Je leert de boekhouding voeren van een éénmanszaak tot een vennootschap. Zo ontdek je hoe je jaarrekeningen moet neerleggen, verwerf je kennis over financiële ratio’s en financieringstechnieken en leer je het fijne van fiscaliteit (zowel personen- als vennootschapsbelasting). Dit is geen theoretische opleiding maar een opleiding waar de praktijk centraal staat.

Waar en wanneer?
Programma
 • Algemeen boekhouden
 • Vennootschapsboekhouden
 • Financieel beleid
 • Analytisch boekhouden
 • Casestudies boekhouden
 • Juridische vakken
 • BTW
 • Belasting
 • Beroepsondersteunende vakken
 • Stage
   

Bekijk hier het volledige programma, eventuele toelatingsvoorwaarden en vrijstellingsmogelijkheden.

Dit programma is onder voorbehoud. Bovenstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog wijzigen.

Aanvullende info
Handboeken dien je zelf nog aan te kopen. De lijst met aan te kopen handboeken ontvang je in de eerste les. Als je aankoopt via onze Student Shop geniet je van de groepskorting. Via het LMS MijnSYNTRA krijg je na inschrijving via jouw persoonlijk account toegang tot syllabi, presentaties en ander didactisch materiaal.
 
Hoewel er geen vestigingswet meer bestaat, mag niemand als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van boekhouder uitoefenen of de beroepstitel voeren van ‘erkend boekhouder’ of van ‘stagiair boekhouder’ als hij/zij niet ingeschreven is hetzij op het tableau van titularissen van het beroep, hetzij op het tableau van stagiairs. Deze tableaus worden bijgehouden door het ITAA. Om erkend te worden als zelfstandig boekhouder moet de betrokkene houder zijn van het diploma  ondernemersopleiding boekhouder. Om de titel ‘erkend boekhouder’ te mogen voeren volstaat het niet alleen om de ondernemersopleiding met goed gevolg te doorlopen, maar dien je ook een aanvullende  praktijkstage van 200 dagen te doorlopen (o.l.v. een stagemeester), en dit binnen een periode van tenminste 12 en hoogstens 36 maanden. De stage wordt afgesloten met een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het ITAA.

Ter preventie van coronaverspreiding, verlopen sommige van onze opleidingen deels online
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent 18 jaar of je wordt 18 tijdens het eerste trimester van de opleiding.
 • Je hebt een diploma Hoger Secundair Onderwijs of je slaagt voor een instaptest.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.
 • Je hebt een affiniteit met cijfers.
 • Je bent pc-vaardig en het digitale schrikt jou niet af.

(*) Gelieve hiervoor contact te nemen via https://www.syntra-mvl.be/contact. Voor deze test is geen voorkennis vereist. Deze test gaat enkel na of je beschikt over de nodige maturiteit en algemene basisvaardigheden.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor alle examens en de eindproef, ontvangt een diploma erkend door de Vlaamse Gemeenschap en ITAA en voldoet aan alle wettelijke bepalingen zoals gesteld in de wet van 22/4/1999 betreffende de beroepstitel en de uitoefening van het beroep.

Met de steun van