Je wilt je specialiseren als verzorger binnen de wielersport? Kies dan voor deze praktijkgerichte opleiding tot wielerverzorger!   

De wielerverzorger is gespecialiseerd in de logistieke, fysieke en mentale verzorging van de wielrenners in alle disciplines (weg, veld, piste, MB, BMX) en dit zowel voor, tijdens en na wedstrijden als tijdens periodes van training. De wielerverzorger werkt hoofdzakelijk 'ten velde' en dikwijls ook in wielerploegverband. 
Van de wielerverzorger wordt naast het masseren heel wat meer verwacht zoals road maps kunnen interpreteren, anticiperen op mogelijke problemen zowel voor, tijdens als na de 'koers'. Het takenpakket van een wielerverzorger behelst onder andere ook het voorbereiden van de bevoorradingspakketen en logistieke ondersteuning van de renner en het team.

In de opleiding Wielerverzorger kom je alles te weten over de taken van de soigneur, over sportvoeding, de gedragscodes en het gebruik van de volgwagen.

Voor deze opleiding werken wij samen met Cycling Vlaanderen. Cycling Vlaanderen staat onder andere in voor de begeleiding van clubs, opleiding van jonge wielrenners en het organiseren van wedstrijden in Vlaanderen. 
 

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is interessant voor iedereen met een passie voor wielersport. Elkeen die van zijn wielerpassie zijn beroep wil maken kan met deze opleiding de nodige kennis vergaren.

Er is geen voorkennis vereist. Beginners welkom!

Ook de mensen die bij SYNTRA reeds de opleiding sportverzorger hebben gevolgd kunnen aanvullend inschrijven in deze cursus wielerverzorger. Er kunnen dan vrijstellingen aangevraagd worden voor oa. de module EHBO.

Wat na de opleiding

Na deze opleiding ben je een gediplomeerd wielerverzorger met alle  skills en know how om je in te werken in de fascinerende wereld van de wielersport.

Waar en wanneer?
Programma

Deze opleiding wordt georganiseerd a rato van 1 lesavond per week.

De lessen zullen doorgaan deels op campus Sint Niklaas en deels in Gent.

 - Basistechnieken massage en toegepaste fysiologie (32u)

Myologie
Sportmassage
Biomechanica  
Rekkingstechnieken 
Energiesystemen
Lichaamsherstel 
Externe invloeden op het lichaam

- EHBO (20u)

- Module Wielerverzorger: Wielrenner (20u)

Situering opleiding, duiding stages  
Taak wielerverzorger  
Gedragscodes voor de wielerverzorger 
Begeleiding bij medisch verantwoorde wielersport 
 
- Module Wielerverzorger: Omgeving (16u)

Voedingsgerichte handelingen  
Begeleiding medisch verantwoorde wielersport i.k.v. verplichtingen  
Gebruik volgwagen 
Portefeuillebeheer 

- Toegepaste voedingsleer (12u)

Sportdrank 
Recovery 
Vaste voeding

- Stage (80u)

De stage wordt georganiseerd in samenwerking met Cycling Vlaanderen; de cursist kan uit het aanbod zelf kiezen in welke periode de stage het best in de eigen planning past. De stage loopt meestal meerdere dagen achter mekaar.

- Toegepaste bedrijfsvoering (10u)

Aanvullende info

Deze opleiding verschilt inhoudelijk met de opleiding "Sportverzorger" doordat hier expliciet nadruk gelegd wordt op het wieleraspect.
Zo wordt niet het volledige lichaam belicht doch enkel die lichaamsregio's die relevant bij de verzorging van wielrenners .
Massage, taping en verzorging van de bovenste ledematen bv. komt wel uitgebreid aan bod in de algemene opleiding "Sportverzorger" doch niet in de opleiding "Wielerverzorger".

Heb je reeds de opleiding sportverzorger gevolgd en wil je bijkomend deze opleiding wielerverzorger volgen dan kan je vrijstellingen krijgen na indienen van je vrijstellingsaanvraagformulier.

De lessen zullen doorgaan deels op campus Sint Niklaas en deels in Gent. 

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen met interesse voor sport, cyclisme, verzorging en ondersteuning van renners.

Ben je 18 jaar of word je 18 in het kalenderjaar dat de opleiding opstart dan mag je inschrijven in deze cursus.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie alle modules van deze opleiding met succes beëndigt, ontvangt een gecertificeerd getuigschrift Wielerverzorger van SYNTRA Vlaanderen, erkend door Cycling Vlaanderen. Het examenreglement van het SYNTRA-netwerk is van toepassing, dit ontvang je bij aanvang van de lessen.

Met de steun van