De zorgadviseur is een onafhankelijke partij die de langdurig medisch zorgbehoevende gidst doorheen de complexe zorgsector en de diverse instanties die een meerwaarde kunnen betekenen voor de zorgbehoevende, vertrekkend van de concrete zorgvraag. Dit op praktisch vlak door voor de verschillende residentiële en niet-residentiële zorgvormen de voor- en nadelen concreet voor de zorgbehoevende te analyseren, door te verwijzen naar diverse instanties die praktische hulp kunnen bieden (bv. hulp aan huis, hulpmiddelen via sociaal assistent van ziekenfonds…..). Op emotioneel vlak door te verwijzen naar de huisarts, psychologen van het ziekenhuis, psychologen van het ziekenfonds, … of de vrije markt telkens met voor- en nadelen. Op financieel vlak door een mooi overzicht te bieden van de verschillende tussenkomende partijen (ziekenfonds, ziekteverzekering, patiëntenverenigingen, premies van gemeenten, …) en hoe je dit kan aanvragen.

De zorgadviseur is iemand die zorgbehoevenden en hun familie kan ondersteunen in het in kaart brengen van de concrete zorgvraag en hen wegwijs maakt in de verschillende instanties en zorginstellingen waarbij ze terecht kunnen voor praktische, emotionele en financiële ondersteuning. Als zelfstandige coach, niet gelinkt aan één of meerdere organisaties, zal dit garanderen dat de zorgbehoevende vanuit zijn eigen noden en vertrekkend vanuit zijn totaalbeeld, gericht wordt begeleid naar de meest optimale oplossing op de drie domeinen.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich tot mensen die de zorg sector genegen zijn, het hart op de juiste plaats hebben, over voldoende empathie beschikken om langdurig zorgbehoevenden en hun familie bij te staan doorheen hun zorgtraject.

Waar en wanneer?
Programma

De avondopleiding duurt 1 jaar, met gemiddeld één avond les per week.  

Zorgsector (44u)

 • Beleidsnota welzijn, zorg en gezondheid
 • Verschillende zorgvormen
 • Patiëntenverenigingen
 • Ziekenfondsen, ziekteverzekeringen
 • OCMW en beschermingsstatuten
 • Technologie in de zorgsector
 • Case regionale sociale kaart

Bedrijfsbezoeken (24u)

Beroep zorgadviseur (12u)

 • Deontologie, beroepsethiek, rechten van de patiënt
 • Netwerken

Zorgbehoevende (8u)

 • Demografie en evolutie van zorgbehoevenden
 • Gedrag en noden van zorgbehoevenden

Coaching (28u)

 • Definitie en situering coaching
 • Coachingstraject
 • Coachingsvaardigheden

Toegepaste bedrijfsvoering (12u)

 • Strategie
 • Administratie en financiën van de eigen sociale onderneming

Eindwerkbegeleiding (4u)

Eindproef (1u)

Aanvullende info

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Volden aan volgende 3 criteria :

-minstens een bachelor diploma

-ervaring in de omgang met langdurig zorgbehoevenden als werknemer, zelfstandige of vrijwilliger

-geslaagd op de intake (online persoonlijkheidstest + gesprek)

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt in alle examens en het eindwerk krijgt een getuigschrift ‘Zorgadviseur’. Wie binnen SYNTRA ook bedrijfsbeheer volgt of gevolgd heeft, krijgt een diploma ‘Zorgadviseur’

Met de steun van