Een hondeninstructeur geeft instructie aan honden en geleiders, met als doel te komen tot gehoorzaamheid en sociaal gedrag. Dat u hiervoor een ruime bagage aan kennis van de hond, pedagogie en praktijkervaring voor dient te hebben dient geen betoog. Tijdens deze opleiding wordt u de kans geboden om zowel de theoretische kennis onder de knie te krijgen alsook om stap voor stap de nodige praktijkervaring op te doen.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond14 september 2022Sint-Niklaas425 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

1° JAAR


ELEMENTAIRE KYNOLOGIE

DEEL 1 : GEDRAG (24u)
- Domesticatie van de hond.
- Gedragsontwikkeling.
- Communicatie.
- Inwendige factoren die het gedrag beïnvloeden.
- Uitwendige factoren die het gedrag beïnvloeden.
- Leerprocessen

DEEL 2 : ANATOMIE EN FYSIOLOGIE (24u)
- Algemene begrippen
- Huid
- Zintuigen: oog, oor, neus
- Buikholte: spijsverteringsstelsel, urinair stelsel,, voortplantingsstelsel
- Borstholte
- Zenuw- en bewegingsstelsel: skelet, spierstelsel, gewrichten, zenuwstelsel

DEEL 3 : KYNOLOGIE (12u)
- Bouw en uitzicht & Kynologische uitdrukkingen
- De rassenkennis
- Organisatie van de kynologie in België


ELEMENTAIRE VERZORGING VAN DE HOND

DEEL 1 : PREVENTIE & HYGIËNE, ZOÖNOSES, IDENTIFICATIE EN EHBO (28U)
1. preventie en hygiene
2. zoönosen
3. identificatie
4. EHBO in functie van de hond
5. EHBO in functie van de ondernemer, het personeel en de klant

DEEL 2 : VOEDING (4U)
1. Kennen van hoofdbestanddelen van de voeding.
2. Onderscheid kunnen maken tussen marketing en wetenschap i.v.m. voeding ; invloed van de industrie
3. Samenstelling van de voeding : biochemisch en scheikundige samenstelling, begrijpen.

DEEL 3 : DAGELIJKSE VERZORGING (8U)
1. omschrijven op welke wijze ogen, oren, nagels en tanden correct en deskundig worden gecontroleerd en verzorgd
2. dagelijkse basisverzorgingen : borstelen, kammen en klitvrij-houden (uitvoeren van deze dagelijkse basisverzorgingen hoeft nog niet).
3. gereedschappen en materialen

 

2° JAAR


PEDAGOGIE EN DIDACTIEK

DEEL 1 : PEDAGOGIE (24u)
- Eigenschappen van een goede geleider
- De eigenschappen van een goede instructeur
- Vereisten bij het goed lesgeven
- Belangrijke aandachtspunten
- Opvoedkundige raadgevingen
- Het leiden van een les
- Aantrekkelijkheid van een les
- Fouten voorkomen en verbeteren
- Het bevel
- Wetenswaardigheden
- Meest voorkomende fouten
- Wat is een lesvoorbereiding
- Uit welke delen bestaat een lesvoorbereiding
- Uit welke delen bestaat een les
- Aandachtspunten bij de lesvoorbereiding
- Inhoud van de lessen
- Klassenprogramma‘s
- Overgangstesten
- Praktische informatie / Voorbeelden van lesvoorbereiding
- Wat is pedagogie

DEEL 2 : DIVERSE LEERMETHODES (8u)
- Clickermethode
- De halsband in al zijn verschijningsvormen
- Hoe de diverse halsbanden gebruiken
- Werken met een stropketting
- Fisher-disks
- Shaping
- Time-out
- Diverse andere hulpmiddelen


DEEL 3 : COMMUNICATIEMANAGEMENT (12u)
- Interviewtechnieken: - gesprekstechnieken - communicatie
- Lichaamstaal: - opmerken en begrijpen - kalmerende signalen - dreigende signalen

DEEL 4 : DIVERSE DISCIPLINES (16u)
- Het gehoorzaamheidsprogramma
- Agiliy
- Fly-Ball
- Ringsport
- Mondioring
- GHP
- ECU
- Het voorbrengen van een hond op tentoonstellingen
- Canicross
- Dogdancing
- Handling

