Een verzekeringstussenpersoon is elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving die geen verzekerings- of herverzekeringsonderneming en geen nevenverzekeringstussenpersoon is, en die, tegen vergoeding, toegang heeft tot het verzekeringsdistributiebedrijf of het verzekeringsdistributiebedrijf uitoefent. Er zijn vijf categorieën in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen in het Belgisch recht, nl. makelaars, (verbonden) agenten, subagenten, nevenverzekeringstussenpersonen en gevolmachtigde onderschrijvers. Deze categorieën zijn niet cumuleerbaar, d.w.z. dat een verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersoon slechts in één categorie kan ingeschreven worden. Dit belet de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te bekomen, b.v. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of als bemiddelaar in hypothecair krediet.

Deze opleiding maakt je wegwijs in de diverse takken van de verzekeringswereld en bereid jou voor op alle examenmodules waarvoor je als 'Verantwoordelijke voor Distributie (VVD)' je kennis dient te bewijzen. SYNTRA Midden-Vlaanderen is een door Certassur erkend examencentrum. De 9 examens 'Verzekeringsdistributie IDD: M1-M2-M3-M4' die je bij ons aflegt, zijn meteen jouw toegangspoort tot de sector.

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Iedereen die in de verzekeringssector wil stappen en een grondige opleiding nodig heeft als voorbereiding op de verplichte examens
 • Iedereen die als bediende wil gaan werken in een verzekeringskantoor
 • Iedereen die professioneel betrokken is bij de verzekeringsproblematiek

 

Toelatingsvoorwaarden

Alle tussenpersonen (makelaars, agenten en subagenten) en hun verantwoordelijken voor de distributie dienen houder te zijn van een diploma secundair onderwijs. Dit blijkt uit de artikelen 259 en 270, § 4, lid 1, 1° en 2° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond15 september 2022Gent839,99 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De avondopleiding duurt 1 jaar met gemiddeld 1 avond les per week.

 

Algemene module (36u)

 • Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
 • Diverse wetgeving

Module niet-levensverzekering (72 u) - gekoppeld aan examens voor takken hieronder opgesomd

 • Aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand (takken 13 en 17)
 • Motorrijtuigenverzekeringen en verzekering hulpverlener (takken 1a, 3,10 en 18)
 • Zaakverzekering (takken 8,9,14,15 en 16)
 • Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen (takken 1a,1b en 2)

Module levensverzekeringen) (32 u) - gekoppeld aan examens voor takken 21,23 en 26

 • Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid
 • Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel en gedragsregels

Module levensverzekeringen met beleggingscomponent (8u) - gekoppeld aan examen voor takken 21, 23 en 26

 

In totaal moeten er 9 deelexamens worden afgelegd.

Aanvullende info

Het inschrijvingsgeld omvat het recht op bijwonen van de lessen en één deelname aan elk van de 9 examens. Eventuele herkansingen worden apart aangerekend.

Met de steun van