te bewijzen.

Sinds 1 januari 2015 volstaat het echter niet om enkel de opleiding te volgen. Het FSMA heeft beslist dat er telkens erkende examens moeten afgelegd worden. Het volledige examensysteem werd sinds januari 2020 hervormd. Er werden nieuwe leerdoelstellingen genoteerd en nieuwe examendoelstellingen opgemaakt. Onze opleiding biedt een zeer goede voorbereiding op deze examens, die worden opgenomen in het lessenrooster en die je dus in de organiserende campus kan afleggen.


 

 

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Iedereen die in de verzekeringssector wil stappen en een grondige opleiding nodig heeft als voorbereiding op de verplichte examens
 • Iedereen die als bediende wil gaan werken in een verzekeringskantoor
 • Iedereen die professioneel betrokken is bij de verzekeringsproblematiek
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond16 september 2021Gent839,99 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Algemene module (36u)

 • Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
 • Diverse wetgeving

Module niet-levensverzekering (72 u) - gekoppeld aan examens voor takken hieronder opgesomd

 • Aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand (takken 13 en 17)
 • Motorrijtuigenverzekeringen en verzekering hulpverlener (takken 1a, 3,10 en 18)
 • Zaakverzekering (takken 8,9,14,15 en 16)
 • Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen (takken 1a,1b en 2)

Module levensverzekeringen) (32 u) - gekoppeld aan examens voor takken 21,23 en 26

 • Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid
 • Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel en gedragsregels

Module levensverzekeringen met beleggingscomponent (8u) - gekoppeld aan examen voor takken 21, 23 en 26

 

In totaal moeten er 9 deelexamens worden afgelegd.

Aanvullende info

Het inschrijvingsgeld omvat het recht op bijwonen van de lessen en één deelname aan elk van de 9 examens. Eventuele herkansingen worden apart aangerekend.

Toelatingsvoorwaarden

Alle tussenpersonen (makelaars, agenten en subagenten) en hun verantwoordelijken voor de distributie dienen houder te zijn van een diploma hoger secundair onderwijs (diploma A.S.O., T.S.O., K.S.O. of het diploma 7de kwalificatiejaar B.S.O.). Dit blijkt uit de artikels 259 en 270, § 4, lid 1, 1° en 2° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Gelieve bij inschrijving een kopie te bezorgen van je behaalde diploma.

Met de steun van