DEEL 5 : WETGEVING, REGLEMENTERING, VERGUNNINGEN EN VERZEKERINGEN (8u)
- Bevoegde ministers en controle-instanties op gemeentelijk, Vlaams en federaal niveau Rechten en plichten bij controles
- Wet op dierenwelzijn: KB 17/02/1997
- Decreet op de ruimtelijke ordening: bouwvergunning
- Vlarem-wetgeving: milieuvergunning: soorten en procedures
- Identificatie van dieren
- Verzekeringen 2


PRAKTIJK: TRAININGSVAARDIGHEID EN LESOPBOUW
Volgende oefeningen worden – eerst individueel en later in kleine groepjes – ingeoefend:
- aandachtsoefening: belang – hoe aanleren – praktijkoefeningen
- volgoefening: belang – hoe aanleren – praktijkoefeningen
- eenvoudige richtingsveranderingen
- houdingen: belang - hoe aanleren – praktijkoefeningen
- complexe richtingsveranderingen
- werken op meerdere rijen
- initiatie apport
- initiatie voedselbeheersing
- initiatie ter plaatse blijven
- initiatie voorstellen van de hond
- initiatie komen naar de baas.

PRAKTIJK: STAGE HONDENINSTRUCTEUR
De stage wordt opgebouwd vanuit observatie-opdrachten. Geleidelijk aan ga je over tot eigen ervaringen en doe-opdrachten. Stageduur Minimum 80u, waarvan 68u effectieve stage en 12u klassikale bespreking. In concreto betekent dit dat je 34 effectieve lessen moet voorbereiden, zelf geven en evalueren. Deze stage mag alleen in een erkende hondenschool plaatsvinden.

Aanvullende info

Vrijstellingsvoorwaarden

Elementaire kynologie van de hond:

Vrijstelbaar op basis van volgende getuigschriften en diploma’s:

- Getuigschrift/diploma leertijd/ondernemersopleiding: hondenfokker, hondentrimmer, uitbater van een, dierenpension, hondeninstructeur
- KKUSH-Instructeurskaart. Tevns kan je aantonen dan je de laatste 5 jaren actief bent in een hondenschool (lid).

Vrijstelbaar op basis van het slagen in de instaptoets:

Deze instaptoets is toegankelijk voor cursisten met een getuigschrift/diploma leertijd/ondernemersopleiding: hondenfokker, hondentrimmer, uitbater van een dierenpension en hondeninstructeur langer dan 5 jaar geleden behaald en éénieder die ervan overtuigd is voldoende kennis over de hond te hebben.
Neem hiervoor contact op met de SYNTRA campus waar je de opleiding wenst te volgen.

Elementaire verzorging van de hond:

Vrijstelbaar op basis van volgende getuigschriften en diploma’s:

Getuigschrift/diploma leertijd/ondernemersopleiding: hondenfokker, hondentrimmer, uitbater van een dierenpension, hondeninstructeur, maximaal 5 jaar geleden behaald.

Vrijstelbaar op basis van het slagen in de instaptoets:

Deze instaptoets is toegankelijk voor cursisten met een getuigschrift/diploma leertijd/ondernemersopleiding: hondenfokker, hondentrimmer, uitbater van een dierenpension en hondeninstructeur langer dan 5 jaar geleden behaald en éénieder die ervan overtuigd is voldoende kennis over de hond te hebben.
Neem hiervoor contact op met de SYNTRA campus waar je de opleiding wenst te volgen.

Praktijk: trainingsvaardigheid en lesopbouw:

Vrijstelbaar op basis van volgende getuigschriften en diploma’s:

- Beschikken over een KKUSH-Instructeurskaart én kunnen aantonen dan men de laatste 5 jaren actief is in een hondenschool (lid).

Praktijk: stage hondeninstructeur:

Vrijstelbaar op basis van volgende getuigschriften en diploma’s:

- Beschikken over een KKUSH-Instructeurskaart én kunnen aantonen dan men de laatste 5 jaren actief is in een hondenschool (lid).

De Volgende modules zijn niet vrijstelbaar (verplicht te volgen):
Pedagogie en didactiek

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Ervaring in de omgang met honden en minstens één hond hebben strekt tot de aanbeveling en is een feitelijke vereiste om de opleiding kwaliteitsvol te volgen.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het  Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Met de steun van