Paarden zijn erg nuttig om mee in te schakelen in een therapeutische context.
Paarden beschikken namelijk over belangrijke eigenschappen die het mogelijk maken om ze als co-therapeut op te leiden en ze in te schakelen in het therapeutisch proces. Ze kunnen aangewend worden bij het behandelen van problemen op diverse domeinen: het fysische, sensorische, psychische, emotionele, gedragsmatige,..
Het is een behandelingsvorm die complementair naast andere hulpverleningsvormen wordt ingeschakeld.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich tot professionele werkers in de gezondheids- en welzijnszorg (Psycholoog, orthopedagoog-maatschappelijk werker, ergotherapeut, kinesitherapeut, opvoerder-psychomotorische therapeut, logopedist, sociaal verpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige of een werkervaring hebben van min. 3 jaar als welzijnswerker of zorgboer(in) en met min. 5 zorggasten gewerkt hebben en praktische affiniteit met paarden kunnen aantonen.

Waar en wanneer?
Programma

De voltijdse dagopleiding duurt 2 jaar, met gemiddeld 1 dag les per week. 

1ste jaar

 • Introductie 
 • Gedrag paard: therapeutische driehoeksrelatie tussen cliënt, zorgverlener en paard, inzien dat de elementaire kennis van de psychologie van het paard belangrijk is om correct met een paard te kunnen omgaan.
 • Methodiek & cliënttechniek: inzicht verwerven hoe op een verantwoorde wijze moet omgegaan met cliënt en paard en hiervoor een therapiesessie maken.
  Zorgverlening/hulpverleningscontext - therapieën: wegwijs maken in de diverse therapieën die er bestaan en hoe ze worden toegepast.        
  - Therapie met assistentie van paarden in de psychische en sociale hulpverlening        
  - Therapie met assistentie van paarden binnen de orthopedagogiek        
  - Therapie met assistentie van paarden in de bewegingstherapie        
  - Therapie met assistentie van paarden bij mensen met mentale beperking
 • Observatiestage:
  - Observatiestage in het ruime werkveld van hippotherapie: Bezoek aan 4 locaties
 • Examens

2de jaar

 • Behandelingsplan: integratie hippotherapie in het werkveld, zelfstandig opstellen van een behandelingsplan volgens het model, Leermethode en -technieken, Toepassen van de therapieën
 • Toekomstplan als zorgverlener - opstarten als zorgverlener (E-learning): marktonderzoek, marketingstrategie, budgettering en contract, steunmaatregelen
 • Wettelijk kader (E-learning)- milieuvergunningen, verzekeringen, andere relevante wetgeving.
 • Eindproef - en begeleiding
 • Doe- en verdiepingsstage: Je doorloopt een 39 uren durende stage en maakt een therapiedraaiboek op. 
 • Stagebespreking
 • Eindproef
Aanvullende info

De theoretische lessen gaan door in de namiddag in de manege-accommodatie van de campus. Voor de therapielessen wijken we uit. Deze lessen voorzien we op verplaatsing in Zoersel, Bavegem en Tielrode en nemen een volledige dag in beslag. 

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • U volgde een door de Vlaamse overheid erkende opleiding in de welzijnssector. Volgende diploma's op bachelor of masterniveau komen in aanmerking: Psycholoog, orthopedagoog-maatschappelijk werker, ergotherapeut, kinesitherapeut, opvoeder-psychomotorisch therapeut, logopedist, sociaal verpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige, leerkracht.
  OF u beschikt over een werkervaring van minimum 3 jaar als welzijnswerker
  OF u beschikt over een werkervaring als zorgboer(in) waarbij u met minimum 5 zorggasten heeft gewerkt.
 • U beschikt over een attest EHBO Hulpverlener Basisopleiding (16uur) of bent bereid er één te halen tegen het einde van het eerste opleidingsjaar.
 • U bent aanwezig op, en slaagt voor een intakegesprek, voorafgaand aan de opleiding. Ter voorbereiding van de intake motiveert u via een motivatieformat waarom u de opleiding wil volgen. 
 • U heeft affiniteit met paarden. Tijdens het intakegesprek wordt er een praktische proef voorzien, tenzij u beschikt over een volgend getuigschrift of diploma: manegehouder, zelfstandig instructeur paardrijden, paardenhouder, A-brevet, hippische opleiding op secundair niveau. 
 • U onderschrijft een verklaring incl. deontologische code
 • Het motivatieformat en de verklaring incl. deontologische code vraagt u op en bezorgt u nadien via christophe.smet@syntra-mvl.be

 

 

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van