Je droomt van een carrière als vastgoedmakelaar, maar je hebt geen bachelor- of masterdiploma? Of heb je al werkervaring maar wil je je op zo kort mogelijke tijd omscholen tot vastgoedmakelaar? Dan zit je in deze tweejarige voltijdse dagopleiding vastgoedmakelaar helemaal op de juiste plaats.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Dag26 september 2022Gent1030 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Dit programma is onder voorbehoud. Onderstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog wijzigen.

Vastgoedmakelaar - deel 1

 • Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar
 • Recht
 • Sociale wetgeving
 • Boekhoudkunde en financieel beleid
 • Bouwkunde en technologie
 • Kadaster en onroerende voorheffing
 • Fiscale wetgeving
 • Verzekeringen in de vastgoedsector
 • Contracten, opdrachten en mandaten
 • Kantoororganisatie en marketing
 • Persoonlijkheidsvorming
   

Vastgoedmakelaar - deel 2

 • Begeleiding eindwerk
 • Vastgoedbeheer
 • Recht
 • Overdracht handelsfondsen
 • Ramingen en schattingen
 • Plaatsbeschrijvingen
 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht
 • Speciale vastgoedtransacties
 • Hypotheekleningen en andere
 • Fiscale wetgeving
 • Bouwkunde en technologie
 • Stage
   

Verdediging eindwerk

Bekijk hier het volledige programma, eventuele toelatingsvoorwaarden en vrijstellingsmogelijkheden.

Aanvullende info

Vrijstellingen:

 

De voltijdse dagopleiding vastgoedmakelaar begint met een opleidingsluik ‘vastgoedbediende’. Dit wordt voor het grootste gedeelte ingepland in het eerste trimester van de opleiding. In dit luik zijn er geen vrijstellingen mogelijk. De leerdoelen en –inhouden van de vakken zijn specifiek gericht naar de vastgoedsector en het beroep van administratief vastgoedbediende in het bijzonder. Bijgevolg kunnen er geen vrijstellingen worden gegeven.

 

De vakken van het volgende luik in de opleiding, het ondernemerschapstraject vastgoedmakelaar, zijn allen gericht op het beroep van vastgoedmakelaar. Dit betekent echter niet dat op basis van een aantal diploma’s of credits geen vrijstellingen kunnen worden verleend.

Op basis van de diploma's en getuigschriften behaald in het secundair onderwijs kunnen er geen vrijstellingen worden verleend vermits het diploma van het secundair onderwijs een toelatingsvoorwaarde is. Ook het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer – behaald binnen het secundair onderwijs – geeft om diezelfde reden geen aanleiding tot vrijstellingen.

Onderstaande vakken kunnen NIET worden vrijgesteld:

- Basisbeginselen van de vastgoedmakelaar;

- Contracten, opdrachten en mandaten;

- Boekhoudkunde en financieel beleid (2de deel);

- Kantoororganisatie en marketing;

- Speciale vastgoedtransacties;

- Overdracht handelsfondsen.

 

De leerdoelen en –inhouden van bovenstaande vakken zijn specifiek gericht naar het beroep van vastgoedmakelaar en kunnen zodoende niet worden vrijgesteld.

 

Hieronder wordt er een indicatieve lijst weergegeven van mogelijke vrijstellingen per diploma. De cursisten dienen hun vrijstellingsaanvraag te motiveren op basis van effectief behaalde diploma’s, getuigschriften en/of credits. De leerdoelen en –inhouden van de gevolgde vakken (of opleidingen) dienen overeen te komen met deze van het ondernemerschapstraject vastgoedmakelaar om vrijstelling te kunnen krijgen. De onderverdeling in drie delen / luiken reflecteert het inhoudelijk gelijklopende traject van de avondopleiding. Per deel/luik kan telkens maximaal 1/3 (84uur) van het aantal uren vrijgesteld worden.

 

De SYNTRA behandelen de vrijstellingsaanvragen en zijn verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen

 

 

 

1ste JAAR

2de JAAR

3de JAAR

 

Master of doctor in de rechten

Recht

Sociale wetgeving

Recht

Recht

Master in het notariaat

Recht

Sociale wetgeving

Recht

Recht

Master in de handelswetenschappen

Boekhoudkunde en financieel beleid

Sociale wetgeving

  

Master in de economische of toegepaste economische wetenschappen

Boekhoudkunde en financieel beleid

Sociale wetgeving

  

Burgerlijk ingenieur uit bouwkundige richtingen en architecten

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Master in bedrijfsbeheer

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Master in stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening

Kadaster en onroerende voorheffing

 

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht

Master in de wetenschappen, groep aardrijkskunde

Kadaster en onroerende voorheffing

  

Master in de Architectuur

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Technisch of industrieel ingenieur

uit bouwkundige richtingen

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bachelor in bouwkunde of openbare werken

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bachelor in de boekhouding

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Bachelor in de topografie

Kadaster en onroerende voorheffing

  

Master in de interieurarchitectuur

Bouwkunde en technologie

  

Bachelor in de architectuur

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

Bouwkunde en technologie

DIPLOMA’S SYNTRA

Diploma OT verzekeringstussenpersoon

Sociale wetgeving

Verzekeringen in de vastgoedsector

Boekhoudkunde en financieel beleid

 

Hypotheekleningen en andere

Getuigschrift basiscomponent beroepskennis vastgoedpromotor

Recht

Bouwkunde en technologie

Verzekeringen

  

Getuigschrift basiscomponent beroepskennis vastgoedexpert

Bouwkunde en technologie

Vastgoedbeheer

Ramingen en schattingen

Plaatsbeschrijvingen

Getuigschrift basiscomponent beroepskennis Algemeen Aannemer

Bouwkunde

  

Getuigschrift basiscomponent beroepskennis verzekeringstussenpersoon

Verzekeringen in de vastgoedsector

 

Hypotheekleningen en andere

Diploma OT boekhouder

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

ANDERE DIPLOMA’S

Bachelor rechten

Recht

  

Bachelor maatschappelijk assistent

Sociale wetgeving

  

Bachelor bedrijfsmanagement – optie Financiën -en verzekeringswezen

 

Verzekeringen in de vastgoedsector

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

 

Hypotheekleningen en andere

Bachelor bedrijfsmanagement – optie rechtspraktijk

Recht

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Bachelor bedrijfsmanagement – optie Accountancy-fiscaliteit

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

Fiscale wetgeving

Fiscale wetgeving

 

Bachelor Bedrijfsmanagement, optie KMO-Management

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Bachelor bedrijfsmanagement – optie marketing

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

Bachelor Office management

Sociale wetgeving

  

Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer (niet behaald in het secundair onderwijs)

Sociale wetgeving

Boekhoudkunde en financieel beleid

  

 

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldaan hebben aan de leerplicht en werkzaam zijn in de sector (of een functie ambiëren in de vastgoedsector)
 • Beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO - 6de jaar TSO - 6de jaar KSO of 7de jaar BSO).
   

Een kopie van het diploma dient bij de inschrijving te worden afgegeven, zo niet kan de inschrijving niet worden verwerkt. Een kandidaat die niet beschikt over een diploma van HSO en minimum 20 jaar is, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet een dossier ingediend worden op de campus.

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van